Oceán nekonečné moudrosti

Dr. Michael LaitmanOtázka: Chápu, jak se vyvíjí děti. Ale kdo ví, jaké geny jsou v lidské společnnosti? Nikdo nikdy neviděl, jak se vyvíjí, natož aby byl schopen posbírat data a tvrdit, jak se bude vyvíjet dále. Lidstvo je naším jediným dítětem a tohle je způsob, jak roste.  

Odpověď: Můžeme analyzovat a přezkoumávat minulost, studovat vývoje ve filozofii, sociologii a psychologii a to nám umožňuje vypátrat konsistenci procesu a jeho příčiny. Nevidíme naše vyhlídky příliš jasně, ale soudě podle našeho stávajícího stavu, jsme stále schopni vydedukovat, kam nás dovede. Jako se vším, vyvozujeme budoucnost z minulosti.

Příroda si vyžaduje, abychom dodržovali její zákony. Příroda je celkový organismus, který se skládá z neživé, vegetativní, živé a lidské úrovně vývoje. Každý projde tímto vývojem. Nejdříve to byla Země, následována královstvím rostlin, pak zvířat a nakonec lidmi.  

Tento vývoj začal Velkým třeskem a pokračuje cestou k většímu sjednocení.  V každém případě, sjednocení různých částí vede k vytvoření stále složitějších a jedinečných organismů, obojí jak co do kvantity, tak i kvality. 

Zpočátku tu byla jen neživá hmota, ale pak její části začaly najednou růst, získávaje jakýsi život, svůj vlastní rozvoj. Vývoj pak dosáhl úrovně živé, na které se zvířata vyvíjí více individuálně. Živá úroveň je následována člověkem. To jsou výsledky vývoje přírody.  

Většinou má tento vývoj své vlastní zákony, které můžeme pozorovat, když se podíváme do minulosti. Otázkou však zůstává, rozumíme jim? Zdá se, že nikoli, ale to neznamená, že neexistují.

Jako vědec, studuji přírodu a způsob, jakým se rozvíjí, jakým rozvíjí mě, coby její součást. Dokonce i se všemi našimi vědeěckými vymoženostmi, člověk nikdy nebude nad přírodou. 

Existujeme v určitě uzavřené sféře, kterou nazýváme „vesmír“, zkoumáme, kde se nacházíme a druhy zákonů, které tu panují, uvnitř této sféry. Tato sféra je nekonečná, bezmezná a naplněná nekonečnou moudrostí. A vše co děláme my, je, že seškrabujeme drobky této moudrosti: A to je to, na čem je založena celá naše věda.  

Nezkoumáme nic jiného, než přírodu, a uvnitř této sféry se můžeme naučit také něco o sobě. Vidíme, že nejsme schopni převzít kontrolu nad svými životy, a k tomu nepochybně musíme zkoumat zákony přírody. Je dobře, že nás nepříjemnosti postrkují k tomu dosáhnout Přírody; minimálně je to motivace k tomu, abychom zlepšili naše životy. 
[66061]
Z programu KabTV’s “Nový život” Epizoda 1, 17/12/2011

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: