Jom Kipur a pokání v každé duši

Dr. Michael LaitmanÚčelem celého procesu, kterým procházíme, je odhalení Stvořitele. Odhalíme ho v činech, které provádí na nás. Z toho důvodu Stvořitel vytvořil systém, zákony, podle kterých existuje a funguje, a člověka v tomto systému. 

Pak dal člověka a systém do pohybu. Člověk má naslouchat vlivu Stvořitele, tomu co se děje uvnitř něj a venku, protože to vše jsou Stvořitelovy pohyby. Jak je řečeno: „Není nikoho jiného kromě Něj.“

Pokud je člověk přesvědčen, že vše přichází od Stvořitele, začne být citlivější vůči všemu, co se děje v něm nebo kolem něj do té míry, do jaké to na něj má vliv. Tak se člověk snaží porozumět tomu, co mu chce Stvořitel zjevit.

Analyzováním všech druhů jednání: dobrých a špatných, těch, které mu jsou blízké a které jsou mu vzdálené, které vnímá jako dobro či zlo, člověk začíná tušit Stvořitelův plán ohledně něho. A když odhalí hlubokou propast mezi ním a Stvořitelem, protikladnost jejich myšlení, začne odhalovat dva protiklady, jeden vůči druhému.

Na jedné straně cítí, že chce jednat podle své vlastní povahy, ale protože už odhalil, že je lepší následovat opak, chápe, že by měl jednat jinak. Takovým způsobem v sobě objevuje zlo, zlovolné myšlenky.

Je však z toho šťastný! Vždyť čím více hříchů v sobě odhalí, čím více úsilí k jejich odhalení vykoná, tím blíže bude ke skutečné modlitbě, myšleno žádosti o jejich nápravu. Žádosti o nápravu se říká „pokání.“

Zlomyslné myšlenky ho nemusí opustit, ale měly by se „přisladit.“ To znamená, že musíme získat nový záměr na všechna naše egoistická přání, která se stanou dáváním. 

K nalezení hříchů a zločinů dojde za pomoci velkého Světla, Světla Chochma (moudrosti), které svítí na člověka a  konfrontuje ho s faktem, jak zlý a opačný je Stvořiteli. Pak, podle svého úsilí, se může přiblížit nápravě.

Všechny nápravy, stejně jako všechny naše hříchy, jsou prací Stvořitele. Nakonec, všechny hříchy a jejich náprava, všechno Světlo, které přitahuje, aby osvětlil zlo a napravil jej, Světlo spojení, je pouze kvůli tomu, aby přinesl uspokojení Stvořiteli. Dostává se k tomu, že odhalením hříchů a jejich pokáním, člověk dosahuje objetí se Stvořitelem a pak splynutí s Ním.  

[56705]
Z 1. části denní lekce kabaly 6/10/2011, Shamati #177

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: