Vidět svět očima ženy

Dr. Michael LaitmanPo deset tisíc let až do dnes jsme se vyvíjeli vůlí osudu a prakticky jsme mnoho nedosáhli. Psychologie, věda o člověku, jeho povaze a vnitřním světě, je stará pouze kolem sta let. Před jejím vznikem jsme nepovažovali za nezbytné studovat naše chování a vyvíjeli jsme se jako zvířata, náhodně. Až nyní cítíme potřebu mít znalosti o člověku, společnosti, prostředí a jak jej vytvořit, jak náš život správně zorganizovat. 

Právě koncept “života mimo tělo” zní jako mysticismus, ale nemá s ním co dělat. Znamená to rozvinout schopnost dívat se na sebe jakoby zvenčí, vidět svět očima jiného člověka. Tím získáme schopnost porozumět si navzájem. A to je přesně to, čeho musíme být schopni. 

Pro muže je téměř nemožné, aby svět viděl očima ženy. Ale téměř každý žije v rodině a chápe potřebu ji vytvořit; jinak bychom vyhynuli jako dinosauři. Jsme zavázáni mít děti a vychovávat je. Proto je důležité porozumět psychologii opačného pohlaví a vědět nejen jak správně žít, ale jak se z také z tohoto života radovat.  

Tím, že budeme obsaženi jeden do druhého, ovjevíme druhou polovinu světa. Tak jsme vytvoření. A tomu se říká „život mimo tělo“; tj. získáme další vnímání z venku. Až dosud jsem se vyvíjel egoisticky uvnitř mého těla, snažil jsem se naplnit svá přání jak jen to bylo možné a bral vědomosti, názory a pohled druhých lidí co nejméně v úvahu. V dnešní době krize, která zahrnuje celý svět, mě zavazuje stát se částí druhého a přijmout jeho pohled na věc, jeho názor a jeho vnitřní svět. A pak zdánlivě opustím sám sebe a stanu se částí ostatních lidí. Tak si osvojím přání a myšlenky celého lidstva, všechny jeho možnosti, zatímco opustím své tělo a dosáhnu schopnosti cítit celou realitu.  

Tady dělá místo stará éra té nové, zcela odlišnému vnímání reality. Nyní mám příležitost vidět a cítit realitu ne uvnitř mého omezeného vnímání, ale kolektivními pocity a porozuměním nakumulovaným celým lidstvem.

Pokud budu mít ke vše dalším lidem blíže a jsem vychováván ve společnosti představující celou její šíři a rozmanitost, pak získám schopnost vidět svět v celém spektru pocitů a vjemů spíše, než v mých individuálních. Vždyť nyní v sobě zahrnuji všechny lidi a má paleta světa je mnohem bohatší.

[66971]
Z pořadu televize KabTV “Nový život” Epizoda #3, 29/12/11

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: