Šířením k dospělosti

Dr. Michael Laitman

Otázka: Pokud není shoda v kabalistické společnosti, jak můžeme vysílat shodu do vnějšího světa?

Odpověď: Na jedné straně je to pravda. Na druhé straně bychom měli rozhodně něco dělat. To je důvod, proč nám příroda dala tuto příležitost. Stvořitel nás vědomě tlačí k tomuto vzdělávacímu procesu.

Vidíme to na příkladu rodiny, když se vezmou dva mladí lidé. Nejsou zatím příliš moudří, ale když mají dítě a stanou se rodiči, postupně získávají zodpovědnost v důsledku nezbytnosti a dalších okolností. Zrají tak a stávají se dospělými. Když člověk nemá děti, zůstává dítětem.

Pokud tedy budeme šířit naše materiály do vnějšího světa, dospějeme také. V opačném případě nikoli. To je jediný důvod, proč nám byla dána práce v šíření. To je to, co nás nutí zrát.

V moudrosti kabaly studujeme, že pokud nebudeme šířit, můžeme mít jen malý stav (Katnut). Pokud šíříme, světlo skrze nás prochází k ostatním a získáme velký stav (Gadlut), světlo Hochma, světlo moudrosti. Proto, bez ohledu na stav v jakém můžeme být, nemůžeme dělat nic jiného než se zapojit do šíření.
[71622]
Z nedělní virtuální lekce 12/2/2012

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: