Norská lekce

Dr. Michael LaitmanVyjádření: (Dr. Jacques Attali, světově proslulý ekonom, politolog, spisovatel, Čestný člen Rady státu, President PlaNet Finance): “Někteří… v tom vidí počátek náboženské války, mezi křesťanstvím a islámem….

“Ostatní stále… vidí v této tragédii další znak návratu nacionalismu a toho, co následuje: odmítnutí cizinců a tak zvané „internacionální“ doktríny, jejíž součástí je Evropský projekt a sociální demokracie…..

“‘Ve skutečnosti, nic z toho nedává skutečné měřítko toho, co se v Norsku skutečně stalo: Tato tragédie je ve skutečnosti krutou metaforou dominantní hodnoty dnešního světa: touhy každého starat se o sebe, co ho omezuje,’ píše Jacques Attali na svém blogu. ‘Na Západě se mnoho lidí obává toho, že bude známa jejich identita a jejich životní standardy ohroženy, a nemají jiné plány, než si užívat svého komfortu a udržovat své zvyky, a aby je uchránili, nesdíleli s kýmkoli dalším.’”

Můj komentář: Nenávisti se nedá zbavit žádnými prostředky. Existuje pouze jediná příčina všech našich problémů – náš egoismus a pouze jediné řešení – napravit jej v opak.

Všechny problémy by neměly být vnímány jako problémy, ale jako stavy, které nás probouzí, tlačí směrem k nápravě, abychom vzrostli na další úroveň vývoje, do stavu harmonie se vším kolem nás. V tom případě začneme prožívat přírodu v její věčnosti a dokonalosti a my se budeme cítit stejným způsobem!
[50063]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: