Dejme věci do pořádku

Dr. Michael LaitmanModerní technologie umožňují zajištění všech našich nezbytných potřeb v rámci 3-4 hodin práce denně. Avšak náš egoismus nás nutí usilovat o větší příjmy, což znamená více produkovat a prezentovat zbytečné výrobky a služby spotřebitelům.

To je důvod, proč téměř 60% nákladů na výrobky tvoří jejich propagace. Jsme zvyklí získávat a spotřebovávat, procházíme se v ohromných nákupních domech namísto parcích, vyměňujeme „staré“ za nové, protože u rozbitých věcí se nepředpoklá, že bychom je opravovali, musí se za určitou dobu opotřebovat tak, aby byly nahrazeny novými. To vede k vyčerpání neobnovitelných zdrojů a drží lidi v práci osm hodin denně.

Kdybychom odmítli vyrábět všechno nepotřebného zboží, pokud bychom ukončili produkci věcí, které jsou úmyslně vyráběny tak, aby jejich doba použitelnosti byla nižší, rychle expirovala a nedaly se opravit, pak by se uvolnilo více než 80%  zpracovatelského průmyslu, aby mohlo celé populaci na zemi zajistit potřebnou úroveň existence.

[46626]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: