Daily Archives: 20. 9. 2011

Prostá pravda dnešních dnů

Dr. Michael LaitmanMusíme pochopit jednoduchý fakt, a to, že úspěch v moderním světě závisí na našem správném propojení. To je nám zjevné z celkové krize. Krize nám posílá vzkaz: „Chcete dosáhnout úspěchu ve všem, co děláte?

Podívejte se však kolem sebe: Všechno, co jste do dnešního dne udělali, je ve stavu krize. Musí vám být jasné, že od dnešního dne a dále, nemůžete uspět v čemkoli, dokud nebudete v souladu s globálním a integrálním systémem.”

Tento soulad se nazývá vzájemná záruka! Musíte pochopit, že být úspěšný a dělat něco dobrého, záleží na vašem správném zapojení v globální síti, a že toto zapojení je bez vzájemné záruky nemožné. Pokud toho jste schopen, uspějete. Pokud ne, promarníte čas a uděláte si to jen horší. 

Dosáhnout úspěchu není těžké. Každý člověk musí pocítit, co to je vzájemná záruka, a každý člověk si může představit pravou rodinu, vřelou a pečující.

Nicméně, vzájemné záruce se musíme naučit. Nakonec každý bude na kabalu muset změnit názor a pochopit, že je to vyšší moudrost, a že je zapojen do nápravy své duše. Musíme se zbavit strachu v souvislosti s kabalou a uvědomit si, že tato moudrost je velmi přirozená. V ní se učíme o síle, která je aktivní uvnitř společnosti. Musíme se dostat k tomu poznat tuto sílu, nebo zkrátka nebudeme schopni existovat.  

Kdo může polemizovat o takovému faktu? Koneckonců nebudeme schopni se snášet, dokud neodhalíme tuto sílu. Lidé si myslí, že je to něco „vně tohoto světa“, věda, která mluví o vyších sférách. Ale ve skutečnosti nám není nic blíže, než kabala.

[54679]
Z denní lekce kabaly 2/9/2011, Rabašův článek

Film – Vzestupy a pády v San Francisku

Stvořitel není člověk

Dr. Michael Laitman

Otázka: Jak člověk v sobě vytvoří kvalitu odevzdání?

Odpověď: Není Stvořitele bez stvoření. Stvořitel je skutečná kvalita odevzdání, kterou tvoříme. Pokud ji nestvoříme, Stvořitel neexistuje.

Co potom existuje? Existuje Jeho nedosažitelná podstata, Atzmuto, původní kořen všeho, který na nás není vůbec napojen. Tvoříme a stavíme Stvořitele tím, že vyvíjíme úsilí a vytváříme kvalitu odevzdání. Vytváříme tuto kvalitu společnou prací mezi námi. Pokud ji uskutečníme a zplodíme, bude se nazývat „Stvořitel“.

Duchovní Partzuf, který budujeme ve vztazích mezi námi, je naše touha získat, kterou jsme omezili a naplnili odraženým světlem, touha odevzdávat, a spolu s tím, odhalená kvalita odevzdání nazývaná „Stvořitel“.

Jinými slovy, „Stvořitel“ je světlo NRNHY, které odhalíme v našich duchovních nádobách opravených k odevzdání. Ve skutečnosti, „Stvořitel“ je běžné světlo NRNHY, které nakonec dosáhneme. Baal HaSulam píše, že obecné Světlo NRNHY, které vyplňuje Malchut světa nekonečna se nazývá „Stvořitel.“ A že menší části na přechodných stupních jsou míry jeho dosažení.

Stvořitel není člověk, nemá žádné individuální znaky nebo obraz. To je důvod, proč není možné se na něho obracet, protože jste to Vy, kdo ho staví. Stvořitel nemá tvar, vy jste ten, kdo mu dává formu. Přes svou touhu přijímat umístíte odpovídající touhu odevzdání, a to znamená, že jste zkonstruovali Stvořitele. Neexistuje žádný jiný způsob.

Pokud si myslíte, že Stvořitel má formu před tím než jste ho sestrojili, znamená to, že uctíváte určitý obraz, idol. Toto se nazývá „cizí práce“, nebo modlářství.

To jsou zásady správného přístupu k přírodě. To je důvod, proč si nemůžete představovat různé obrázky nebo podobnosti. To byl Abrahamův první objev, když „rozbil modly“, což znamená, že si uvědomil, že on je ten, kdo tvoří kvalitu odevzdání. A do té doby existuje pouze určitý původní kořen, který si nedokážeme představit v žádném případě.
[54876]
Z přípravné lekce, kongres kabaly v Torontu, 16/9/2011