Daily Archives: 2. 12. 2011

Jaký je smysl našeho světa?

Dr. Michael Laitman

Na konci našeho vývoje, musíme dosáhnout stavu neomezeného přijímání, neomezeného odhalení dobra, věčnosti, dokonalosti a síly, stejně jako absolutního naplnění. To je to, co nás čeká vpředu, pokud začneme přijímat, abychom vyjádřili úmysly směrem ke Stvořiteli, které jsou rovnocenné těm, které On zobrazuje nám. To je podstatou veškeré naší práce.

Účelem vzniku našeho světa, tedy ukrytí Stvořitele, je to, abychom si zkusili, za těchto podmínek a s prostředím, které je nám dáno, vyvinout takové dovednosti interakce mezi námi, které nám umožní přejít od přijímání, krádeže, špatných úmyslů, rivality, závisti a nenávisti k pocitu odevzdání, lásky a povznesení se nad sebe.

Pokud se člověk opravdu pozvedne nad sebe, začne vnímat světlo, které naplňuje svět kolem něho, Stvořitele, který je přítomen v tomto světě, obecné světlo, obecnou kvalitu lásky a odevzdání. Pak se odpojí od svého zvířecího těla a jednoduše „plave“ v této obrovské, nekonečné atmosféře naplněn láskou a dobrotou.

To je další stav, ke kterému musíme vystoupat. V žádném případě to nezničí náš svět. Vstoupíme do něj postupně, pocítíme ho společně s naším světem a transformujeme se v našich pocitech na další stupeň.
 [62032]
Z nedělní virtuální lekce 6/11/2011

Usilování o nemožné

Dr. Michael LaitmanOtázka: Když se snažíme pochopit sílu, kterou k nám posílá vyšší stupeň, zjistíme, že je to nemožné…

Odpověď: To je úplně správně. Usilujeme o nemožné, něco, co je mimo naše schopnosti.

Můžeme chtít od osla, aby nám zazpíval árii z opery? Není toho schopen jak s ohledem na svůj vývoj, tak fyzické možnosti. My jsme však v mnohem horší situaci. Osel má alespoň zvukové a sluchové  schopnosti, zatímco my z duchovního světa nemáme nic. Jsme od něj zcela odříznutí.

Je to tím, že duchovní svět je vlastnost odevzdání. Jak ho tedy můžeme cítit v egoistickém přání? Může se dávání odít do dostávání? Může se oheň odít do vody? Samozřejmě, že ne. 

Proto není naše ohromné přání zaměřeno pouze na abstraktní ideu, ale na to nechat vyšší Světlo, aby nás napravilo. V přání musí být spojeny tři komponenty: Israel, Tóra, a Stvořitel. Uvedeno jinak: já, skupina, a vyšší Světlo. Světlo je tím, co mě napravuje; Nikdy ničeho nedosáhnu sám. 

Proto na kongresu Vzájemná záruka, pozvedáme MAN— přání, prosbu, potřebu po vyšší síle, aby nás napravila. To je celá podstata a cíl kongresu. 
[62266]
Ze 4. části denní lekce kabaly 1/12/2011, “Podstata náboženství a jeho účel”

Vše závisí na našem přání

Dr. Michael Laitman

Otázka: Budeme schopni na kongresu dosáhnout trvalého duchovního stupně?

Odpověď: Pokud ne trvalého stupně, můžeme na kongresu dosáhnout dočasného duchovního stupně. To nám dá Rešimot (vzpomínku) a vytvoří v nás zvláštní duchovní obraz, který budeme moci později hledat tím, že si ho budeme vyvolávat znovu a znovu a tvarovat uvnitř nás.

Proto je nutné si přát alespoň dočasné pochopení dalšího stupně stvoření, náš další stav, utvořit ho uvnitř nás. Trvalý stav přijde později. To není problém. Jasná představu o tom, o co usilovat bude v člověku již vytvořena.

Je možné dosáhnout trvalého duchovního stavu. Vše závisí na našem společném přání. Chceme-li, je všechno možné!

Místo člověka v době kongresu není důležité. Nemůže-li přijít z důvodů mimo něj, jako je nedostatek peněz, práce, rodina, a tak dále, to nevadí.

Zkuste být s námi v té době, na všech našich akcí. Budeme pro vás otevřeni 24 hodin denně. I když půjdeme na nějaký čas spát, stále budou vidět prázdné místnosti a několik desítek lidí, kteří ji připravují na ranní lekci. To nevadí, buďte s námi!

Vše co studujeme, bude okamžitě odesíláno na webové stránky. Ti, kteří s námi nemohou být v reálném čase, budou mít možnost sledovat, naslouchat, a znovu prožít všechny naše akce okamžitě. My budeme dělat vše fyzicky, takže vy můžete být s námi a budete dělat všechno, abyste byli s námi vnitřně, duchovně. Můžete se spolehnout na naši podporu.

Ve skutečnosti jsou všechny lekce, které dávám teď, všechny naše studia, zaměřené na přípravu kongresu. To by nás mělo zahřát, shromáždit a tvarovat tak, že v těch 72 hodinách bychom se prostě „spájeli“ dohromady a odhalili v tom svaru vyšší svět.
 [61834]
 Lekce z nedělní virtuální řady 11.06.2011