Člověka nelze vzdělávat bez spojení se Světlem

Dr. Michael LaitmanOtázka: Proč se systém vzdělávání nevyvíjel spolu s měnícím se světem? Proč učíme děti stejným způsobem, jako před sto lety?

Odpověď: Je to tím, že se lidstvo ve skutečnosti nezměnilo. Až nyní dochází k uvědomění si zla, a pouze s naší pomocí. 

Mnoho kritiků vášnivě spílalo nad vzdělávánním, ale nic se nestalo. Ve skutečnosti zkrátka hlásali, že se cítí špatně, ale nevidí skutečnou příčinu, protože aby ji mohli vidět, musí být schopni porovnávat jedno s druhým. K tomu je zapotřebí reformujícího světla. 

V našem světě odhalíme pouze zlo, ale ne jeho vztah k dobru. To zatím není uvědomění si zla; je tu potřeba nějakého jiného kritéria. Ano, cítím se špatně, ale nemohu nalézt příčinu, protože abych to dokázal, potřebujeme přilákat reformující světlo. 

Výsledkem bylo, že lidé hovořili o problémech se vzděláváním po 50 let a nic se nezměnilo. Tato oblast spotřebovává ohromný rozpočet a zdroje a zahrnuje ohromné množství lidí. Rodiče se trápí, učitelé se trápí, studenti se trápí – a všichni jsou bezmocní.

Ve skutečnosti, systém jako takový, je spíše konzervativní a změnám není nakloněn.  Avšak ikdyž se ví, že se musí změnit, nikdo je není schopen provést. Chybí jasný, trefný, moderní program činností. Naopak, zničit jednoduše to, co existuje, nevyžaduje příliš mnoho. V dnešní době je jasné, že je nezbytné vychovat dítě coby lidskou bytost. K tomu, abychom to udělali, existuje mnoho různých technik: Zdá se, že jsme skoro tam, ale kde jsou tyto lidské bytosti?

Konečně, bez reformujícího světla to nesvedeme. Ale jak ho člověk může získat bez bodu v srdci? Musí se spojit s těmi, kteří ho mají. Proto jen my můžeme přinést světu novou metodu vzdělávání. Nic jiného nepomůže; musí existovat spojení se světlem, které v přáních koná.
[65955]
Ze 4. části denní lekce kabaly 10/01/2012, “Svoboda”

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: