Monthly Archives: Srpen 2011

Egoismus na cílové čáře

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co říká věda kabaly o současné chvíli? Jak nám může pomoci v tomto důležitém přechodném období?

Odpověď: Žijeme ve výjimečné době. Náš svět stojí na prahu vzestupu k vnitřnímu, duchovnímu rozvoji člověka uvnitř nás.

Doteď, jak vysvětluje věda kabaly, jsme se vyvíjeli přirozeně, poslouchali jsme impulsy našeho egoismu. Donutil nás transformovat společnost, změnit rodinný život, rozvíjet technologie, přebudovat země a útvary, zavést změny ve školství a kultuře. Vždy jsme byli vedeni směrem, ke kterému nás nutila naše vnitřní potřeba.

Avšak dnes jsme dosáhli určitého nasycení. Svět jakoby nám přestal poskytovat potěšení. Více nás ekonomicky neuspokojuje: Cítíme určité bariéry, které nám brání se pohnout. Americká teorie konzumní společnosti s nekonečným růstem exportu a importu, s neomezenou technologickou a výrobní kapacitou se vyčerpala. Navíc jsme se dostali ke klesajícímu trendu, poklesu, který bude podle ekonomů dlouhý a nikdo neví, kdy skončí.

Podle vědy kabaly, jak jí chápeme dnes, krize nikdy neskončí. V tomto stádiu vývoje jsme si uvědomili svůj egoismus, stejně tak i potenciál okolní přírody, které způsobuje hrozné utrpení.  Výsledkem je to, že jsme na pokraji kolapsu v oblastech lidského a společenského rozvoje, vzdělání a ekologie. 

V této situaci je třeba zvážit, co se s námi stalo. Budeme tímto způsobem pokračovat? Doslova jsme zničili sami sebe  tím, že jsme zřejmě udělali chybu v našich záměrech a cílech. Chceme navýšit spotřebu a tím ničit prostředí? Chceme se zaseknout na našem “mechanickém” závodě?

Použité vyrobené zboží vyhazujeme, abychom si koupili nové. A to je náš život. Chtěli bychom naše bytí naplnit podobnými hrami v bohatství, cti a moci? Je smysl lidského života v mesíční změně mobilních telefonů a jiných symbolů spotřeby?

Dnes nás proces, kterým procházíme, nutí zpomalit a vyzývá nás k tomu, abychom se nad tím zamysleli. Zřejmě je v přírodě jiný plán a my se do něj musíme podívat. 

Všeobecná moudrost, celková rovnováha, homeostáze, kterou objevujeme v přírodě, zůstává mimo člověka. Pro přírodu je lidská bytost cizí element, rakovinový nádor, požírající své prostředí i sebe. 

Ničíme lidskou společnost, rozmazlujeme sebe i naše děti, vše překrucujeme a nenecháváme si příležitost pro správnou existenci. Podíváme-li se na svět „ze strany“, lidé se zdají být slepí, pohybující se po sebevražedné cestě. Pokračují v hraní mocenských her, aby zničili sami sebe, děti, společnost a budoucnost a nejsou si toho vědomi.  

To je důvod, proč jsme v krizi. Ve skutečnosti to není krize. Je to spása. Dnes, když všechny systémy, jež jsme vytvořili, kolabují, dostáváme jasný signál, který nás vede k bodu pravdy. Nakonec můžeme vidět, že nemáme jinou možnost, než radikálně změnit svůj postoj k životu.

Namísto abychom se valili směrem k sebedestrukci, což je stále politiky a ekonomy žádoucí, a ve skutečnosti i větší částí lidstva, všichni lidé, komunity a organizace, které již chápou, co se děje, musí společně vypracovat nový přístup ke světu a přírodě, abychom pokračovali dál jiným způsobem.

[52667]

Příroda netoleruje nerovnováhu

Dr. Michael LaitmanPřibližujeme se  rovnováze s přírodou. Snaží se uvést všechny své části do rovnováhy. Srovnávají se teplotní rozdíly, vítr srovnává rozdíly v tlaku vzduchu, hozený objekt padá směrem k místu, kde dosáhne rovnováhy silou gravitace. Tento proces je zaměřen na rovnovážný stav kdekoli a v jakémkoli ohledu. V jakékoli oblasti, ať už je to chemie, fyzika, biologie atd.., vše je založeno na tomto principu. Vše směřuje k rovnováze, úlevě od tlaku. Vše se podřizuje zákonu entropie. Příroda si přeje se uklidnit. Rozdíly a výkyvy netoleruje v žádných parametrech.

