Daily Archives: 12. 7. 2011

Jsme na pokraji zhroucení nebo na prahu nové etapy?

Dr. Michael LaitmanNázor: (Miliardář, investor George Soros): “Neexistuje dohoda pro jakékoli země opouštějící euro, což je v dané situaci zřejmě nevyhnutelné.”  Eurozóna by měla vypracovat únikový mechanismus pro dluhy svých nejzadluženějších členů. “ Jsme na pokraji ekonomického kolapsu, který začíná, řekněme v Řecku, ale může se snadno rozšířit… Finanční systém zůstává velmi zranitelný.”

“Myslím si, že většina z nás se nyní shodne, že Evropská krize se aktuálně soustředí kolem eura.… Je to druh finanční krize, která se skutečně rozvíjí. Lze ji předvídat.”

“Jsme na pokraji zhroucení a to je čas uznat, že je zapotřebí změna. “ Soros nazval přežití Evropské unie „životně důležitým zájmem všech” a řekl, že EU potřebuje strukturální změny k odvrácení rozpadu. Euro má základní problém v tom, že není podporováno politickou unií či společnou pokladnou. „Euro nemá žádný předpis k nápravě.“

Komentář: Přesně to byl ten špatný odhad. Nikdo na to nemyslel na začátku, a nikdo o tom neuvažuje teď. Egoismus se musí rozvinout až k svému plnému vyčerpání coby hnací síla lidské společnosti, civilizace a života všeobecně – do rozpoznání zla.

Pak, díky rozpoznání zla a do míry, do jaké jej vnímáme, budeme schopni se obrátit k jeho nápravě, protože budeme cítit, že jediným životním cílem je právě transformace egoismu na altruismus. Jinými slovy, musíme zažít pravidlo „stvořil jsem zlý sklon a stvořil jsem Tóru jako koření“ v plné míře. 

Nicméně rozpoznání zla může být urychleno a zjemněno moudrostí, protože vědomosti nám pomáhají předpokládat vzdálené důsledky. Předejde se zbytečnému a škodlivému, a zvolí se správná cesta. 

Proto nám byla dána kabala: To nám umožňuje zmírnit a dosáhnout cíle: přechodu od egoismu k altruismu. Pak bude v podstatě správně utvořena aliance, která posoudí společné politické a ekonomické cíle, což znamená, že bude založena na plné spolupráci celého lidstva.

[47497]

Dejme věci do pořádku

Dr. Michael LaitmanModerní technologie umožňují zajistit všechny naše potřeby v 3-4 hodinovém pracovním dnu. Egoismus nás ale nutí usilovat o vyšší příjmy, což znamená, že produkujeme více a vnucujeme zbytečné výrobky a služby spotřebitelům.

To je důvod, proč téměř 60% nákladů na výrobek je jeho propagace. Jsme zvyklí na získávání a konzumování, procházení v obrovských obchodních domech místo parků a nahrazujeme „staré“ novým, protože se nepředpokládá, že rozbité věci by se měli opravovat, musí skončit v určitém čase, a musí být nahrazeny novými předměty. Toto vede k vyčerpání neobnovitelných zdrojů a drží lidi v práci osm hodin denně.

Pokud bychom odmítli výrobu veškerého nepodstatného zboží, kdybychom zastavili výrobu předmětů, které jsou záměrně vyrobeny tak aby rychle přestaly sloužit a nešlo je opravit, pak se uvolní až 80% zpracovatelského průmyslu, který by poskytl potřebnou úroveň existence veškeré světové populaci.
[46626]