Kde je demokracie?

Dr. Michael Laitman

Otázka: Stvořitel omezuje mou svobodu podle přírodních zákonů, ale co když to nechci? Konec konců, on se mě neptal. Kde je demokracie?

Odpověď: Opravdu, stvořitel rozvíjí moderní lidi různě, a proto se ptají na relevantní otázky o Něm. Takto by to mělo být. To je důvod, proč se náš svět mění tak, aby se v nás otázky o Něm vyvolávali. V důsledku toho by měly být všechny otázky a požadavky zaměřeny na Stvořitele. To vše je určeno pro člověka, aby dosáhl zoufalství.

Na jedné straně se zdá, že existuje svoboda v tomto světě a že si mohu dělat co chci. Na druhou stranu, moje „dětinská“ mysl si postupně uvědomuje, že svět je řízen systémem zákonů a že nemohu dělat co chci vůbec, i když to tak opravdu chci. Je rozdíl mezi tím, co je žádoucí a co je skutečně.

Postupně pochopím, že je to všechno o zákonech světa, které jsou pevnými pravidly. Odhalují se mi jasněji a zavazují mě víc a víc. V důsledku toho se necítím tak komfortně a tak dobře, ale celkově se takto učím.

Na začátku má dítě všechno a jeho požadavky jsou splněny. Později jej začneme omezovat. Naučíme ho pravidla života a něco od něj žádáme. Takto roste.

Mluvíte o demokracii, o svobodě. Ale jaký druh svobody to je? Svoboda od čeho? Svoboda v čem? Svoboda za jakých podmínek? Konec konců, nežijete ve vzduchoprázdnu, již máte určité vlastnosti, již něco jste.

„Svoboda“ pro tebe je, když okamžitě dostaneš vše, co si přeješ: „Chci palác!“, tady máš. „Chci být silný a chytrý“, tady máš. Tímto způsobem jsi bez jakýchkoli omezení, jsi všemocný.

Ale ty sis nevybral svou mysl a osobnost, což znamená, že nejsi opravdu svobodný. Navíc, tvoje touhy závisí na hodnotách, ve kterých jsi vyrůstal, což také není svoboda. Existují již předběžné podmínky v tobě vštípené, které na tebe mají vliv. Takže jaká je to svoboda? Není taková, jakou si ji představuješ. Ještě sis to nevyjasnil.

Na druhou stranu, Stvořitel opravdu chce, abys byl volný. Pak budeš volný od toho, co do tebe vložil a namísto toho nad tím vystavíš opačné atributy. Najdeš skutečnou svobodu mezi 613 „hříchy“ a 613 „přikázáními“, což je něco nového, třetí faktor, střední linie, duchovní svět. Neexistuje bez tebe. Pokud ho nevytvoříš, nebude existovat.

Do té doby, nezapomeň: Jsi stvořená bytost, a proto nejsi svobodný, jsi omezený ve svých kvalitách a svých přáních.
[69848]
Z 4. část denní lekce kabaly 15/2/12, „Úvod do studia deseti Sefirot“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: