Nové paradigma vesmíru

Dr. Michael LaitmanDnešní rozvoj lidstva nás vede k velice zajímavému úsudku: jestliže předtím jsme se věnovali práci minimálně deset hodin denně, dnes se k tomu náš postoj musí úplně změnit.

Nemusíme hledát praci. Musíme pracovat tolik, kolik každý potřebujeme pro normální, zasloužené životní minimum. Není to minimum, ale taková úroveň, která se považuje jako nezbytná pro dobrý život, a kterou se nesnažíme překonat, neboť chápeme, že jen tak se můžeme uvést do rovnováhy s přírodou. Rovnováha mezi silou dostávání a silou odevzdání – kolik každý dostává od společnosti, tolik jí každý dává – to vytváří onu rovnováhu pro celou lidskou společnost ve vztahu k přírodě. 

Tímto způsobem se uvolní pro člověka velké množství času. Prázdnota, která pravě vznikla, se naplní právě touto harmonií. Člověk se musí rozvíjet v komunikaci, v sjednocení s ostatními lidmi. To, že se lidé začnou vymaňovat a budou mít  6-7 hodin volného času, je dopředu podmíněno přírodou. Nezbytně jsme se rozvinuli v našich technologiích, v komunikaci, v mezinárodním trhu a službách natolik, že můžeme skutečně pracovat dvě hodiny denně, abychom zajistili sebe vším potřebným.

Je to dáno přírodou a musíme se na to dívat jako na objektivní realitu. Uvolnění času je určeno právě pro to, abychom se dostali do nutné rovnováhy. Tehdy se otevře úplně jiná uroveň existence v přírodě – ta úroveň, kde se nachází právě její smysl, vyšší řízení. Začneme citít mechaniku, která řídí náš vesmír včetně nás.

Musíme to během nějaké doby lidem vysvětlit, vést je k novému pohledu na život. Je to novodobé paradigma, které si lidé musí osvojit, zvyknout si, a změnit úplně vše, svou mysl, plány, vztah k životu, světu, ke všemu. Totiž největším ideálem, vyšší hodnotou musí být „my, dosažením sjednocení mezi námi a rovnováhou s přírodou.   

 [64121]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: