ARI institut navazuje kontakt na nejvyšší úrovni v sídle OSN

Nedávno jsme zahájili slibný vztah se Spojenými národy za účelem realizace společných vzdělávacích projetků s celosvětovým dopadem. Pouze několik dní před valným shromážděním jsem měl osobní schůzku v sídle OSN v New Yorku s náměstkyní generálního tajemníka OSN s paní Dr. Ashou Rose Migiro.

Ve funkci presidenta a zakladatele ARI institutu jsem společně s naší delegací, prezentoval své pohledy a řešení globální krize na všech úrovních, včetně klimatických změn, hladu, sociálních a ekonomickcých problémů, tím, že uvedeme do práce principy nového, globálního a propojeného vzdělávání. Ke mně se připojili členové výboru ARI paní Rachel Laitmanová, paní Norma Livne a Seth Bogner.

Dr. Migiro se vyjádřila, “Nemohla bych s Vám nesouhlasit, Dr. Laitmane, ohledně vaší perspektivy o potřebě dosáhnout nové úrovně porozumění mezi lidmi a zeměni prostřednictvím vzdělání” a řekla, “hluboce respektuji a oceňuji vaši práci a závazek dosáhnout tohoto cíle. Musíme pracovat společně na dosašení tohoto cíle za pomoci sil žen.”

Během setkání jsem paní Dr. Migiro představil písemný návrh ARI Institutu pro OSN pro globální změnu, stejně jakoé své poslední knihy „Psychologie integrální společnosti“ a „Sebe-zájem vs. Altruismus v globální éře“, jak společnost může obrátit sebe-zájem ke vzájemnému prospěchu.
[55762]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: