Daily Archives: 16. 1. 2012

Špičkoví ekonomové nabádají ke snížení pracovního týdne na maximálně 20 hodin

Dr. Michael Laitman

V Novinách (z The Guardian): „Thinktank, New Economics Foundation (NEF), která pořádá akci s Centrem pro analýzu sociálního vyloučení na London School of Economics, tvrdí, že kdyby všichni pracovali méně hodin – řekněme 20 nebo tak za týden – bylo by více pracovních míst a zaměstnanci by mohli trávit více volného času se svými rodinami a energeticky náročná nadměrná spotřeba by se omezila. Anna Coote z NEF, řekla: „Je to velká nerovnováha mezi lidmi, kteří mají příliš dobře placenou práci, a těmi, kteří ji mají příliš málo nebo žádnou.“

„Argumentovala, že musíme přemýšlet o tom, co představuje hospodářský úspěch, a zda cíl podpořit britské tempo růstu HDP by měl být vládní prioritou:“ Žijeme pouze pro práci, prací vyděláváme a vyděláváme pro konzumaci? Neexistuje žádný důkaz, že máte-li kratší pracovní dobu jako standard, máte méně úspěšnou ekonomiku: Právě naopak“

Můj komentář: To jsou pokusy o řešení problému nezaměstnanosti. Ale co budou lidé dělat ve svém volném čase, pokud se nebudou zabývat integrálním vzděláváním? To povede k jejich degradaci! Kromě toho kratší pracovní týden sníží jejich příjmy, a jak se budou realizovat? Musí existovat naplněni, buď alkoholem, nebo novým integrálním vědomím. V opačném případě tato iniciativa přinese ještě větší sociální problémy.
[66325]

Chybí jen trošek

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co mám dělat, když velká část mých myšlenek je zaměřena na materiální věci: jak vydělat peníze, moje rodina a moje pozice v očích lidí a já sotva přemýšlím o spiritualitě?

Odpověď: To je skvělé, pokud již víte, že vaše myšlenky jsou jen o sobě a vy s tím nesouhlasíte, ale nemůžete s tím nic dělat. V tuto chvíli již máte možnost zjistit, že existuje další síla vedle vás, učitel, skupina a celý svět.

Existuje skrytá síla, která vytváří tento egoistický vztah mezi vámi a ostatními a jen ta může změnit vztah na ten správný.

Chybí vám jen myšlenka, zkoumání: Je nutné změnit tento vztah? Proč ho potřebujete? Nemáte dostatečné povědomí o tom, jak moc chcete vyhrát, a nemůže myslet na nikoho jiného než sebe, a nemůže vystát to, že nemůžete překonat tyto myšlenky. Potom, z tohoto vnitřního pocitu, který dosáhl obrovského napětí, se zrodí pláč, na který reaguje reformující světlo.
[66278]
Z 1. části denní lekce kabaly 13/1/12, Shamati # 153

Oceán nekonečné moudrosti

Dr. Michael LaitmanOtázka: Chápu, jak se vyvíjí děti. Ale kdo ví, jaké geny jsou v lidské společnnosti? Nikdo nikdy neviděl, jak se vyvíjí, natož aby byl schopen posbírat data a tvrdit, jak se bude vyvíjet dále. Lidstvo je naším jediným dítětem a tohle je způsob, jak roste.  

Odpověď: Můžeme analyzovat a přezkoumávat minulost, studovat vývoje ve filozofii, sociologii a psychologii a to nám umožňuje vypátrat konsistenci procesu a jeho příčiny. Nevidíme naše vyhlídky příliš jasně, ale soudě podle našeho stávajícího stavu, jsme stále schopni vydedukovat, kam nás dovede. Jako se vším, vyvozujeme budoucnost z minulosti.

Příroda si vyžaduje, abychom dodržovali její zákony. Příroda je celkový organismus, který se skládá z neživé, vegetativní, živé a lidské úrovně vývoje. Každý projde tímto vývojem. Nejdříve to byla Země, následována královstvím rostlin, pak zvířat a nakonec lidmi.  

Tento vývoj začal Velkým třeskem a pokračuje cestou k většímu sjednocení.  V každém případě, sjednocení různých částí vede k vytvoření stále složitějších a jedinečných organismů, obojí jak co do kvantity, tak i kvality. 

Zpočátku tu byla jen neživá hmota, ale pak její části začaly najednou růst, získávaje jakýsi život, svůj vlastní rozvoj. Vývoj pak dosáhl úrovně živé, na které se zvířata vyvíjí více individuálně. Živá úroveň je následována člověkem. To jsou výsledky vývoje přírody.  

Většinou má tento vývoj své vlastní zákony, které můžeme pozorovat, když se podíváme do minulosti. Otázkou však zůstává, rozumíme jim? Zdá se, že nikoli, ale to neznamená, že neexistují.

Jako vědec, studuji přírodu a způsob, jakým se rozvíjí, jakým rozvíjí mě, coby její součást. Dokonce i se všemi našimi vědeěckými vymoženostmi, člověk nikdy nebude nad přírodou. 

Existujeme v určitě uzavřené sféře, kterou nazýváme „vesmír“, zkoumáme, kde se nacházíme a druhy zákonů, které tu panují, uvnitř této sféry. Tato sféra je nekonečná, bezmezná a naplněná nekonečnou moudrostí. A vše co děláme my, je, že seškrabujeme drobky této moudrosti: A to je to, na čem je založena celá naše věda.  

Nezkoumáme nic jiného, než přírodu, a uvnitř této sféry se můžeme naučit také něco o sobě. Vidíme, že nejsme schopni převzít kontrolu nad svými životy, a k tomu nepochybně musíme zkoumat zákony přírody. Je dobře, že nás nepříjemnosti postrkují k tomu dosáhnout Přírody; minimálně je to motivace k tomu, abychom zlepšili naše životy. 
[66061]
Z programu KabTV’s “Nový život” Epizoda 1, 17/12/2011