Daily Archives: 3. 10. 2011

Svět očekává nedostatek pracovních míst

Dr. Michael LaitmanZe zpráv (z english.pravda.ru): “Odborníci Světové organizace práce a Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj předpovídají, že příští rok počet rozvinutých a rozvojových zemí bude čelit masové nezaměstnanostni a katastrofálnímu nedostatku pracovních míst. V alarmující zprávě odborníci nálehají na země, aby přijaly radikální opatření v boji s nezaměstnaností.

“Od počátku globální finanční krize v r. 2008, rozvinuté i rozvojové země pozbyli 20 miliónů pracovních míst. Koncem příštího roku by mohly přijít o dalších 20 milionů pracovních míst. Podle některých odborníků počet nezaměstnaných vzroste celosvětově na 200 milliónů.

“Situace v Evropě je zvlášť obtížná. Zatímco Německo se relativně úspěšně s nezaměstnaností vyrovnává, druhá euro-zonová ekonomika, Francie, je v těžké situaci. Mají nový koncept „nadbytečných lidí“ coby důsledek chronické nezaměstnanosti. Těmi jsou zejména mladí lidé, kteří ztratí práci v důsledku propouštění jako první.  

“Například v Itálii, každý druhý nezaměstnaný člověk nemůže přes rok najít práci, a v Jižní Africe jsou to dva ze tří. Autoři poukazují na to, že nezaměstnanost mladých roste v 15ti zemích z 20ti. Podle Mezinárodní organizace práce, v Rusku se počet nových pracovních míst zhruba rovná počtu lidí, kteří práci získají – asi 600,000.

“Musíme jednat hned, změnit situaci zpomalením růstu zaměstnanosti a obnovou ztracených pracovních míst,’ řekl generální ředitel Mezinárodní organizace práce, Juan Somavia. ‘Vytváření zaměstnanosti by mělo být hlavní makroekonomickou prioritou.’

“Kromě toho autoři zprávy věří, že je pro státy nezbytné – členy G20, zvýšit úroveň sociální ochrany svých vlastních lidí a dávat pozor na negativní  předpovědi ekonomů, kteří hovoří o možnosti druhé vlny krize v r. 2012.”

Můj komentář: Když se průmysl a služby zredukují na nezbytnou úroveň, miliony lidí budou uvolněni od zbytečné práce. Budou sdílet pracovní dobu s pracovně činnými a pracovat 2-3 hodiny denně. Zbývající čas bude věnován studiu a vzdělávání na pracovišti, na úřadech či doma, bude to však nezbytné pro celý svět a práci jako takovou. To bude považováno za jejich práci, protože prostřednictvím svého studia, svět dosáhne nápravy, rovnováhy a odhalení nového stádia vývoje vhodným způsobem.

[56264]

Nevidíte výsledek? Opravte měřítko

Dr. Michael LaitmanVždy musím hledat způsoby, jak jít proti svému egu. Pokud se obracím na skupinu správně, cítím odmítnutí.  Nepřichází ze skupiny samotné, je to ve mně. Mám pocit, že se s nimi nechci spojit a podílet se na setkání s přáteli, nechci je obejmout, nebo je vůbec vidět. Dělám to, protože všichni ostatní to dělají, a cítím se nepříjemně.

Ve skutečnosti toho mám dost. Chci se studiem skončit a opustil skupinu. Vidím, že to nepřináší žádné výsledky. Ale ono to nepřináší žádné výsledky pro mé ego, to je pravda! Když se pravda začíná rozvíjet, vidím, že nebudu mít žádný zisk pro své ego.

Po tomto odhalení mnoho lidí uteče, protože to nemohou vnímat správně, nebo pochopit, že to váží na egoistickém měřítku. To je místo, ve kterém musí dohnat tento nedostatek s vírou nad rozumem, spojit se s prostředím bez ohledu na cokoli a otevřít se mu, požadujíc duchovní probuzení.

To je přesně okamžik, kdy začíná naše duchovní práce a ti, kterým je souzeno utéct to udělají zde. Ti, kteří zůstanou, jsou ti, kteří buď mají zvláštní roli v obecném systému, nebo ti, kteří se mohou skutečně namáhat. Člověk zatím neví, co se s ním děje, ale později dosáhne správné duchovní kalkulace.

To je důvod, proč se říká, že v místě, kde hříšníci budou klopýtat, padat a zmizí z obzoru, spravedliví povstanou a půjdou dál.
 [55993]
 Z 1. části každodenní lekce kabaly 22/9/2011, Shamati # 240