Daily Archives: 27. 6. 2011

Usínání v nepřátelském sevření

Dr. Michael LaitmanOtázka: Proč moderní vědci neobjeví podstatu toho, co se děje?

Odpověď: Naopak, postupně podstatu odkrývají. Mnoho lidí už objevuje a píše, že se lidská společnost musí snažit sjednotit. Je psáno „Věřte moudrosti národů.“ Mají vědomosti a vidí, že jednota je nezbytnost. Jednoduše nemáme žádnou jinou možnost. Lidé to vidí na své vlastní oči dokonce bez toho, aniž by byli na duchovní cestě, bez osvojení si metody nápravy. 

Navíc budou sami  široce hlásat potřebu se sjednotit. Tento proces bychom měli pouze podpořit, se vší naší silou.

Avšak nejdůležitější věc je, že od nás bude vyžadováno, dát lidem všemi možnými prostředky vědět, za použití všech kanálů, že existuje metoda, prostředek. To je místo, kde se nachází problém: Jak můžeme prezentovat tuto metodu světu, aby si ji vzal jako lék? Jak můžeme přepsat celou vědu kabaly způsobem, že se od ní lidé nebudou odvracet?

Musíme to dělat postupně: Nyní mluvíme o Stvořiteli, Tóře, přikázáních atd. Pouze sebereme myšlenku jednoty a  pokračujeme v ní. Pokračujeme ve vysvětlování více a více, dokud porozumění lidí neprojde specifickými změnami a co je nejdůležitější, dokud neprojdou vnitřním vývojem prostřednictvím Světla. Pak se objeví další body v srdci a vedle nich, svět bude schopen si ujasnit, že „Israel“ je funkce, předurčení. A najednou nás každý začne brát jinak.    

Proto musíme lidem postupně přinést naši část, metodu nápravy. Budou mluvit o krizi a potřebě se spojit sami o sobě. My musíme pouze vysvětlit, jak přesně může být jednoty dosaženo.

Cítíme se dotčení neschopností se sjednotit, jako by nás Stvořitel, příroda, vedla do slepé uličky, až bychom chtěli zabít jeden druhého. Jako ve starověkém Babyloně, stojíme před neměnným zákonem. Nenávidíme se navzájem a zároveň zcela, bezmezně závisíme jeden na druhém. Tak co bychom měli dělat? Moji nepřátelé stojí za mými zády připraveni mě zabít, ale já usínám v jejich rukou jako dítě. Je to možné?

Příroda nás vede do slepého konce, ke katastrofě. O tom musíme se světem mluvit, jasně ukázat, že to je ten nejlepší stav, abychom přijali metodu nápravy.

[46038]
Z 5. části denní lekce kabaly 21/06/2011, “Matan Torah (Dávání Tóry)”