Nakonec vše dosáhne rovnováhy. A nyní zákon přírody vyžaduje rovnováhu v lidské společnosti. Vidíme výbuchy a  nepokoje, což je cesta přírody, která vyžaduje rovnováhu. Neživé, rostliné a živé úrovně už byly na tahu a nyní je na řadě člověk. Uvnitř nás se objevuje touha po rovnováze, avšak být mezi sebou v rovnováze znamená být „jako jeden muž s jedním srdcem.“ Každý můžeme být jiný, ale je tu jedno kritérium: Jsme zavázáni se mezi sebou vzájemně podporovat. 

A ohledně toho se nedá nic dělat: Ať už to chceme či nikoli, příroda vyhraje, protože je to ohromná síla. 

Vystává otázka: Proč nezmizíme jako mamuti a dinosauři? Proč zkrátka neopustíme scénu jako část, která tam nepasuje? Vždyť náš nesoulad s přírodou je mnohem větší, než ten vymizelých dinosaurů. Nicméně, na rozdíl od nich, máme úkol, předurčení, cíl: Musíme se napravit a změnit naši původní povahu. Oni toho nebyly schopní a tak vymizely přirozeně v průběhu evoluce, zatímco my jsme povini uvést se do rovnováhy se stávající fází vývoje. 

To je důvod, proč jsme přešli do stádií, kde náš nedostatek harmonie s přírodou se projeví v těch nejzávažnějších formách, nepovede však k úplnému vyhubení. 90% světa může zmizet, ale někteří lidé i přesto zůstanou, aby změnili lidskou povahu a dosáhli nezbytné rovnováhy. 

To je cíl a není jiné cesty. 
Z 5. části denní lekce kabaly 29/08/2011, “Národ”
[52967]

Proč Stvořiteli závidím?

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak je možné Stvořiteli závidět?

Odpověď: Závidím Stvořiteli, že je tím, který dává.Vždyť se těmto vlastnostem učím od Něj, a jak jinak se mohu učit?

Problémem je, že co se týče nás, závist je přímo spojená s egoismem. A pokud někomu závidím, je to jako nechtít, aby měl něco dobrého. To je špatná závist. 

Dobrá závist je taková, když si přeji být takový jako je ten, kterému závidím.  Potíž s naším vnímáním je v tom, že nevidíme rozdíl mezi kvalitami jako takovými, které nejsou dobré ani špatné sami o sobě, a jejich implementací, která určuje vše. Naše egoistické přání přiřazujeme k těmto vlastnostem od počátku, protože takovým způsobem jsme pracovávali, totiž že všechny vlastnosti, všech “prvních 9 Sefirot”, se odívá na egoistické přání, pokaženou Malchut.

Nicméně, pokud si tyto kvality přestavím jako oděné na napravenou Malchut, pak závist, chtíč a  čest se budou zdát jako užitečné vlastnosti, které nám pomohou vyjít z tohoto světa a vzrůst výše. Vše záleží na tom, zda je použijeme k dosažení dávání. 

[52422]
Z 1. části denní lekce kabaly 21/8/2011

Celý svět je pod stejným deštníkem

Jako člověk žijící v tomto světě, jsem stvořen tak, abych stále automaticky myslel na sebe: co je pro mě výhodné a jak toho dosáhnout. Takového mně stvořil Stvořitel, jak je řečeno: „Stvořil jsem zlo“. Já pouze více a více otevírám své zlo, stále více myslím na sebe a zjišťuji, že právě tohle je zlo. Ale tohle už je zvláštní stav.

A teď chci toto zlo přeměnit na dobro, protože nenávidím tento egoizmus. Dobro – to je myslet na celý svět a cítit, že mi to všechno zcela patří. Chovat se ke všem, jako by k součásti mne samotného.

Ale jestli odstraním toto „jako by“ – pak znovu zůstanu jen „Já“, pouze více egoistický! Například, kdybych teď objevil, že jsou všichni lidi dohromady „mé malé dítě“, a já nesmírně miluji toto dítě, tento obraz, celým svým srdcem.

Čeho jsem tím to vztahem dosáhl? Ve skutečnosti se teď chovám ke všem jako k sobě samému ale egoisticky!

Proto říkám: „Ne! Nenávist a vzdálenost mezí námi stále zůstávají! Ale všechno zlo pokryje láska“. Jinak nebudeme mít odpor – „clonu„. Co budeme překonávat? Ve vztahu ke svému dítěti nemusíme nic překonávat, jsme připraveni mu dát všechno. Vždyť k tomu nás zavazuje přirozená láska.

