Daily Archives: 19. 7. 2011

Hádky kvůli usmíření

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co bych měl dělat, pokud jsem schopen se anulovat ve svých myšlenkách, ale je pro mě velmi složité tak učinit prakticky?

Odpověď: To není možné! Pokud se opravdu anuluji ve svých myšlenkách, pak je tomu tak i v činech. Činy odráží úmysl.

Pokud jsme však stále nedošli k rozhodnutí se anulovat, pak nejsem schopen plnit tento zákon a pouze se obelhávám tím, že si myslím, že jsem se ve svých myšlenkách anuloval. 

Pokud vidíme, že po sporu skupina nedošla k jednotě, do další hádky, je to znak toho, že se její členové neanulovali před sebou navzájem a nemají žádnou šanci dosáhnout duchovna. 

Prováděním vnitří sebe-analýzy a snahou anulovat egoismus před přáteli, vnitřně i zevně, provádíme duchovní práci. Duchovní svět mezi námi může být prakticky odhalen pouze za podmínky, že zcela anulujeme egoismus v souladu s úrovní našeho stávajícího stupně. 

Pokud dosáhnete skutečného sebe-anulování ve vztahu k jakémukoli člověku, budete přesvědčeni, že se cítíte v duchovní realitě, v kvalitě odevzdání, spojení do určité míry se Stvořitelem!

Z 1. části denní lekce kabaly 17/07/2011, Rabašovy spisy

Vyzařování lásky na svět

Dr. Michael LaitmanOtázka: Pokud pokračujeme v práci na naší vnitřní jednotě a vzájemném spojení, budeme se i více milovat navzájem ve vnějším světě?

Odpověď: Ano, ale neplatí to pouze pro nás, ale pro celý svět. Je to přeci všechno jeden systém. Pokud na našem stupni (který je výše, než ten zbytku světa) se snažíme přblížit naše duchovní části k jednotě, tím, že tak činíme, přibližujeme též materiální části, myšleno lidi, k jednotě mezi nimi. 

Vskutku není lidí, není jednoty či roztržek mezi nimi. Jsou to vše ty samé duše, pouze si sebe a spojení mezi sebou představují z úhlu pohledu nazvaného „tento svět.“ Všechno co vidíte, je jedna a ty samé duše ve stejné síti, pouze vnímají sebe a spojení mezi sebou jako náš iluzorní svět. 

Proto pokud aspirujeme k tomu vytvořit toto spojení, zatímco jsme s nimi uvnitř v tomto společném systému, pouze na vyšším stupni vědomí a porozumění, přirozeně to každého ovlivní. 
[48141]
Ze 2. části denní lekce kabaly 14/07/2011,  Zohar