Daily Archives: 2. 9. 2011

Utajení z nás dělá lidi

Dr. Michael LaitmanCelá práce nastane především utajením. Pokud je vše odhaleno, co je ještě třeba udělat? Utajení mi umožňuje být nezávislý a sám si určit svou práci a pozici. 

Prozatím dítě není tak dobře informované jako my a nerozumí tomu, co děláme. Ale je to zejména tato neznalost, která mu případně umožní růst výše a být chytřejším než my. Pomáhá mu to získat od nás naše vědomosti a vedle toho přidat něco ze sebe. 

Pokud by dítě vše vědělo naráz, nevyrostlo by. Proto zvíře, narozené se všemi přirozenými instinkty, plně ovládá svůj přirozený program v několika dnech a dále se nerozvíjí. 

My se vyvíjíme díky utajení, díky tomu, že nic nemáme. Postupně, cestou mnoha ujasnění, vytvořím svou osobnost: novou, odlišnou od všech ostatních a předchůdců. A pokud by nic nebylo utajené, nebylo by nic, co přidat. Utajení nám dovoluje růst na plnou výšku a pochopit. 

Pokud bych vše dostal už hotové, nevěděl bych, co se děje. Ale tím, že buduji každý detail a sám je všechny spojuji dohromady, skládám Malchut ze Světa nekonečna na základě své individuality, na mém bodu duše – poznávám stvoření od konce do konce. 
[53320]
Z 1. části denní lekce kabaly 1/9/2011, Shamati #101