Monthly Archives: Únor 2012

Co můžeme dát?

Dr. Michael Laitman

Otázka: Pokud máme v úmyslu přijímat pouze pro naše vlastní dobro a chceme se dostat z tohoto záměru a odevzdávat, co můžeme dát? Nemáme co dát, protože chceme jen přijímat ….

Odpověď: Můžeme skupině dát naši touhu odevzdávat. To je dostatečné. Naplnění pochází od Stvořitele a touha odevzdávat pochází od nás. Nemám nic co bych mohl dát, odevzdávat. Dám vám to, co On dá mě, abych Vám dal. Tímto způsobem zkoumáme spojení mezi Partzufim: horní parcuf, který dostává jako první, dává spodnímu to, co obdržel od svého horního parcufu.

Je zapotřebí pouze vybudovat záměr mezi námi, abych si přál odevzdávat namísto starosti o to, co můžu dát.
[71165]
Z 1. Lekce, Aravského kongresu 23/2/2012

Sestavení světa z jeho roztříštěných částí

Dr. Michael Laitman

Nepotřebujeme napravit naši vnitřní přirozenost; budu takový i nadále bez ohledu na to, co se sebou udělám. Neexistuje žádné přikázání napravit živočišné vlastnosti, ty nepřekážejí. Místo síly odporu, musím dostat sílu spojení, to je vše. Musím pracovat pouze na spojovacím lepidle mezi námi, ne na sobě.

To je důvod, proč všechna naše práce je soustředěna ve skupině a namířena pouze na spojení našeho rozbití. Veškeré výpočty s ohledem na člověka, jsou zakázány. Existuje spousta těch, kteří sedí a sžírají se: „Kdo jsem, jaký jsem a proč jsem takový.“ V duchovní práci nikoho nezajímá, proč jste takoví, dokonce ani Stvořitele to nezajímá!

Všichni jsme různé části jednoho mechanismu: jeden je ozubené kolo, druhý je osa, třetí je filtr, čtvrtý je čerpadlo, pátý je generátor, atd. Každý zůstává vnitřně takový, jaký byl, jen je třeba dát to všechno dohromady do jednoho systému. A vy tam sedíte a pláčete nad tím, co se děje uvnitř vašeho čerpadla, nebojte se, to je v naprostém pořádku. Celý problém je jen v tom, že nemáte správné spojení s ostatními.

To je přesně opačný směr, než jakým uvažuje svět. To je důvod, proč všechna práce spočívá v dosažení lásky svého bližního jako sebe samého, velkého pravidla. Musíte zahrnout všechny do jednoho mechanismu, jednoho systému.
[70811]
Z 1. části denní lekce kabaly 17/2/2012, spisy Rabáš

Věda o Stvořiteli

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co je základem pro vaše tvrzení, že psychologie je blízká kabale?

Odpověď: Nezáleží na otázce samotné, ale na tom, jak jí rozumíme. Naše chápání se mění s časem. Dnes například žijeme v době velkých změn, zejména změn v našem vnímání světa a společně s tím i nášeho postoje ke světu.

Kabala byla po staletí považována za mystiku a kabalisté byly považováni za mystiky; bylo jim přičítáno čarodějnictví a věštění. (Viz např. Wikipedia o Ravu Kaduri a dalších). Nicméně, doba mění naše vnímání a kabala je postupně vnímána jako věda o světě, vyšší psychologii člověka.

Psychologie se také musela bránit mnoho let proti obviněním z mysticismu. Musela prokázat svůj materialismus a byla vystavena strachu a obviněním ze spojení s náboženstvím, reinkarnacemi atd.

V poslední době je však svět v takovém zmatku, že je možné změnit vnímání a obnovit perspektivu: Kabala už nadále není jen mysticismus a psychologie zas umožňuje mluvit o věcech, které jsou mimo tento svět. Pojem „materialismus“ prolomil své pevné hranice. Psychologie se stala materialistickou vědou, i přesto, že její jméno „psyché“ znamená „duše“ v řečtině.

Ve skutečnosti, ve zprávách, výzkumech a diskuzích moderní fyziky, vidím víc a víc mysticismu! V budoucnu se všechny vědy spojí a stanou se jednou. Moudrost kabaly je věda o veškerém stvoření, nebo spíše věda o Stvořiteli. Konec konců, nemůže být tolik oborů o jednom světě!
[70772]

Kabala skrytou kamerou – co to je světlo?

Kde je demokracie?

Dr. Michael Laitman

Otázka: Stvořitel omezuje mou svobodu podle přírodních zákonů, ale co když to nechci? Konec konců, on se mě neptal. Kde je demokracie?

Odpověď: Opravdu, stvořitel rozvíjí moderní lidi různě, a proto se ptají na relevantní otázky o Něm. Takto by to mělo být. To je důvod, proč se náš svět mění tak, aby se v nás otázky o Něm vyvolávali. V důsledku toho by měly být všechny otázky a požadavky zaměřeny na Stvořitele. To vše je určeno pro člověka, aby dosáhl zoufalství.

Na jedné straně se zdá, že existuje svoboda v tomto světě a že si mohu dělat co chci. Na druhou stranu, moje „dětinská“ mysl si postupně uvědomuje, že svět je řízen systémem zákonů a že nemohu dělat co chci vůbec, i když to tak opravdu chci. Je rozdíl mezi tím, co je žádoucí a co je skutečně.

Postupně pochopím, že je to všechno o zákonech světa, které jsou pevnými pravidly. Odhalují se mi jasněji a zavazují mě víc a víc. V důsledku toho se necítím tak komfortně a tak dobře, ale celkově se takto učím.

