Monthly Archives: Prosinec 2011

Psychologie altruismu

Dr. Michael Laitman

Otázka: Jak se můžeme vyhnout nebezpečí našeho egoismu a obrátit jeho objasnění v psychologii?

Odpověď: Na psychologii není nic špatného! Ve skutečnosti, kabala je vnitřní duchovní psychologie. Psychologie tohoto světa je egoistické povahy, zkoumá lidské ego.

Ale existuje jiný typ psychologie, která se zaměřuje na studium těch, kteří se snaží v sobě rozvíjet vlastnosti odevzdání, kteří se učí, jak pracovat na odevzdání a snaží se vidět realitu skrze tuto vlastnost, spíše než přes vlastnost přijímání. Tento druh psychologie se nazývá moudrost kabaly. To je jediný rozdíl mezi těmito dvěma typy psychologie.

Psychologie tohoto světa studuje zákony chování touhy po naplnění pro vlastní dobro. Moudrost kabaly zkoumá zákony chování touhy po naplnění za účelem odevzdání.

Spirituální psychologie nás vede k samostudiu. Nástroje, které nám umožňují dosáhnout lásku ke Stvořiteli, jsou následující: naše touha po potěšení, náš intelekt a srdce, skupina, cíl stvoření, naše spojení se skupinou a vzájemná záruka mezi námi. V souladu s cílem, který byl námi nastaven, studujeme kabalu, nikoli prostou psychologii.

Může se to jevit jako psychologie, ale ve skutečnosti se jedná o revizi sebe samých. Materiál, který studujeme, jsou naše smysly a touha mít radost. To je předmětem psychologie, protože jeho cílem je naučit nás, jak se cítit lépe.

Ostatní vědy jako fyzika a chemie sledují jiné, více abstraktní cíle. Vlastně je rozvíjíme jen proto, abychom se začali cítit lépe. Nejsme schopni udělat sebemenší pohyb v tomto světě, který sleduje alternativní cíl.
[64050]
Z 3. části denní lekce kabaly 15.12.2011, „Studium deset Sefirot“

Svobodná rovina pro záměr

Dr. Michael Laitman

Nechceme měnit realitu, ale jen náš vztah k ní, její vnímání. Musíme se starat o naše vnitřní pocity tak, že každou situaci vždy proměníme v radost.

Ne proto, že se kvůli tomu budu cítit dobře, mohu se cítit také špatně. Díky tomu že si uvědomuji, že všechno pochází od Stvořitele, tak mu tím dělám radost. V každé své nápravě, když  je mi dobře, cítím se dobře proto, že jsem přinesl spokojenost Jemu.

První náprava je povznést se nad dobro a zlo tak, že není důležité jak se cítím. To znamená, že jsem se povznesl nad svou touhou přijímat. Zkuste jíst něco s úmyslem odevzdávat a uvidíte, že nejchutnější jídlo ztrácí chuť. Tím se povznáším nad mé dobré nebo špatné pocity a ty ztrácejí chuť, jako tráva.

Potom začnu cítit chuť důležitosti dárce a v důsledku toho mu dávám potěšení. A když jsem pocítil důležitost Dárce, vracím se k sobě a užívám si všech svých tužeb. Nicméně, to je již jiné potěšení: Užívám si, protože dělám radost Stvořiteli.

To znamená, že neměním realitu, ale měním svůj vztah k ní. Hlavním faktorem ve všech těchto akcích je velikost Stvořitele, která pro mne všechno mění. Pracuji v rovině, která je vyšší než ta, kde se cítím dobře nebo špatně v mém zvířecím těle. Potřebuji to zvíře, ale pracuji nad ním.

Toto je považováno za moji svobodnou volbu. Opravdu, získávám tak svobodnou rovinu, ve které můžu dělat co chci. Nepohybuji se v té nízké oblasti, kde mě řídí Stvořitel skrze různé situace. Moje svobodná volba se projeví, když nad těmito stavy vybuduji vztah nazvaný záměr odevzdávat.
[63716]
Z 3. Části každodenní lekce kabaly 20/12/2011, „Úvod do TES“

Postupovat před problémy

Dr. Michael LaitmanOtázka: Znamená integrální spojetí to, když při každém svém činu beru v úvahu zájmy všech ostatních lidí?

Odpověď: Ano. Ale to je potřeba studovat, naučit se a praktikovat. Musí se toho účastnit celá společnost. Úplně každý se musí stát studentem nového světa, musí se tomu učit. 

Nedostatek našich znalostí je zdrojem všech našich problémů. Vstoupili jsme do nového systému interakce mezi přírodou a námi, vztahů v lidské společnosti, v jednotě světa, a my nevíme, jak jednat. Byl jsem dotlačen do nějakého nového světa a neznám ani jeden z jeho zákonů. Jsem jako slon v porcelánu.

Nejdříve musíme pochopit velmi jednoduchý princip: Příroda nás tam dostane tak jako tak. Přejete-li si dosáhnout štěstí silou – prosím. Přejete-li se tam dostat rychle a snadno – jistě. Rychlou a snadnou cestou je cesta svobodného poznání a  dobrovolného souhlasu, když postupujeme před problémy, které přichází zezadu.

[63993]
Rozpravy o integrálním vzdělávání 11/12/2011

Paprsek světla skrze mraky

Dr. Michael Laitman

Pokud pozorně následuji signály, které mi Stvořitel v životě dává, uvidím, že mě přivádí k dobrému osudu a říká: „Vyber si toto, synu.“ A je to má odpovědnost chytit se této příležitosti a uvědomit si ji.

Ale jak to všechno můžu vidět? Jak najít svůj osud a stvořitele, který mě řídí? Jak mám vědět, že je to právě to, co potřebuji k realizaci v mém životě a že to je ve skutečnosti chybějící kus ve společném puzzle? Celý obraz je již kompletní, kromě tohoto jednoho kusu. Jak ho uvidím a kde ho najdu?

Ukazuje se, že musím hledat místo svojí svobodné volby. Stvořitel mě tam přinese, a vede mě přímo k místu, kde musím vykonat svou akci. Stvořitel nás řídí prostřednictvím jednoduché a přirozené cesty, což nám umožňuje cítit určité vodítko, které nám přináší pocit pohodlí v životě, který je obtížný, plný utrpení, problémů, nemocí a neštěstí. A protože jsme jednoduchá touha získat potěšení, instinktivně utíkáme od zlého a usilujeme o klid.

Stvořitel nám ukazuje směr: od zlého k dobrému. Nicméně, je potřeba vynaložit úsilí z naší strany, protože pokrok v této cestě je možný pouze za předpokladu, že změníme naše motto, záměr, se kterým člověk všechno dělá. Buď chci utéct od zla a dosáhnout dobra, podle mé přirozené touhy přijímat, nebo postupuji nad svou touhou, na úrovni záměru, a dělám to proto, abych potěšil Stvořitele.

Jinými slovy, musím se oddělit od mé touhy přijímat, povznést se nad ni, provést omezení, a to i přes všechno co v ní zůstane, postupovat s úmyslem dát radost Jemu, ne mně. To představuje moji svobodnou volbu.

Neustále pracuji se svým přáním, to mě posunuje a ukazuje mi cestu od utrpení k potěšení, které na mě svítí vpředu jako skrze otvory ve stěně, nebo jako paprsek světla skrze mraky. Nicméně, pokrok směrem k tomuto paprsku je možný pouze tehdy, pokud změním důvod, proč se pohybuji, a nedělám to pro sebe, i když je to příjemné a hezké, začnu to dělat ve prospěch Stvořitele.

Volá mě, aby mi udělal dobře, a já jdu, abych udělal dobře jemu.
[63688]
Z 3. části každodenní denní lekce kabaly 20/12/2011, „Úvod do TES“

Každý potřebuje Integrální výchovu

Dr. Michael Laitman

Světová situace se rychle mění a je třeba vytvořit základní metodu vzdělávání dospělých. Dostávám spoustu různých zpráv z rozvinutých zemí: Nezaměstnanost je na vzestupu.

Lidé jsou na rozpacích, i přesto, že dostávají podporu v nezaměstnanosti. V současné době je stále k dispozici, ale co se bude dít dál, není známo. Koneckonců, mluvíme o stovkách milionů lidí, kteří ztratí práci, protože krize zničí všechna průmyslová odvětví, které nejsou životně důležitá. Co budou lidé, kteří produkují to, co nikdo nepotřebuje dělat?

Vidíme, jak protestní hnutí rostou díky internetu, vzájemné komunikaci a vzájemnému vlivu jeden na druhého. Celé lidstvo, od běžných občanů po vládu, má zájem dostat tento proces pod kontrolou a zabránit jeho samovolnému vývoji, protože moderní zbraně plus nepředvídatelný běh událostí může vést ke katastrofálním výsledkům.

Aby se zabránilo všem druhům katastrof, občanských nebo dokonce světové války, musíme přemýšlet dopředu o globální, integrální výchově většinové populace.
[63710]
Z diskuse na integrální výchovu 11.12.2011

Člověk jako ozubené kolečko technologického světa

Dr. Michael Laitman

Stali jsme se natolik součástí hry podporované názorem celé společnosti, že jsme jí zcela zotročeni. Dostali jsme se do bodu, kde celá naše mysl a přístup k životu je spjat s prací. Člověk se obává toho, že by měl odejít do důchodu. Neví, co bude dělat od rána do noci s takovým množstvím volného času. Není navyklý organizovat svůj život a nechce být svobodný. Když přijde domů z práce, pokračuje v práci na tom samém počítači. Když jde na dovolenou, nerozloučí se se svým telefonem nebo internetem, stále je spojen s tím stejným systémem, podobně jako zotročené ozubené kolečko, jedno z mnoha.

