Evropská unie nemá za současného stavu budoucnost

Dr. Michael LaitmanVyjádření: (Michael Khazin, akonom, z km.ru): “Zdá se, že nejzajímavější postřeh představil pan Jacek Rostowski, ministr financí Polska: ‘Evropské elity, včetně němeských elit, se musí rozhodnout, zda chtějí, aby euro přežilo – dokonce i za vysokou cenu – či nikoli. Pokud ne, měli bychom se připravit na řízený rozklad měnové zóny.’ Dodal: ‘Máme snadnou volbu: Solidaritu nebo kolaps Evropy. Volba je prostá: Buď sounáležitost, nebo kolaps Euro bloku.’

“Buď Německo (a pouze to!) na sebe přijme osobní odpovědnost zaplatit všechny dluhy všech zemí v Evropské unii a zachová tak životní standardy ve všech zemích unie, nebo se systém začne rozpadat.“

“Snaha připojit východní Německo signalizuje, že není dostatek zdrojů, aby všichni vzrostli na Německou úroveň. To znamená, že životní standardy v Německu by se měly snížit, aby vzrostl životní standard na periférii. Jak může být takové rozhodnutí „prodáno“ Německým obyvatelům, kteří pro něj budou muset hlasovat?

“Samozřejmě, historky o ‘Evropských hodnotách’ se sem nehodí: Nejpravděpodobněji se na pozadí snížení životních standardů vzkřísí fašismus a nahradí toleranci a multikulturalismus. Německý zájem rozšířit Evropskou unii ochránil trh. Vnitřní zákony Evropské unie velmi omezovaly trhy v unii a uzavíraly ho dovozu. Hlavním vnitřním dodavatelem bylo Německo. 

“Za těchto podmínek není možné vydat rozhodnutí ohledně sjednocení Eurobloku z obou důvodu, vnitřního politického-Německého(…) a finančních důvodů. Německo jednoduše nemá dost peněz, aby uskutečnilo tatkový plán. To znamená, že Evropská unie bude muset odstoupit z politické scény. ”

Můj komentář: EU má cestu ven, která se může zdát nerealistická: Pokračovat v obchodě jako vždy, ale pro přežití Evropské unie, přidat, na všech úrovních, hnutí vnitřní jednoty, vzájemné záruky, účasti a blízkosti a připodobnit se globálním a integrálním podmínkám přírody.

Vskutku, v každém případě jsme zavázáni, podle evolučního plánu, dosáhnout takové formy, udělejme to vědomě, o své svobodné vůli, bez odolávání tlaku, ale spíše z uvědomění, že to je nové stádium našeho vývoje. A pokud to vnitřně přijmeme, dosáhneme něčeho dokonalejšího jednoduchým, urychleným způsobem spíše, než nátlakem, cestou utrpení. 

Každá země na světě čelí této výzvě, nyní je Evropa obzvláště významná, protože všechny ekonomické a společenské podmínky už v Evropě jsou, zvláště vnitřní spojení mezi lidmi, zrušení hranic mezi všemi obyvateli Evropské unie dovede Evropu k plnému rozkvětu. V opačném případě se zhroutí a stáhne sebou celý svět. Tento rozhodující bod se netýká otázky „zda by se EU rozpustila,“ ale spíše „bude mír nebo válka.“

[55603]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: