Daily Archives: 29. 9. 2011

MMF: Globální ekonomika teď potřebuje společnou akci

Dr. Michael LaitmanVe zprávách (z BBC News): „Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) paní Christine Lagarde vyzvala země, aby „jednali nyní a jednali společně“ na cestě za hospodářským oživením. 

“‘Nejsme si v žádném případě cizinci, jsme propojeni společným osudem,“ řekla na výročním zasedání MMF a Světové banky ve Washingtonu. ‘A tyto neklidné doby nás musí spojit ještě blíže k sobě.’

“Paní Lagarde řekla: ‘Je tu cesta k oživení. Je užší, než byla před třemi lety, ale je tu cesta a máme na výběr.´

“‘…Odstraňme mračna a nejistotu. Snadněji se řekne, než udělá, a vyžaduje to jasnou a společnou akci. 

“‘Jsme v tom všichni společně a nikdo by neměl žít v iluzi, že se může nějak odpoutat.’

“Pády trhů ve čtvrtek vyvolaly potřebu, aby G 20 oznámila závazek ´že podnikne veškerá nezbytná opatření, aby zachovala stabilitu bankovního systému a finančních trhů, jak bude potřeba.’

“Analytici tvrdí, že investory toto oznámení nijak neovlivnilo. ‘Snad tento výrok skupiny G20 ze včerejšího večera poněkud „oříznul“ hořkost tržní nálady, ale opakované ujišťování od ministrů financí za sebou nemá podstatu,’ řekla Jane Foley z Rabobanky.

“‘Trhy pracují v rámci vteřin, kdežto politici nejspíše podle měsíčního kalendáře,’ řekl Jeremy Stretch z CIBC pro BBC.”

Můj komentář: Ale oni stále musí pochopit, že krize je v našich hlavách, v našem přístupu ke světu a k společnosti, a ne ve společnosti a světě samotném – krize je v nás. Musí se dostat do bodu, kdy si všimnou našich návrhů, a nejen to, ale uvědomí si, že to, co navrhujeme, je jediná cesta k záchraně, kterou je vlastně sebenáprava, a ne náprava přírody či kohokoli jiného.

Lidstvo musí pochopit, že skončila doba, kdy jsme měnili přírodu tak, aby to vyhovovalo našim potřebám – když jsme následovali princip “Nečekejme, až nám příroda dá, nečekejme na její milost, vezměme si, co potřebujeme.”. Nyní je řada na nás se jí přizpůsobit!

Lidé, kteří se sami sebe ptají, co je smyslem života, a chtějí znát úplnou a přesnou odpověď, nachází Kabalu. Podobně, ekonomové a ostatní najdou nás, ačkoli projdou utrpením a ztrátou času.

[55830]

Vyjít ze tmy

Spojme se se světem

Dr. Michael LaitmanŽádný člověk se nenarodil bezdůvodně, a samozřejmě, žádný člověk nebyl probuzen k duchovnu pro své vlastní záměry. V duchovním světě se jeden člověk nepočítá, ale celý systém.

To je důvod, proč se každý člověk musí sám sebe neustále ptát: „Jak pomohu upevnit společné spojení? Jak předám své procitnutí mým přátelům? Jak se podílet na hledání společného plánu odhalit mezi námi Stvořitele? Jak nás spojuje?

Na závěr zjistíme, že jsme v jednom systému, jednom spojení, jedné funkci, a vyšší síla existuje uvnitř nás stejnoměrně za všech podmínek. Pak dosáhneme zdravého a dokonalého stavu světa. Společně se sjednotíme s touto silou především proto, že nás zapojuje stejně a současně.

Nedostatky, které máme v našich životech, jsou trhliny plánu světa, které se nyní musí projevit. Objevíme zlo, bolest, zmatek a nepořádek v temnotě, kterou ukrývá. To nám dovolí udělat přesnou diagnózu stejným způsobem, jakým stanovuje doktor diagnózu nemoci. Stvořitel před námi obnažuje symptomy prostřednictvím katastrof a problémů.  

Doufejme, že budeme mít dostatek rozumu a cítění, dostatek přípravy a především vzájemnou podporu, abychom rozpoznali podstatu těchto událostí. Když cítíme bolest, když se na někoho rozčílíme, nepřeji si ho vidět, když omlouvám sám sebe a dokazuji si, že mám pravdu a všichni ostatní se mílí, pak si potřebuji uvědomit, že jsem zmatený těmi samými přáními a myšlenkami, které dosud nejsou připravené se spojit se společným systémem.

Neměl bych od nich utíkat. Potřebuji s nimi správně pracovat, dokud nevytvořím zcela správný přístup k druhým, počínaje nejbližšími přáteli a příbuznými, lidmi, které nenávidím nejvíce, kteří mi jsou vzdálení a opační, konče. 

Jak je psáno: „Láska překryje všechny hříchy.” Křičíme kolem “miluj svého bližního” ne protože jsme srdeční. Skutečná láska je vzájemné prolnutí, bez jakýchkoli rozdílů za účelem spojení sil, které nás aktivují, plán, který musí být odhalen mezi námi v analogii času a prostoru, spojující nás všechny v jedno. Musíme využít všech dostupných metod toto světu vysvětlit. To je naše práce mezi kongresy.

Doufám, že budeme během lekcí lépe sjednocení, opravdu doporučuji číst můj blog bez ohledu na to, že se opakuje. Budu ho zásobovat názory mnoha vědců a odborníků a udělá to svou práci: Umožní nám to spojit se se světem. Potřebujeme to.

Dnes musíme cítit přání a bolest světa, jejich dojmy a pocity z krize a použít to vždy k tomu, abychom hledali cesty jak vysvětlovat, ovlivnit a trošku utlumili bolest lidí, aniž bychom je uklidňovali, místo toho jim ukázat správnou cestu jak nahlížet na své problémy. Tato práce vyžaduje hodně času a musíme to udělat.

[55062]
Ze 7. Lekce kongresu v Torontu, 18/09/2011