Monthly Archives: Září 2011

Máte všechny klíče

Dr. Michael Laitman

Otázka: Snažil jsem se umístit materiály z vašeho blogu do sítě Facebook, ale vidím, že se nedostanou až k lidem ….

Odpověď: Podívejte se, jak Baal HaSulam napsal noviny „Národ.“  Je to něco, co můžete umístit v sociálních sítích? Ale noviny musí být blízko lidem. Ve skutečnosti, píše hluboce a jasně. Čtete-li pozorně, budete prostě zasaženi jeho analýzou a opravdu si ji užijete. Nicméně, zamýšlel to pro určitou úroveň, pro lidi, kteří myslí a rozumí.

Já jsem postaven stejně: Nemohu ponížit moje vysvětlení úplně. To učiní jiní. Já prostě méně nejsem schopen. Můj blog je založen na lekci a materiálech z přednášky, tak nečekejte, že se zde objeví něco mimořádného. To je vaše práce. Udělal jsem svou práci zprostředkováním vědy kabaly a všech zásad aktivit v podmínkách moderního světa. Máte všechny klíče. S časem, jak budou změny probíhat, budu přidávat další, ale v zásadě jste již obdrželi všechno.

A teď ke mně přicházíte s požadavky? Píši blog pro ty, kteří jsou schopni pochopit, a pro ty, kteří ho mohou případně využít za několik let. Nic více ode mne nedostanete, a to v duchovním smyslu, ani tělesném. Již jste obdrželi všechno a zbytek záleží na tom, jak použijete to, co jste obdrželi.

Sděluji lidem, co můžu a jak můžu. Je to to co jsem dostal od svého učitele Rabáše, to co jsem s ním odhalil a po jeho smrti z primárních zdrojů, které byly hlavně napsány jím a Baal HaSulamem. Kdo chce slyšet, slyší, kdo nechce, neslyší. Kdokoli může přijít a poslouchat, a každý může odejít beze slova a nikdy se nevrátit.

Takto jednám, a to je můj postoj. Člověk bude vnímat tak moc jak bude. Ať přijde, nebo odejde. Nechť si vezme něco z toho, co slyšel, nebo ne. Nemohu to ovládat a není to moje práce. Nechávám lidem naprostou svobodu. A pokud někdo chce pracovat, ať za plat či bezplatně, náš systém šíření představuje specifické požadavky podle plánu práce.

Nemám v úmyslu stavět nic kromě tohoto. Pokud někdo nerozumí tomu, co má dělat, je to jeho problém. Nemám nic kromě toho, co dávám na ranních lekcích. Vše ostatní není moje práce.

Sedíte tu a díváte se na mě s očekáváním, a můžete se dívat dál. Ale já bych se nedíval na vašem místě. Člověk má přijít, dostat učení, přijmout ho jako poslání nebo instrukce, a provést ho. A to se stane, znovu a znovu. Bez realizační fáze, člověk prostě nepostupuje, ale „zašpuntuje sám sebe.“

Toto je popsané veršem, „více moudrosti než činů.“ Takový člověk nemá žádnou budoucnost a svým studiem jen zhoršuje situaci. Je pro něj lepší, aby odešel, a říkám to s plnou vážností. Dávám přednost tomu, aby zde takový člověk nebyl. Pokud se člověk nerealizuje co nejvíce v šíření a světě nápravy, pak z jeho odchodu bude mít prospěch on i já.

Proto nelituji, když lidé odcházejí a já za nikým neběžím. To se ve spiritualitě nedělá. Vše záleží na prostředí, které se vám podaří vybudovat, nebo nepodaří vybudovat. Vše záleží na tom, zda pomáháte světu, nebo ne. Mým úkolem je pouze vysvětlovat co je zapotřebí udělat. Realizace není na mně.
[55908]
Z 5. části denní  lekce kabaly 27.9.2011, „Národ“

ARI institut navazuje kontakt na nejvyšší úrovni v sídle OSN

Nedávno jsme zahájili slibný vztah se Spojenými národy za účelem realizace společných vzdělávacích projetků s celosvětovým dopadem. Pouze několik dní před valným shromážděním jsem měl osobní schůzku v sídle OSN v New Yorku s náměstkyní generálního tajemníka OSN s paní Dr. Ashou Rose Migiro.

