Daily Archives: 29. 11. 2011

Naším úkolem je požadovat. Světlo se postará o zbytek

Dr. Michael Laitman

Rozhodující týden před kongresem je tu. Jedná se o speciální dny před přijetím nového stavu. Aby bylo možné požadovat nový stav, musíme se správně připravit, abychom cítili jistotu, že ho dostaneme, a byli na to připraveni. A pak se to stane.

Vše záleží na nás. Dostali jsme příležitost, vše je připraveno a záleží jen na naší touze, na tom, jak úspěšní v této žádosti budeme.

Doufáme, že spojíme naše síly a podaří se dosáhnout výkřiku. V podstatě, to je vše, co potřebujete, nic víc. Druhá polovina přijde shora.

 Z tohoto důvodu není nutné jít celou cestu a snažit se být hodní, a udělat to všechno sami. Nemůžeme být hodní, nám stačí chtít, aby se to stalo.

Polovina je již jednodušší. Máme jen přemýšlet o tom: Jak vynaložit úsilí a křičet. A po tom, vyšší síla přijde. Stačí nám nakreslit hranici a pochopit, kde naše úloha končí. Tím se usnadní příprava člověka na první odhalení Stvořitele.
 [61881]
Z diskuse při jídle 25/11/2011

Nejpotřebnější zaměstnání

Dr. Michael LaitmanBěhem celé historie lidstvo nikdy nevěnovalo pozornost rozvoji osobnosti, pouze o tom mluvilo. Hodně se toho o vzdělání namluvilo v Sovětském svazu, ale místo vzdělávání pouze osobnosti potlačili. 

V současnosti téměř polovina lidstva potřebuje zapracovat na rozvoji osobnosti, na utvoření lidské bytosti. Vzdělávat je zapotřebí nejen děti. Během života je člověk obklopen prostředím, které ho utváří, podporuje a neustále ho vede vpřed. To vyžaduje ohromnou armádu lidí, kteří správně pochopili svůj účel.

Každý se musí učit o spojení, ze kterých má společnost prospěch a o úplné vzájemné záruce. Lidé musí vědět, jak vytvořit takového ducha společnosti, kdy cítíte sebe a ostatní jako naprostý celek, kdy se rozpustíte ve společnosti, přestanete vnímat své „Já“, a cítíte „my.“ To je ta nejvyšší lidská psychologie.

Podle posledních statistik 10% světové populace v produktivním věku je schopno pro všechny lidi na světě zajistit vše potřebné. To zahrnuje výstavbu, komunikace, jídlo, distribuci, ošacení, služby apod. Co tedy bude dělat dalších 90%? 20-30% z nich jsou děti a starší. Co ale se zbývajícími 60-70% populace? Budou pracovat v oblasti výchovy a vzdělání, jinými slovy, budou vzdělávat druhé a budou druhými vzděláváni.

Prostředí, které se stará o vnitřní duchovní rozvoj jednotlivce, musí jeho nebo jí doprovázet od prvního do posledního dne jejich života. 
[61766]
Z TV Programu “Propojený svět” 30/10/2011