Monthly Archives: Prosinec 2011

Světový ARVUT kongres: Bod jednoty, část 1.

Tady jsou nějaké fotografie ze Světového ARVUT kongresu v Tel Avivu, který se konal 6.-8. prosince 2011 

Světový Arvut kongres 2011 – 1

 

world_arvut_convention_01
world_arvut_convention_02
world_arvut_convention_03
world_arvut_convention_04
world_arvut_convention_05
world_arvut_convention_06
world_arvut_convention_07
world_arvut_convention_08
world_arvut_convention_09
world_arvut_convention_10
world_arvut_convention_11
world_arvut_convention_12
world_arvut_convention_13
world_arvut_convention_14
world_arvut_convention_15
world_arvut_convention_16
world_arvut_convention_17
world_arvut_convention_18
world_arvut_convention_19
world_arvut_convention_20

[63119] 

Zpět k jednotě

Dr. Michael LaitmanOtázka: Po kongresu se cítím více a více emocionálně při každém setkání přátel, někdy až k slzám. Je tohle skutečně štěstí a vzestup?

Odpověď: Po kongresu musíme určitě začít přistupovat k jednotě jinak. Nyní je jednoduší se k ní vrátit. Je mnohem vzrušující a atraktivní.  Už se to nezdá něčím falešným, jako dříve. 

Dosáhli jsme duchovní reality, začátku duchovního stupně. A nyní musíme přidat trošku více našeho úsilí, aby proniklo dovnitř nás a dalo růst „masu,“ tloušťce přání v tomto bodu. Pak při této tloušťce ucítíme realitu, duchovní realitu. 

Každý člověk by měl vyvíjet úsilí, neustále se vracet k tomu pochopení jednoty, které už proniklo do našich pocitů. I přes naše současné emocionální odmítání a rozostření pocitů, se snažím vrátit do stavu, kterého jsme dosáhli.

K čemu to? Možná abychom se cítili dobře, abychom se dostali dále, dokonce i bez pozitivních pocitů. A možná se cítím zavázán ve vztahu k přátelům, se kterými jsme ve vzájemné záruce.

Odměna se může lišit, ale  celkově, my všichni si přejeme toužit po jednotě. To je ta nejdůležitější věc: toužit po jednotě neustále bez ohledu kde můžete být v daném okamžiku. 
[63326]
Ze 4. části denní lekce kabaly 16/12/2011, “Mír”

Láska ke Stvořiteli a ke stvořením

baalsulam

Nový článek v knihovně.

Láska ke Stvořiteli a ke stvořením (Baal HaSulam) >

Mír ve světě

baalsulam

Nový článek v knihovně.

Mír ve světě (Baal HaSulam) >

Miliony se připravují na konec světa, jak jej známe

Dr. Michael LaitmanZ novin (Americký sen): “V současné době jsou v americe miliony těch, kteří horečně pracují, aby byli připraveni na to, čeho se obávají, že se v Americe stane…. Můžete si dokonce povšimnout, že někteří z vašich příbuzných a přátel křečkují jídlo a snaží se přesvědčit vás, že jsme na pokraji „konce světa, jak jej známe.“ … Tak na co přesně se tito lidé tak urputně připravují?

“No pravdou je, že motivace připravovat se je pro každého jiná. Někteří věří, že se blíží úplný ekonomický kolaps. Druzí viděli, co se stalo tolika během hurikánu Katrina, že něchtějí dovolit, aby se to stalo i jim. Někteří chtějí být jen více nezávislí a soběstační. A jsou i tací, kteří jsou hluboce znepokojení „koncem světa, jak jej známe“, scénáře jako teroristé používající zbraně masového ničení, zabijácké pandemie, invaze vetřelců, třetí světová válka nebo EMP útoky. 

“Cokoli je však motivací, pohyb těchto lidí jednoduše roste. V současnosti miliony američanů předělávají obývací pokoje ve spižírny, učí se jak pěstovat zahrady k přežití, a zásobí se vším od plynových masek k pomocným generátorům.”

