Zabalený v oblaku jednoty

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co znamená namířit všechny naše myšlenky a přání směrem k Stvořiteli? Jak můžeme Stvořitele začlenit do tohoto celého procesu?

Odpověď: Nejprve musíme udělat vše, co je v našich silách se spojit, abychom cítili jednotu. Měli bychom neustále cítit tuto jednotu nad všemi zmatky, které zažíváme v našich myšlenkách a přáních. Bez ohledu na to, co udělám, udělám s pocitem, že je skupina uvnitř mě. Pokud můžete, představte si, že i nás Stvořitel naplňuje a je uvnitř nás.

Varuji Vás. Nebudeme schopni držet si tento stav jednoty, který jsme cítili během kongresu, moc dlouho. Objeví se mnohem závažnější potíže a já nebudu schopen se spojit s přáteli a určitě na Stvořitele zapomenu. 

Tyto problémy jsou mi dány účelově, abych se pokusil připojit ke skupině a požádal Stvořitele o pomoc, vyžadoval, aby se postaral o naše spojení. Stvořitel je atribut odevzdání a lásky a já chci tento atribut dávání, aby přebýval mezi námi.

Pokud se nevidíme jako fyzická těla, ale spíše zavřeme naše oči a cítíme pole, ve kterém sdílíme společný pocit, pak ten, který stabilizuje, naplňuje a udržuje tento pocit, hlavní síla, která to zařizuje, vytváří a podporuje to vše, se nazývá „Stvořitel.“

Síla odevzdání ve stvoření je Stvořitel, jeho přední strana, a síla dostávání ve stvoření je jeho zadní strana. A já jsem černý bod „existence z absence (Yesh Mi Ain)” umístěný v tomto silovém poli dávání a dostávání. 
[62862]
Ze 2. části denní lekce kabaly 11/12/2011, Rabašovy spisy

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: