Daily Archives: 23. 12. 2011

Každý potřebuje Integrální výchovu

Dr. Michael Laitman

Světová situace se rychle mění a je třeba vytvořit základní metodu vzdělávání dospělých. Dostávám spoustu různých zpráv z rozvinutých zemí: Nezaměstnanost je na vzestupu.

Lidé jsou na rozpacích, i přesto, že dostávají podporu v nezaměstnanosti. V současné době je stále k dispozici, ale co se bude dít dál, není známo. Koneckonců, mluvíme o stovkách milionů lidí, kteří ztratí práci, protože krize zničí všechna průmyslová odvětví, které nejsou životně důležitá. Co budou lidé, kteří produkují to, co nikdo nepotřebuje dělat?

Vidíme, jak protestní hnutí rostou díky internetu, vzájemné komunikaci a vzájemnému vlivu jeden na druhého. Celé lidstvo, od běžných občanů po vládu, má zájem dostat tento proces pod kontrolou a zabránit jeho samovolnému vývoji, protože moderní zbraně plus nepředvídatelný běh událostí může vést ke katastrofálním výsledkům.

Aby se zabránilo všem druhům katastrof, občanských nebo dokonce světové války, musíme přemýšlet dopředu o globální, integrální výchově většinové populace.
[63710]
Z diskuse na integrální výchovu 11.12.2011

Člověk jako ozubené kolečko technologického světa

Dr. Michael Laitman

Stali jsme se natolik součástí hry podporované názorem celé společnosti, že jsme jí zcela zotročeni. Dostali jsme se do bodu, kde celá naše mysl a přístup k životu je spjat s prací. Člověk se obává toho, že by měl odejít do důchodu. Neví, co bude dělat od rána do noci s takovým množstvím volného času. Není navyklý organizovat svůj život a nechce být svobodný. Když přijde domů z práce, pokračuje v práci na tom samém počítači. Když jde na dovolenou, nerozloučí se se svým telefonem nebo internetem, stále je spojen s tím stejným systémem, podobně jako zotročené ozubené kolečko, jedno z mnoha.

Tento styl, který se utvářel v posledních desetiletích, určil směr v životě člověka, který není schopen cítit se svobodný. Představme si, že by byl zaměstnaný tři hodiny denně, dělal by práci důležitou pro společnost a pro svou existenci. Mohl by strávit zbytek času odpočinkem a činností, která ho baví. Neumíme si však představit, že by to bylo možné. Jsme tak zotročeni, že si neumíme představit, co bychom mohli v životě dělat jiného kromě práce.

Zažijeme skutečně velkou revoluci, protože příroda pro nás nyní ustavuje nové podmínky, mění nás zevnitř a mění i prostředí kolem nás. Ničí našeho vládce: tuto obrovskou lidskou společnost, která nás zotročila. Tímto způsobem nás nutí se změnit a přijmout nový pohled na život.

Ten bude naprosto odlišný. Budeme se vyvíjet jako lidé. Namísto deseti hodin práce (a zbytku času, kdy pokračujeme v přemýšlení o ní) budete pracovat tři hodiny a zbytek strávíte děláním zcela odlišných věcí.

Potřebujete však porozumět tomu, co je potřeba udělat. Samozřejmě, že nebudeme ležet na slunci jako líná, nakrmená zvířata, odpočívající po jídle a nedělající nic, dokud nebudeme znovu hladoví. Bude potřeba najít „lidské“ aktivity, které by člověk v tomto světě měl dělat.

Vedle tří hodin věnovaných práci a pár hodin domácích prací strávíme zbytek času tím, co je nejdůležitější pro lidskou bytost a přináší naplnění duši. Člověk bude považovat práci a domácí práci za nevyhnutelné věci, které v tomto světě musí udělat; byl by šťastný, kdyby tyto věci nedělal. V průběhu sedmi až osmi hodin, kdy byl osvobozen od práce, si musí nalézt skutečnou aktivitu, hodnotnou pro člověka, jíž může zasvětit celou svou duši.

[62552]
Z diskuze “Lekce o novém světě” 1.12.2011