Můj komentář: Přání zazásobit se je instinktivní, animalistické. Co je však skutečně užitečné, je najít bezpečí na vyšší úrovni, na té „lidské.“ Bezpečnost na této úrovni se liší od živočišného přání po bezpečí v tom, že není limitováno  na úspory, tj. neutralizování účinků pohrom, ale snaží se eliminovat jejich příčinu už na počátku, v jejich kořeni. To vyžaduje, aby člověk odhalil příčinu toho, co se děje. A ta leží v našem egoismu.

A pak je zapotřebí jej napravit, změnit jej v opačnou vlastnost: spojení, dávání a lásku. Tato změna anuluje všechny negativní projevy přírody uvnitř i kolem nás, odhalí konstrukci sytému (plán), realizaci (řízení) a cíl (budoucnost) a dá schopnost ovládat tento systém. Výsledkem lidstvo dosáhne úplného bezpečí. 

[63047]

Rada v péči o novorozence

Dr. Michael LaitmanOtázka: Během lekce jste řekl, že právě nyní je pro vaše studenty hlavní věcí posílit pocit, který se mezi nimi zrodil (společné přání ke zvětšení kvality vzájemného odevzdání), který už na nich nezávisle existuje  sám o sobě,  jako novorozenec, který se oddělil od své matky. Jak by měly vypadat naše další kroky?

Odpověď: Nyní potřebujeme toužit po tom dát růst novorozenému přání za použití egoismu, který se v nás objevil. Měli bychom jej přidat k našemu společnému spojení a takto jej posílit, jako atlet, který sílí za pomocí odporu sportovního náčiní.

Otázka: Vzhledem k tomu, že spojení zajišťuje mužská část naší světové skupiny, jak se toho účastní část ženská?

Odpověď:  Ženská část v tom muže podporuje, zavazuje, posiluje a uklidňuje. Také se aktivně zabývá šířením myšlenky vzájemného spojení, integrovaného spojení celého lidstva, pro 99%, myšleno všeobecnou veřejnost.
[62801]

Zabalený v oblaku jednoty

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co znamená namířit všechny naše myšlenky a přání směrem k Stvořiteli? Jak můžeme Stvořitele začlenit do tohoto celého procesu?

Odpověď: Nejprve musíme udělat vše, co je v našich silách se spojit, abychom cítili jednotu. Měli bychom neustále cítit tuto jednotu nad všemi zmatky, které zažíváme v našich myšlenkách a přáních. Bez ohledu na to, co udělám, udělám s pocitem, že je skupina uvnitř mě. Pokud můžete, představte si, že i nás Stvořitel naplňuje a je uvnitř nás.

Varuji Vás. Nebudeme schopni držet si tento stav jednoty, který jsme cítili během kongresu, moc dlouho. Objeví se mnohem závažnější potíže a já nebudu schopen se spojit s přáteli a určitě na Stvořitele zapomenu. 

Tyto problémy jsou mi dány účelově, abych se pokusil připojit ke skupině a požádal Stvořitele o pomoc, vyžadoval, aby se postaral o naše spojení. Stvořitel je atribut odevzdání a lásky a já chci tento atribut dávání, aby přebýval mezi námi.

Pokud se nevidíme jako fyzická těla, ale spíše zavřeme naše oči a cítíme pole, ve kterém sdílíme společný pocit, pak ten, který stabilizuje, naplňuje a udržuje tento pocit, hlavní síla, která to zařizuje, vytváří a podporuje to vše, se nazývá „Stvořitel.“

Síla odevzdání ve stvoření je Stvořitel, jeho přední strana, a síla dostávání ve stvoření je jeho zadní strana. A já jsem černý bod „existence z absence (Yesh Mi Ain)” umístěný v tomto silovém poli dávání a dostávání. 
[62862]
Ze 2. části denní lekce kabaly 11/12/2011, Rabašovy spisy

Zlatý důl pocitů

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jakým směrem bychom se měli držet, aby byl kongres co nejúspěšnější?

Odpověď: Musíme se pokusit najít své nejintenzivnější pocity z našich společných akcí a stále je rozvíjet uvnitř nás samých. Musíme pěstovat to, co jsme zažili v poušti, na lekcích a nyní při přípravných pracích pro kongres.