A když říkáme, že chceme, aby celý svět byl pro nás jako by já sám – nechápeme jaké tady spojujeme protiklady a jaký se buduje vztah. Neodstraňujeme odtržení, ale budujeme na něm celou svoji lásku.

Proto se teď ve světě otevírá tak zvláštní stav. Všude jsou nějaké boje, hádky, konflikty, projevují se rozdíly – celý svět je ve zmatku, nikdo se navzájem nesnese. Ale pokud se sžít nedokážeme, hádky budou stále více narůstat, dokud nepochopíme, že všechny hříchy se musejí otevřít a my se budeme muset spojit nad nimi. Nemusíme se bát, že se otevírají – naopak! Když se otevírají a ukazují naše slabé stránky, pak pochopíme, že potřebujeme pomoc. Uvidíme, že každý sám nic udělat nedokáže – a potřebujeme světlo vracející ke zdroji.

Proto pozorujeme tak hodně konfliktů odlišných sil a cílů, takové vzájemné nepochopení. Ale nad vším tím budeme muset postavit jeden velký deštník – vzájemnou záruku.

A přesto, uvnitř nás, všechny rozdíly a odlišné názory zůstanou. Je to zázrak, kterému nerozumíme! Zázrak je v tom, že se nacházíme spolu pod deštníkem, vybudovaném z lásky a záruky.

Budeme se  navzájem milovat, nehledě na všechny rozdíly mezi námi. Jsme natolik různí, protože z hora se tak otevřela Malhut. Já nechci měnit jiného člověka, pouze chci vysvětlit, že má cenu spojit se mezi sebou v dobrem a nabízím: „Spojíme se nád všemi osobními zájmy a rozdíly mezi námi.”

Vždyť proto jsme od Stvořitele dostali takové protiklady a od přirody jsme tak různí, aby se kvůli rozdílům mezi námi, projevíla harmonie stvoření.  Vždyť symfonii na jednom hudebním nástroji zahrát nelze, všichni musí společně – tohle právě rodí harmonii a skutečné dílo.

[#50955]

Z lekce „Úvod do vědy Kabala“ (Pticha), 10.08.2011

Norská lekce

Dr. Michael LaitmanVyjádření: (Dr. Jacques Attali, světově proslulý ekonom, politolog, spisovatel, Čestný člen Rady státu, President PlaNet Finance): “Někteří… v tom vidí počátek náboženské války, mezi křesťanstvím a islámem….

“Ostatní stále… vidí v této tragédii další znak návratu nacionalismu a toho, co následuje: odmítnutí cizinců a tak zvané „internacionální“ doktríny, jejíž součástí je Evropský projekt a sociální demokracie…..

“‘Ve skutečnosti, nic z toho nedává skutečné měřítko toho, co se v Norsku skutečně stalo: Tato tragédie je ve skutečnosti krutou metaforou dominantní hodnoty dnešního světa: touhy každého starat se o sebe, co ho omezuje,’ píše Jacques Attali na svém blogu. ‘Na Západě se mnoho lidí obává toho, že bude známa jejich identita a jejich životní standardy ohroženy, a nemají jiné plány, než si užívat svého komfortu a udržovat své zvyky, a aby je uchránili, nesdíleli s kýmkoli dalším.’”

Můj komentář: Nenávisti se nedá zbavit žádnými prostředky. Existuje pouze jediná příčina všech našich problémů – náš egoismus a pouze jediné řešení – napravit jej v opak.

Všechny problémy by neměly být vnímány jako problémy, ale jako stavy, které nás probouzí, tlačí směrem k nápravě, abychom vzrostli na další úroveň vývoje, do stavu harmonie se vším kolem nás. V tom případě začneme prožívat přírodu v její věčnosti a dokonalosti a my se budeme cítit stejným způsobem!
[50063]

Hnutí „Záruka“ nabírá sílu

Večer (6.srpna 2011) po celém Izraeli prošly masové manifestace s požadavkem sociální spravedlnosti.

