Daily Archives: 9. 11. 2011

Egoismus a potěšení jsou nekompatibilní

Dr. Michael LaitmanNení možné radovat se egoisticky.  Okamžikem, kdy chce potěšení vstoupit do přání, cítíme jejich kontakt jen na kratičký moment, a poté se přání okamžitě vytrácí.  

Při malých potěšeních nezažíváme příliš intenzivní pocit během kontaktu mezi přáním a potěšením,oba okamžitě jeden druhého zadusí. Oba zmizí a vynulují se. Ale při velkých potěšeních, když člověk touží velice silně a sní o nich po dlouhou dobu, nebo při zvláštních radostech jakými jsou sex či sofistikované umění, člověk okamžitě cítí, že potěšení přichází na zlomek vteřiny a pak mizí.  

A my se ptáme: Proč?! Je to z toho důvodu, že egoistické přání a potěšení není původně určeno k tomu, aby existovaly jeden v druhém. Vůle těšit se v sobě nemůže potěšení udržet. Oba jsou si od přírody protikladem a proto vůbec nečekejte, že by někdy mohli být spolu!

[60030]
Z 1. části denní lekce kabaly 7/11/2011, Rabašovy spisy

Žádná válka!

Otázka: Co můžeme udělat právě teď, abychom ve světě zabránili válce?

Odpověď: Musíme se spojit! V našem světě, jediné co můžeme udělat, je přilákat větší projev Světla. Ke všem změnám ve světě dochází jako výsledek vlivu Vyššího světla, které může být přilákáno pouze prostřednictvím podobných vlastností. Měli bychom věnovat pozornost tomu, zda je mezi námi a ostatními skupinami jednota, zda jsme ve stavu konstantního spojení, blízkosti, podobných vlastností, cílů, myšlenek a přání. 

Nemám zde na mysli naše materiální přání. Mluvím o naší aspiraci směrem ke Stvořiteli a zda jsme sjednocení v našem přání odhalit Ho. 

Pokud chápeme, že to lze udělat jen tímto způsobem, pak naše blízkost a naše jednota přitáhne větší odhalení Světla. Nejprve to způsobí dobré věci, které se mezi námi budou dít, později se to rozšíří celým světem.

[59892]
Základy lekcí kabaly 30/10/2011

Přes Machsom – s diagramy nebo bez?

Dr. Michael LaitmanOtázka: Je možné překročit Machsom bez znalostí diagramů a všeobecného systému vesmíru?
 
Odpověď: Ano, lze to, pokud je vaše práce s přáteli zaměřena na skutečné spojení. Nicméně, stále je zapotřebí se něco učit, abyste na sebe přitáhli Vyšší světlo. Měli byste pracovat společně se skupinou, virtuálně anebo fyzicky, a studovat materiály, které popisují, jak jsme spojení. 

Sestavováním lega dítě buduje své příští stavy, tj. něco vytváří. My, také, musíme něco vytvořit a zároveň musíme přitáhnout sílu, která nás posune vpřed na další úroveň. 

To je to, proč snahou sjednotit se ve skupině prostřednictvím studia přitahujeme vyšší Světlo, které nás sjednotí a my začneme chápat tato schémata právě ze spojování. Nemohli jsme to vědět, ale měli bychom studovat společně ve skupině; jinak se vyšší Světlo neprojeví. Projevuje se z těch forem, ve kterých existuje.

[59875]
Podstata lekcí kabaly 30/10/2011