Ve funkci presidenta a zakladatele ARI institutu jsem společně s naší delegací, prezentoval své pohledy a řešení globální krize na všech úrovních, včetně klimatických změn, hladu, sociálních a ekonomickcých problémů, tím, že uvedeme do práce principy nového, globálního a propojeného vzdělávání. Ke mně se připojili členové výboru ARI paní Rachel Laitmanová, paní Norma Livne a Seth Bogner.

Dr. Migiro se vyjádřila, “Nemohla bych s Vám nesouhlasit, Dr. Laitmane, ohledně vaší perspektivy o potřebě dosáhnout nové úrovně porozumění mezi lidmi a zeměni prostřednictvím vzdělání” a řekla, “hluboce respektuji a oceňuji vaši práci a závazek dosáhnout tohoto cíle. Musíme pracovat společně na dosašení tohoto cíle za pomoci sil žen.”

Během setkání jsem paní Dr. Migiro představil písemný návrh ARI Institutu pro OSN pro globální změnu, stejně jakoé své poslední knihy „Psychologie integrální společnosti“ a „Sebe-zájem vs. Altruismus v globální éře“, jak společnost může obrátit sebe-zájem ke vzájemnému prospěchu.
[55762]

MMF: Globální ekonomika teď potřebuje společnou akci

Dr. Michael LaitmanVe zprávách (z BBC News): „Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) paní Christine Lagarde vyzvala země, aby „jednali nyní a jednali společně“ na cestě za hospodářským oživením. 

“‘Nejsme si v žádném případě cizinci, jsme propojeni společným osudem,“ řekla na výročním zasedání MMF a Světové banky ve Washingtonu. ‘A tyto neklidné doby nás musí spojit ještě blíže k sobě.’

“Paní Lagarde řekla: ‘Je tu cesta k oživení. Je užší, než byla před třemi lety, ale je tu cesta a máme na výběr.´

“‘…Odstraňme mračna a nejistotu. Snadněji se řekne, než udělá, a vyžaduje to jasnou a společnou akci. 

“‘Jsme v tom všichni společně a nikdo by neměl žít v iluzi, že se může nějak odpoutat.’

“Pády trhů ve čtvrtek vyvolaly potřebu, aby G 20 oznámila závazek ´že podnikne veškerá nezbytná opatření, aby zachovala stabilitu bankovního systému a finančních trhů, jak bude potřeba.’

“Analytici tvrdí, že investory toto oznámení nijak neovlivnilo. ‘Snad tento výrok skupiny G20 ze včerejšího večera poněkud „oříznul“ hořkost tržní nálady, ale opakované ujišťování od ministrů financí za sebou nemá podstatu,’ řekla Jane Foley z Rabobanky.

“‘Trhy pracují v rámci vteřin, kdežto politici nejspíše podle měsíčního kalendáře,’ řekl Jeremy Stretch z CIBC pro BBC.”

Můj komentář: Ale oni stále musí pochopit, že krize je v našich hlavách, v našem přístupu ke světu a k společnosti, a ne ve společnosti a světě samotném – krize je v nás. Musí se dostat do bodu, kdy si všimnou našich návrhů, a nejen to, ale uvědomí si, že to, co navrhujeme, je jediná cesta k záchraně, kterou je vlastně sebenáprava, a ne náprava přírody či kohokoli jiného.

Lidstvo musí pochopit, že skončila doba, kdy jsme měnili přírodu tak, aby to vyhovovalo našim potřebám – když jsme následovali princip “Nečekejme, až nám příroda dá, nečekejme na její milost, vezměme si, co potřebujeme.”. Nyní je řada na nás se jí přizpůsobit!

Lidé, kteří se sami sebe ptají, co je smyslem života, a chtějí znát úplnou a přesnou odpověď, nachází Kabalu. Podobně, ekonomové a ostatní najdou nás, ačkoli projdou utrpením a ztrátou času.

[55830]

Vyjít ze tmy

Spojme se se světem

Dr. Michael LaitmanŽádný člověk se nenarodil bezdůvodně, a samozřejmě, žádný člověk nebyl probuzen k duchovnu pro své vlastní záměry. V duchovním světě se jeden člověk nepočítá, ale celý systém.

To je důvod, proč se každý člověk musí sám sebe neustále ptát: „Jak pomohu upevnit společné spojení? Jak předám své procitnutí mým přátelům? Jak se podílet na hledání společného plánu odhalit mezi námi Stvořitele? Jak nás spojuje?

Na závěr zjistíme, že jsme v jednom systému, jednom spojení, jedné funkci, a vyšší síla existuje uvnitř nás stejnoměrně za všech podmínek. Pak dosáhneme zdravého a dokonalého stavu světa. Společně se sjednotíme s touto silou především proto, že nás zapojuje stejně a současně.