Je třeba najít tyto pocity uvnitř sebe. Není možné je vyjádřit slovy. Držte se v těchto pocitech více a výrazněji. Kdekoli jsme a cokoli můžeme cítit, musíme se pozvednout nad všechno ostatní, především nad všechny problémy, které vznikají, tak že problémy pouze posilují pocity, které můžeme získat z okamžiků jednoty.

Snažte se v sobě sbírat, neustále zvyšovat a nechat růst tyto pocity jednoty. Na konci nám tyto pocity umožní dosáhnout pocitu obecné kvality odevzdání, jednoty mezi námi. V něm budeme cítit vyšší svět.
[61702]
Z nedělní virtuální lekce 20/11/2011

Úžasná síla jednoty

Dr. Michael Laitman

Jednota neznamená odlišnost a oddělení, ani různé názory a síly, ale činy jedné síly: sílu jednoty, jeden názor, jednu myšlenku. Pokud člověk náhle vyskočí z jednoty do svých egoistických kalkulací, vzpomínek nebo myšlenek (řekněme, myšlenky a starosti o domácnost), síla jednoty ho rychle přivede zpět.

Lidé cítí společnou sílu jednoty. Pomalu je přitahuje dovnitř, napravuje a zaplaví je takovým způsobem, že později, na základě toho začnou budovat svůj život jinak.

Musíme pochopit, že síla jednoty nás drží. Celou přírodu i nás dělá živými, až k egoistické povaze našeho světa, která se jen živí kvalitou odevzdání. Jinak by nemohla existovat.

Připojením se k této síle se v podstatě ozdravujeme. Vím o mnoha případech, kdy člověk skutečně obdržel posilující sílu, obnovující jeho zdraví.
[61704]
Z nedělní virtuální lekce 20/11/2011

Duch jednoty klepe na naše srdce

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co to znamená být inspirován skupinou?

Odpověď: Být inspirován znamená otevřít oči, uši, všech pět smyslů, a co je nejdůležitější, vnitřní smysl, „bod v srdci“, abychom pocítili ducha, který existuje ve skupině.

Když jsem přišel na střechu, kde nyní pracujete a připravujete vybavení na kongres, cítil jsem, že je zde jistý duch, nějaká společná síla, která se zabývá přípravou pro duchovní vzestupu.

Faktem je, že je to společná práce, společná aspirace, očekávání a přípravy na velké a silné shromáždění. Ve světě neexistuje nic stejně silného, mocného a povznášejícího. Přibližně deset tisíc lidí projde obrovským duchovním vzestupem v průběhu těchto tří dnů, dostanou se pod vliv vyššího světla. Měli bychom se snažit cítit, že jsme ve skupině s využitím všech strun naší duše, měli bychom se snažit být v tomto duchu, v té společné síle, která je zde k dispozici.

Ve skutečnosti, bez ohledu na nás, naše skupina již má svoji vlastní, společnou složku, která obsahuje základ nás všech. Nicméně, každý z nás potřebuje vynaložit mírné úsilí a rozplynout se v tom. Když je člověk schopen to udělat, pocítí tento stav.

Za tímto účelem jsme před týdnem šli do pouště, a pokoušeli se zde uskutečnit naše první sjednocení. Jak jsem cítil, bylo to velmi úspěšné. Mnoho lidí, kteří na sobě pracovali, studovali a uskutečňovali kabalu po mnoho let, poprvé pocítili, že existuje nějaká spirituální složka, kterou můžeme najít mezi námi, v naší jednotě.

Již byla mezi námi odhalena a nyní se musíme pokusit ji najít. Nyní vše závisí na tom, jak se budeme snažit být neustále v tomto stavu, v jediné síle skupiny. Právě tím že se do ní ponoříme, ucítíme vyšší sílu, Stvořitele, a ve sjednocení s ním začneme cítit vyšší svět. To vše je další fáze, která je velmi blízko. V tomto ohledu vše závisí na vnitřním, emocionálním úsilí člověka.
[62363]
Lekce základů kabaly 27/11/2011