Daily Archives: 12. 10. 2011

Zaostávající průvodci

Dr. Michael Laitman

Otázka: Jak vysvětlíme náš pohled na krizi a spravedlivou distribuci masám? Koneckonců, jej považují za utopii.

Odpověď: Nebudeme muset čekat dlouho. Lidé, kteří rozumí ekonomii a mezinárodní situaci se děsí toho, co se právě děje. Třesou se uvnitř, když vidí co se děje. Pokud by normální člověk našel sám sebe v podobném stavu, změnilo by to způsob jakým myslí.

Blížíme se beznadějnému stavu. Dvě krize, ekonomická a ekologická, nás vedou do pasti. V tomto ohledu vyšší řízení nám nenechává žádnou svobodnou volbu. Člověk s bodem v srdci, je přiveden k moudrosti kabaly skrze utrpení, a teprve poté začne vybírat. Na druhou stranu, masy jsou vždy řízeny katastrofou.

A to je důvod, proč všechno záleží na Vás. Jakmile si začnete uvědomovat, co je vám svěřeno, katastrofy se oplatí, a začneme dosahovat rovnováhy s přírodou. A pak ekologie také příjemně překvapí, protože vám odhalí nové síly v přírodě.

Samozřejmě, že chceme tento proces urychlit. A já jsem optimista, protože každý den se dívám jak ekonomičtí a finanční odborníci, ale i vědci, popisují situaci více harmonickým způsobem.

My jsme ti, kteří zaostávají za tempem rozvoje, ti, kteří musí šířit poselství jednoty po celém světě. A my jsme velmi pozadu. To je to, co mě děsí.
[56785]
Z 5. částí každodenní lekce kabaly 6.10.2011 „Mír ve světě“

Nikdy neuspějeme přijímáním

Dr. Michael Laitman

Nemůžeme se hodnotit navzájem žádným způsobem, protože neexistují žádná skutečná kritéria pro srovnávání. Představte si, že vyrábíte padesát výrobků za den a já produkují pouze třicet. Ve výsledku je váš plat vyšší než můj a já se cítím bezmocný, zlobím se, protože nás dva měřím stejným standardem. V současné době oba zároveň hodnotíme věci tímto způsobem.

Musíme pochopit, že každý člověk má svůj vrchol duše a nemáme právo soudit ostatní. Musíme si jen vzájemně pomáhat tak, aby se každý naplnil tím nejlepším možným způsobem. Kromě toho, neexistuje jiná cesta, přístup nebo standard, který určuje správné vzájemné spojení. Mohu jen hodnotit sebe a ostatní v odevzdání. Nikdy si nebudeme rovni a spravedliví v přijímání. I když oba cítíme, že se nám daří „dobře spolupracovat,“ ostatní se na nás začnou dívat podezíravě.

Svět nedojde k dobru v souladu se zákony egoismu. Můžete zapomenout na dosažení nějaké férové kalkulace v přijímání, která bude vnímána jako spravedlivá víc než jen na chvíli. I ty nejlepší výpočty jednoho nikdy nepotěší ostatní.

Proto se nesmíme navzájem srovnávat v závislosti na výkonu, úspěchu, mozku, pocitech, rodičích nebo vzdělání. Pojďme to prostě ignorovat. Svět by měl pochopit, že pokud požadujeme od lidí, aby si navzájem něco dávali, nebo si něco brali, nikdy nevytvoříme nic stabilního a trvalého. Každá teorie bude vyvrácena.

Musíme tedy přejít na trať odevzdání.
[56709]
Z 5. částí každodenní lekce kabaly 6.10.201 „Mír ve světě“

Knihy přináší světlo pravdy

Dr. Michael LaitmanNikdo se před Baal HaSulam zatím nedobral skutečného významu lásky k druhým. Tato idea se objevuje dost často ve všech zdrojích, mnoho slavných novel a ostatních mistrovských děl oslavují lásku k druhým, bratrskou lásku, lásku mezi přáteli, a potřeby udělat ústupky. Kdo o tom nemluvil! Každý politik, který chce být zvolen, hovoří o tom, jak má všechny rád. Každý zloděj si myslí, že bojuje za spravedlnost.

Baal HaSulam nastavuje kritéria pro skutečný test; uvádí vše  na pravou míru a zakládá vše na analýze, kterou se člověk nemůže zmýlit. Když čteme jeho kompozice, můžeme si být jistí, že neudržíme svůj předešlý pohled. Můžete buď své oči zavřít a snažit se zapomenout vše, o čem píše, a pak nějak pokračovat v existenci jako dřív, žít svůj mizerný život pro své ego, nebo se musíte změnit!

Vytvořil celou metodu objasňování tak, že není možné postavit se proti jeho odhalením. Po přečtení všech jeho článků začnete cítit, že si vše musíte ujasnit až do konce. Píše takovým způsobem, že pouze pokud je znáte všechny a opakovaně je čtete, znovu a znovu, zkoumáte je z každého úhlu, čtete je důkladně, pouze pak nakonec porozumíte celému obrazu. 

Nemůžete prostě číst jen malou část a pak relaxovat s pocitem, že jste všemu porozuměl. Porozumění přijde pouze čtením, opakovaným čtením, od začátku do konce a od konce k začátku. Pouze po několikátém prohlédnutí jste schopen spojit si myšlenky dohromady a analyzovat je. Pak už nebudete více schopen uniknout. 

Člověk, který nestuduje Baal HaSulama obvykle myslí, že je ukázkovým spravedlivým a věří, že už není na co se ptát, není ničeho k litování. Pouze pokud člověk začne studovat podle Baal HaSulamovi metody, začne rozumět tomu, nakolik je dávání opačný, a že Tóra byla napsána pro něj, protože světlo v ní napravuje.  

Čteme-li Baal HaSulamovy spisy, abychom jimi odhalili náš zlý sklon, a tak přitáhli světlo, které napravuje, pracují na nás a pomáhají nám postupovat podle Stvořitelova plánu. „Stvořil jsem zlý sklon a stvořil jsem Tóru jako koření.“ Naplníme všechna tato stádia díky naší práci s kompozicemi od Baal HaSulama. [57009]
Z rozhovoru při jídle věnovanému památce Baal HaSulama, 10/8/11