Otázky o skupinových setkáních a naplnění tužeb

Dr. Michael LaitmanOtázka: Ve skupině se určitá část přátel setkává, když mají volno. Cítím, že tato setkání brání v cestě hluboké jednoty mezi všemi přáteli ve skupině. 

Existuje stále více a více námitek vůči takovým setkáním. Myslíme si, že bychom se neměli setkávat jako oddělené skupiny, ale všichni společně. Jak bychom se měli chovat? Pokud to půjde takto dál, jak to můžeme vysvětlit přátelům, kteří jsou proti takovým setkáním? 

Odpověď: Je žádoucí setkávat se alespoň jedenkrát týdně na mou nedělní lekci, slavnostní jídlo a shromáždění přátel. Přijďte se svými rodinami a společně stravte několik hodit tak, že se z toho stane váš zvyk.  

Otázka: Mluvíte o lásce a naplňování tužeb druhých bez jakýchkoli podmínek. Pokud člověk uspokojuje taková přání, podporuje ego a to vytváří pocit nadřazenosti. O jakých přáních mluvíme, a jak je člověk může naplnit, aniž by myslel sám na sebe?

Odpověď: Milovat druhé znamená naplnit jeho či její touhu po duchovnu, protože všechna ostatní přání (kromě životních nezbytností) jsou pouze ke škodě člověka!
[59457]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: