Daily Archives: 6. 10. 2011

Učitel je duchovní systém

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co znamená anulování před učitelem?

Odpověď: To je anulování vůči tomu, co učitel vysvětluje, zprávě kterou vyjadřuje. Můžete to odhalit v knize, ale on Vám to předává živějším způsobem. Teoreticky je možné studovat bez učitele, ale je to velmi obtížné. Tak jako tak musíte odhalit duši, která vás předchází v hierarchii, ale pokud není vedle vás v nějakém materiálním provedení, je to mnohem obtížnější.

Učitel je celý systém, spíše než „člověk“. Jedná se o systém, který na vás vysílá metodu, učení, světlo, vytváří ve vás obtíže a problémy a pracuje na vás a vašich přátelích. Jedná se o práci průvodce, který se stará o skupinu a probouzí v nich touhy a duchovní potřeby, který je mate a tak je stimuluje, aby přišli dříve k řešení. Ale neměl by jim vzít svobodu volby a proměnit je v slepé obdivovatele nebo chasidy (zbožné), což je nejdůležitější.

Učitel by se měl před vámi odhalit a představit se tak, že ho nebudete poslouchat úplně a nezmizíte před ním. Měl by nechat prostor pro vaše vlastní úsilí, udržujíc neustálé pochybnosti o něm, v pocitu odmítnutí, pohrdání a tmy. V opačném případě by to bylo jen uctívání a nebudete mít žádost ke Stvořiteli.

Učitel vám otevře vědomosti, ale neodhalí sebe. Ukáže vám pravý opak, aby vám dal možnost požádat Stvořitele.
Z 1. části denní lekce kabaly 2.10.2011, spisy o Baal HaSulam

Zrychlení nad rozumem

Dr. Michael LaitmanVyžaduje se od nás vždy zrychlovat, protože konstantní rychlost se v duchovnu nepočítá. Co se počítá, je přídavek k obvyklé rychlosti, zrychlení, které neustále rychlost zvyšuje. Z toho musíme vyvodit závěr o tom, co se od nás vyžaduje za jednání.

Baal HaSulam vysvětluje, že tento přídavek k běžným činům se nazývá víra nad rozumem. Člověk nemůže přidat svými vlastními silami, lidským úsilím. Nicméně se toho snažíme dosáhnout, a proto voláme k vyššímu, a náš řev přitahuje Reformující světlo.

Toto Světlo nepřichází  pouze, když něco děláte. Přijde, když pro něj otevřete nové, prázdné místo – a pak se objeví! Další prázdné místo a Světlo se znovu objeví. Nicméně, pokud vše zůstane při starém, jako obvykle, pak není důvod, aby Světlo přišlo, protože už udělalo svou práci a vykonalo uvnitř váš nějaký čin.

Proto musíme neustále uvnitř sebe přidávat nová, prázdná a tmavá místa, abychom požádali pouze o sílu, která nám dovolí pracovat, jako bychom byli plní Světla.  

[56325]
Z 1. části denní lekce kabaly, Spisy Baal HaSulama