Nedostatky, které máme v našich životech, jsou trhliny plánu světa, které se nyní musí projevit. Objevíme zlo, bolest, zmatek a nepořádek v temnotě, kterou ukrývá. To nám dovolí udělat přesnou diagnózu stejným způsobem, jakým stanovuje doktor diagnózu nemoci. Stvořitel před námi obnažuje symptomy prostřednictvím katastrof a problémů.  

Doufejme, že budeme mít dostatek rozumu a cítění, dostatek přípravy a především vzájemnou podporu, abychom rozpoznali podstatu těchto událostí. Když cítíme bolest, když se na někoho rozčílíme, nepřeji si ho vidět, když omlouvám sám sebe a dokazuji si, že mám pravdu a všichni ostatní se mílí, pak si potřebuji uvědomit, že jsem zmatený těmi samými přáními a myšlenkami, které dosud nejsou připravené se spojit se společným systémem.

Neměl bych od nich utíkat. Potřebuji s nimi správně pracovat, dokud nevytvořím zcela správný přístup k druhým, počínaje nejbližšími přáteli a příbuznými, lidmi, které nenávidím nejvíce, kteří mi jsou vzdálení a opační, konče. 

Jak je psáno: „Láska překryje všechny hříchy.” Křičíme kolem “miluj svého bližního” ne protože jsme srdeční. Skutečná láska je vzájemné prolnutí, bez jakýchkoli rozdílů za účelem spojení sil, které nás aktivují, plán, který musí být odhalen mezi námi v analogii času a prostoru, spojující nás všechny v jedno. Musíme využít všech dostupných metod toto světu vysvětlit. To je naše práce mezi kongresy.

Doufám, že budeme během lekcí lépe sjednocení, opravdu doporučuji číst můj blog bez ohledu na to, že se opakuje. Budu ho zásobovat názory mnoha vědců a odborníků a udělá to svou práci: Umožní nám to spojit se se světem. Potřebujeme to.

Dnes musíme cítit přání a bolest světa, jejich dojmy a pocity z krize a použít to vždy k tomu, abychom hledali cesty jak vysvětlovat, ovlivnit a trošku utlumili bolest lidí, aniž bychom je uklidňovali, místo toho jim ukázat správnou cestu jak nahlížet na své problémy. Tato práce vyžaduje hodně času a musíme to udělat.

[55062]
Ze 7. Lekce kongresu v Torontu, 18/09/2011

Pružina se stahuje

Dr. Michael Laitman

Všechny zákony naší existence, ke všemu, co se děje během tisíců různých situací, dochází za účelem dosažení podobnosti přírodě, postupný proces, který člověka vede k cíli řetězcem příčin a důsledků. Není ničeho více než toho, protože od samého počátku, vše začalo z vyššího rozhodnutí, že přání dostávat potěšení musí dosáhnout formy dávání „z absence“.

Pokud se donutíte odpovídat tomuto zákonu, znamená to, že skončíte v tom nejlepším možném stavu. A do míry, do jaké mu neodpovídáte, budete trpět podle úrovně svého vývoje. Člověk, který není příliš rozvinutý, příliš netrpí. Avšak když se rozvíjí, aniž by dodržoval zákon souladu vlastností podle jeho úrovně, jeho trápení se zvětší. Příroda nás podle toho trestá jako soudce, který vidí vše.

Příroda je ten samý Stvořitel, ten samý zákon ekvivalence, který před námi stojí. Není žádný jiný Stvořitel, vyšší přání či plán. To vše se již nachází ve vlastním bodu stvoření, kde bylo učiněno rozhodnutí, a od té doby je plněno. Je to jako když dvě hlavní protikladné síly, dávání a dostávání, natáhly pružinu, a ta se začíná stahovat a přitahuje je k sobě blíže.

Ke změně dochází, protože člověk sám se mění a začíná svět vidět jinak. Vždyť ve skutečnosti žijeme ve světě nekonečna. Ale tam je to zákon přírody, kde do míry, do jaké odpovídám tomuto přírodnímu zákonu, do té míry vše vidím jako mnohem dokonalejší, protože já sám jsem dokonalejší. Celá podstata je odhalena uvnitř mě a nikde jinde. Není možné udělat krok vpřed k rovnováze, spojení a podobnosti vlastností a cítit se uvnitř špatně. To se nestane!

Pokud však neudělám tento krok vpřed, zatímco mechanismus stále funguje, pružina se bude dál stahovat a metr se posune o další bod. Tak bude má prodleva narůstat a budu se přirozeně cítit hůř. Neexistují zadní vrátka, je to neměnný zákon. Když se přiblížíte k jeho pozorování, získáte více, a dále od něj, více tratíte.

Proč dělám dobré kroky a cítím se hůř? Budu se uvnitř cítit hůř pouze z myšlenky, že nedávám dost, že jsem dosud nedosáhl většího spojení. Tomu se říká soužení lásky. V tomto smyslu skutečně budeme nadále trpět více: čím více se vyvíjíme, tím větší dokonalost budeme cítit a o to více budeme cítit nedostatek dokonalosti. Jako vědec, který hledá ztracenou mikročástici a není schopen si odpočinout, dokud nevyřeší nesrovnalost, kterou má za to, že by mohla být světový problém, zatímco v tu samou chvíli jiný člověk žije v míru bez jakéhokoli zájmu o její existenci. Každý člověk vnímá podle jeho úrovně.  

To je důvodem, proč postupem ucítíme dobré změny v obojím, materiálním světě i každém jiném aspektu. Nepotřebujeme cítit zlo, protože příroda nemá potřebu postrkovat nás prostřednictvím utrpení. Pouze cítíme: „Proč už jsem nedosáhl většího spojení,“ soužení z lásky, které nás pohání vpřed! Je to vnitřní utrpení, které přichází ve stejnou chvíli jako  pocit správného vývoje – Světla.

[54600]
Z denní lekce kabaly 2/9/2011, Rabašovy články

Letmé myšlenky na Shamati „Šechina v exilu“

Dr. Michael LaitmanNáš společný stav, ve kterém se nacházíme všichni spojení dohromady, se nazývá Malchut Nekonečna, Šechina. Šechina je „místo“, kde je odhaleno vyšší Světlo. Říká se mu “Šochen” podle jeho činů: Přebývá a bydlí v ní. 

Jsme přání spojená mezi sebou společnou vlastností dávání. To podle této vlastnosti odhalíme vyšší Světlo, které nás naplňuje. 

Proto dokud se nebudeme cítit spojení dohromady, žít v dokonalém stavu a napravené Šechině, správné síti spojení mezi námi, žijeme v ukrytí Šechiny spíše, než v jejím odhalení.  Tato nádoba není odkryta a proto se jí říká “Šechina v exilu,” což znamená ve vyhnanství, ve skrytu před námi. 
[55465]
Z 6. lekce kongresu v Torontu 18/09/2011

Událost Vzájemná záruka v Jeruzalému, 20.09.2011

Zde jsou některé fotografie z akce “Vzájemná záruka: všichni spolu” v Jeruzalému,  20. září 2011.

Mutual guarantee – in Jerusalem, 20.09.2011

mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-01
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-02
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-03
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-04
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-05
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-06
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-07
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-08
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-09
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-10
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-11
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-12
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-13
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-14
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-15
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-16
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-17
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-18
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-19
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-20
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-21
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-22
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-23
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-24
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-25
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-26
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-27
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-28
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-29
mutual-guarantee-jerusalem-20-09-2011-30

Italská generální stávka proti úsporám

Dr. Michael LaitmanZe zpráv (z guardian.co.uk): “Největší italský zaměstnanecký odborový svaz svolal na úterý jednodenní generální stávku na 6/9/2011 jako protest proti úspornému plánu vlády, který považují za „neférový a špatný“.

“Stávková výzva, ačkoli široko očekávaná, je další ranou pro předsedu vlády Silvia Berlusconiho, jehož popularita v posledních měsících klesla, a který byl donucen Evropskou centrální bankou přijmout 45 bilionový euro úsporný balíček.

“Levicově orinetovaný svaz kritizoval balíček ohledně škrtů v místí správě i na ústředí vlády, plány liberalizovat pracovní smlouvy a nedostatečná opatření proti daňovým únikům.“

Můj komentář: Snad takový nátlak donutí vládu hledat řešení namísto nepřesvědčivých výmluv a zvažovat náš názor: vidět v tom, co se děje, tendenci k vzájemné záruce, které by se měl národ naučit. Pouze takové spojení mezi námi přebuduje sociální a ekonomické vztahy a nejenže se dostaneme ven z krize, ale dospějeme do formy dokonalé společnosti.

[54988]

Rakovina, je důsledek egoizmu člověka