Centrální dění se odehrávalo v Tel Avivu kde se na ulici sešlo statisíce lidí, skoro na všech fotkách a video záznamech, které uveřejnily televizní stanice, je vidět transparenty hnutí „Záruka“. Několik tisíc účastníků neslo transparenty s výzvou ke spravedlnosti, ke spojení bez ohledu na politické názory. A jako samozřejmost i ke vzájemné záruce jako k vyšší hodnotě. Mimo jiné byl zorganizován přímý přenos z místa manifestace pomocí radia a internetu. Hnutí „Záruka“ bylo založeno hnutím „Kabala le-am“, jejímž cílem je spojení národa, v souladu s požadavkem nové doby, kdy se lidstvo musí stát sjednoceným. Už dnes se téma vzájemné záruky, které jsme vyslovili, živě projednává v izraelských médiích a ve společnosti. „Záruka“ nabírá sílu!

01
02
03
04
05
06
07
08
09

[#50586]

Hlavní úkol státu

Dr. Michael LaitmanNázor: (Alexander Paliy, politolog, gazeta.ua): “Vliv masové vraždy v Norsku na Evropu bude dvojí. Společnost a bezpečnostní agentury jsou nyní nuceny sledovat psychologické charakteristiky lidí s různou politickou či filozofickou orientací a omezí jejich aktivity.….

“Zdálo se, že v liberální společnosti, kde lidská práva jsou zajištěna, by nor nemohl zabít nory…. Nová špolečnost poznává, že člověku musí být dány ideologické základy.”

Můj komentář: Každý by se měl naučit základům chování v souladu s povahou integrální, globální společnosti netolerující přímý egoismus, nacionalismus či jakékoli projevy egoismu, jimiž se lidstvo ničí, jako rakovinný nádor v lidském těle. Zavedení takové vychovy celé společnosti se musí stát hlavním úkolem státu.

[50185]

Budoucnost světa je v našich rukou

Dr. Michael LaitmanVážení přátelé!
Máte-li dobré materiály, vhodné pro šíření po celém světě s cílem propagovat jeho obecnou nápravu, prosím, pošlete nám je (v jakémkoli jazyce). [49447]

Přestaň se na svět dívat přes roztrhanou oponu!

Dr. Michael Laitman

Otázka: Jakou větu mohu před sebe napsat velkými písmeny, abych pokaždé když jsem roztržitý a mé myšlenky bloudí, se mohl vrátit a zaostřit znovu?

Odpověď: Představte si stav, o který stojí stále usilovat, a popište tak, aby vás tato věta okamžitě upozornila, že vnímáte realitu, jako rozdělenou a rozbitou do různých částí jen proto, že jste uvnitř egoismu.

Jakmile se zbavíte tohoto pohledu skrze své ego, vše se stane jedním celkem. Jako byste se dívali na realitu skrze oponu, která má v sobě malé otvory, a to co vidíte, se zdá být z jednotlivých částí. Ale pak odstraníte tuto oponu ze svých očí a celá realita se ukáže být jedním celkem.

Z 2. částí každodenní lekce kabaly 28/7/11, Zohar

 [49518]

Edward Topol: Zachraňte Izrael!

saveisraelRuské noviny otiskly článek Edwarda Topola, známého prozaika, scénaristy a esejisty, nazvaný “Zachraňte Izrael!” Níže jsou nějaké výňatky z článku. 

Nedávno Barack Obama prohlásil, že  se Izrael musí vrátit do svých hranic z r. 1967. Pro většinu civilizovaného světa to přišlo jako blesk z čistého nebe, protože to signalizuje jasný posun Americké politiky k pro-Arabské, dokonce i pro-Hamáské pozici, protože návrat Izraele do hranic z r. 1967 by mohlo zúžit zemi do 8 mil dlouhého úseku podél oceánu, který by mohl být  srovnán kteroukoli Arabskou tankovou brigádou v několika minutách….“

“V září, myšleno ihned po letních prázdninách, bude mít UN další svůj meeting, kde většina hlasů dlouho patří k muslimským zemím. Jakmile toto rozhodnutí padne, jakákoli agrese proti Izraeli bude legitimní a co důležitější – osudová, protože Izrael chráněná USA a Izrael opuštěná USA jsou dvě zcela různé věci….. “

“Dnes se obracím ke všem, kteří chápou, že zánik Izraele (bez ohledu na to, co si o Izraeli myslíte!) rozpoutá totální expanzi Arabů do jížního Ruska a Evropy a bude počátkem zániku křesťanské, Evropské a ruské civilizace. Pomožme Glenu Beckovi, jednejme předtím, než bude příliš pozdě a nedovolme vyhlazení Izraele! A nakonec, věřte mým slovům a slovům Glenna Becka: Historie nám dala pouze dva měsíce na záchrannou operaci.….”
[50265]