Tento styl, který se utvářel v posledních desetiletích, určil směr v životě člověka, který není schopen cítit se svobodný. Představme si, že by byl zaměstnaný tři hodiny denně, dělal by práci důležitou pro společnost a pro svou existenci. Mohl by strávit zbytek času odpočinkem a činností, která ho baví. Neumíme si však představit, že by to bylo možné. Jsme tak zotročeni, že si neumíme představit, co bychom mohli v životě dělat jiného kromě práce.

Zažijeme skutečně velkou revoluci, protože příroda pro nás nyní ustavuje nové podmínky, mění nás zevnitř a mění i prostředí kolem nás. Ničí našeho vládce: tuto obrovskou lidskou společnost, která nás zotročila. Tímto způsobem nás nutí se změnit a přijmout nový pohled na život.

Ten bude naprosto odlišný. Budeme se vyvíjet jako lidé. Namísto deseti hodin práce (a zbytku času, kdy pokračujeme v přemýšlení o ní) budete pracovat tři hodiny a zbytek strávíte děláním zcela odlišných věcí.

Potřebujete však porozumět tomu, co je potřeba udělat. Samozřejmě, že nebudeme ležet na slunci jako líná, nakrmená zvířata, odpočívající po jídle a nedělající nic, dokud nebudeme znovu hladoví. Bude potřeba najít „lidské“ aktivity, které by člověk v tomto světě měl dělat.

Vedle tří hodin věnovaných práci a pár hodin domácích prací strávíme zbytek času tím, co je nejdůležitější pro lidskou bytost a přináší naplnění duši. Člověk bude považovat práci a domácí práci za nevyhnutelné věci, které v tomto světě musí udělat; byl by šťastný, kdyby tyto věci nedělal. V průběhu sedmi až osmi hodin, kdy byl osvobozen od práce, si musí nalézt skutečnou aktivitu, hodnotnou pro člověka, jíž může zasvětit celou svou duši.

[62552]
Z diskuze “Lekce o novém světě” 1.12.2011

Svět nás potřebuje

Dr. Michael Laitman

Ve všeobecném přání, obklopujícím celé lidstvo, neustále dochází k velkým posunům či ke sjednocování. Tento systém žije a vyvíjí se, všechno v něm se neustále mění a mísí se jako vlny na moři. Z toho důvodu do tohoto systému mnoho lidí vstupuje, a jsou tak vtaženi blíže a následně dále od vyššího cíle.

Je třeba dát dohromady masu lidí – nikoli kvantitativní, ale kvalitativní – kteří si skutečně budou přát přijmout kvalitu daru, kvalitu vyššího světa, vnitřní síly, která utváří vesmír, společně se silou přijímání, která je jedinou jednající silou v našem světě. Věřím, že jsme tohoto bodu dosáhli, a to nikoli z toho důvodu, že bychom byli tak silní nebo výjimeční, ale proto, že to svět potřebuje. Baal HaSulam napsal, že toho co má, dosáhl proto, že svět potřeboval zjevení metody nápravy, a nikoli proto, že by sám byl výjimečný.

K tomu samému dochází dnes. Po Baal HaSulamovi zde byl Rabash, potom já a následně vy. Tento celý řetězec existuje jenom díky tomu, že svět již dosáhl svého nejnižšího bodu a nachází se v totální krizi.

Tato krize je extrémně komplexní a děsivá. Nevidíme jí; jsme o ní velmi málo informováni a převážně o ní nic nevíme. Jestliže bychom měli naslouchat tomu, co říkají instruktoři, lidé vytvářející rozhodnutí (decision-makers) a různé organizace a instituce, zažívali bychom děs z hrozné situace, v níž se nacházíme.

Všechno to je dokladem faktu, že svět skutečně potřebuje vyšší sílu a její usměrnění; není zde žádná jiná cesta. To se stává den co den stále zřejmější. Během následujících dvou měsíců zjistíme, že se nacházíme ve velké finanční krizi a budeme svědky katastrofy Evropy, a v průběhu dvou let dojde k velké ekologické katastrofě. Zima, která začala, také přinese mnoho „překvapení“.

Všechno to nutí lidstvo pokládat si otázky týkající se systému vlády, vládnoucí síly, a toho, co může být uděláno pro vlastní situaci a pro situaci světa v takových podmínkách, kdy nic nepomáhá. A potom tak budou přinuceni naslouchat tomu, co jim říkáme.

Proto nás svět potřebuje, a z toho důvodu jsme dostali shůry dar pozornosti. Formovali jsme se do skupiny, síly a systému, který bude schopný nám říct a ustavit příklad pro svět, jak správně nás samotné uvést do rovnováhy s vyšší vládnoucí silou. A potom v této harmonii přijmeme absolutní existenci.

Svět sám si pokládá tuto otázku. Tváří tvář problémům s potravinami, teplem, bezpečností a dalšími věcmi, které jsou nezbytné pro život, se svět stále více ptá po smyslu své existence. Koneckonců, když se člověk cítí špatně, neptá se po tom, jak tomu uniknout nebo si kompenzovat svoje problémy, ale pátrá po příčině utrpení, jejich významu a po tom, proč vůbec tyto problémy prožívá.

Velmi rychle se ujistíme, že kromě různých revolucí a protestů ve všech zemích, se ve světě vzedme nová vlna, týkající se účelu existence člověka, který je před přírodou tak malý a tak bez pomoci, a který se v tomto světě sám zničil. Uvidíme, že máme speciální účel a významné předurčení, a z toho důvodu budeme posunuti vpřed.

Toto byl ten samý případ. Jestliže by zde nebyla potřeba začít nápravu ve staré Babylonii, babylonský kněz Abraham by se nikdy nestal spiritiuálním vůdcem. A celý duchovní proud, všechna náboženství a víry vznikly z jeho zjevení vyššího světa.

Stále budeme objevovat, jak moc nás svět potřebuje. Zatím to tak necítíme, ale stále se na to musíme připravovat. Z toho důvodu kladu takový důraz na šíření poselství.

Mluvíme-li o záměru pro zájem přítele či skupiny, nesmíme zapomínat na svět, protože v současnosti jsme nositelé spirituální znalosti, spirituální metody. Každý z nás by se měl cítit zavázán k tomu, aby se angažoval v šíření humanity.

[62358]
Z nedělní virtuální lekce 27/11/2011

Kniha Zohar

Právě vyšla kniha Zohar v českém jazyce včetně mých komentářů.

Nakladateství Volvox – edice Alef

„Kniha Zohar je považována za stěžejní kabalistickou práci. Kniha je psána ve formě alegorických příběhů, jejichž prostřednictvím je však sdělován mnohem hlubší význam. Ve svém komentáři rav Laitman jasně vysvětluje jazyk kabaly, a tak každému čtenáři otevírá vstup do této knihy, jež je právem považována za bránu do duchovního světa.

Z ruštiny preložili Nikolaj Savický a Stanislava Savická. “

http://www.volvox.cz/knihy/alef/alef.php#kniha_zohar

Ego je vždy s Vámi

Dr. Michael LaitmanOtázka: Bod jednoty, který jsme zažili na kongresu, jsme cítili jako ohromný náraz blaha, svobody a optimismu, našemu světu cizí. Bylo to doslovně jako oddělený svět, ke kterému mé ego běželo s velkou radostí. A nyní jste říkal, že naše ego by tomu mělo odporovat?

Odpověď: Nebojte se o své ego. Ono přijde a začne Vás táhnout pryč ze strany „za ucho.“ a vy budete muset po ní toužit znovu a znovu. Je to právě Vaše ego, které Vás nyní začne vzdalovat od bodu jednoty a Vy ji pokaždé musíte realizovat a obnovit uvnitř. 

Tato obnova je nezbytná ne protože je to zábava, ale protože za ní stojí všichni vaši přátelé. Musíte postupně přijít se zcela novou motivací co dělat, abyste podpořil své přátele, protože bez Vás nebudou schopni najít tento bod.  

[63282]

Rovnováha mezi vnitřní prací a šířením

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak najdu správnou rovnováhu mezi vnitřní prací a šířením? Jak se udržet a nenechat se strhnout moc na jednu stranu?

Odpověď: Osobní postup záleží na stupni svého zájmu o ostatní, přitáhnout je blíže k bodu jednoty a vždy v něm zůstávat, společně. 

Každý z nás z ní vystupuje a znovu vstupuje na denní bázi, a nakonec každý vždy pracuje ve vztahu k ní. Z tohoto bodu, z tohoto našeho „miminka“, tvarujeme naši duši a začínáme se v ní cítit. To je náš hlavní cíl a naše vnitřní práce.

Naše vnější práce, naopak, je zaměřena na šíření. Bez přitáhnutí ohromné masy lidí k nám, nebudeme schopni postupovat, protože zůstaneme v našich egách. Jinými slovy, náš vzestup nahoru závisí jen na naší expanzi ven.

[63279]
Ze série nedělních viruálních lekcí 11/12/2011