Na začátku má dítě všechno a jeho požadavky jsou splněny. Později jej začneme omezovat. Naučíme ho pravidla života a něco od něj žádáme. Takto roste.

Mluvíte o demokracii, o svobodě. Ale jaký druh svobody to je? Svoboda od čeho? Svoboda v čem? Svoboda za jakých podmínek? Konec konců, nežijete ve vzduchoprázdnu, již máte určité vlastnosti, již něco jste.

„Svoboda“ pro tebe je, když okamžitě dostaneš vše, co si přeješ: „Chci palác!“, tady máš. „Chci být silný a chytrý“, tady máš. Tímto způsobem jsi bez jakýchkoli omezení, jsi všemocný.

Ale ty sis nevybral svou mysl a osobnost, což znamená, že nejsi opravdu svobodný. Navíc, tvoje touhy závisí na hodnotách, ve kterých jsi vyrůstal, což také není svoboda. Existují již předběžné podmínky v tobě vštípené, které na tebe mají vliv. Takže jaká je to svoboda? Není taková, jakou si ji představuješ. Ještě sis to nevyjasnil.

Na druhou stranu, Stvořitel opravdu chce, abys byl volný. Pak budeš volný od toho, co do tebe vložil a namísto toho nad tím vystavíš opačné atributy. Najdeš skutečnou svobodu mezi 613 „hříchy“ a 613 „přikázáními“, což je něco nového, třetí faktor, střední linie, duchovní svět. Neexistuje bez tebe. Pokud ho nevytvoříš, nebude existovat.

Do té doby, nezapomeň: Jsi stvořená bytost, a proto nejsi svobodný, jsi omezený ve svých kvalitách a svých přáních.
[69848]
Z 4. část denní lekce kabaly 15/2/12, „Úvod do studia deseti Sefirot“

Úvod do knihy Zohar

baalsulam

U příležitosti nedávného vydání knihy Zohar byl přeložen Úvod do knihy Zohar od Rava Jehudy Ašlaga.

Tento úvod není v knize obsažen.

Úvod do knihy Zohar (Baal HaSulam) >

Univerzální transformace

Dr. Michael LaitmanNa kongres v Aravě jedeme proto, že nutně potřebujeme síly jednoty a soudržnosti. Dají nám sílu a porozumění přivést do světa nápravu. Na světě není větší síly než jednoty mezi námi. Všechny ostatní prostředky jsou materiální, kdežto my máme duchovní sílu, což nám umožní změnit společný systém a transformovat vesmír. 

Náš vesmír se podřizuje omezenému počtu konstant, jako rychlost světla. Stačí, aby došlo k malému posunu v těchto zásadních rozměrech, a pak bude celá podstata jiná. Když se změní konstanty, náš svět nebude schopen existovat ve své předešlé formě. 

S pomocí duchovní síly můžeme nepatrně upravit korelace těchto konstant. A pak svět pozvolna „plyne“ a mění formu. Nikdo si toho není vědom, ale najednou se všichni stávají chytřejšími a vnímavějšími, každý má  oči otevřené, lidé více chápou a jsou citlivější, a každý člověk naroste ve svém uvědomění, vchází do užšího kontaktu s myšlenkou sjednocení a uvědomuje si potřebu změny. 

Obracíme se ke Světlu, které lidi napravuje, to je rozvíjí. Nerozvíjí je však v pozemské moudrosti, ale ve vyšší moudrosti, v moudrosti sjednocení. To je cesta, kterou lidstvu musíme otevřít naší jednotou. 

[69976]
Ze 4. části denní lekce kabaly 16/02/2012, “Úvod do studia Deseti sefirot”

Dárky od Světla

Dr. Michael LaitmanOtázka: Máme svobodnou vůli, pokud jde o sjednocení?

Odpověď: Naše svobodná vůle je touha po sjednocení. Když naplňujeme tuto svobodnou vůli, Světlo přichází a spojuje nás. Takže vaše přání je naplněno, když dosáhnete jednoty.

Zde musíme rozlišit: Vaším úkolem je žádat, ale sami sjednocení neprovádíte. Bez ohledu na to, co děláme, ať už tančíme nebo jsme v hlubokých myšlenkách, připravujeme se na vliv vyššího světla, připravujeme nedostatek, nádobu pro jeho dárky, pro život, který přichází shora. Měly byste být jako malé dítě, které nemůže provést určitou akci, ale čeká na dospělého, aby ji udělal.

The Presents Of The Light

To je to, co chybí v naší žádosti: Neočekáváme pomoc. Toto očekávání by mělo být odhaleno jasněji.

V „Úvodu do studia deseti Sefirot,“ bod 17, Baal HaSulam říká: „Proto student před studiem se musí posílit ve víře ve Stvořitele a Jeho vedení v odměně a trestu.“ Co to ​​znamená „slibuje?“ To znamená, že je neustále „zaneprázdněn,“ neustále poskytuje svou polovinu, a druhá polovina pak přichází z vyššího světla.
[69761]
Z 4. část denní lekce kabaly 14/2/2012, „Úvod do studia na deset Sefirot“

Najdi si přítele

Nově přeložený článek v knihovně.

Najdi si přítele (Rabaš – Shlavey HaSulam (Příčky Źebříku)) >

Důležité je, přát si odevzdávát

baalsulam

Nově přeložený článek v knihovně.

30. Důležité je, přát si odevzdávat (Šamati – Baal HaSulam) >