Daily Archives: 16. 6. 2011

Klíč k úspěchu

Dr. Michael LaitmanOtázka: Můžete podrobněji popsat správný směr, který je zmíněn ve verši, “Pokud je přání správně nasměrováno, je to klíč k úspěchu”?

Odpověď: Člověk v našem světě je neustále v pohybu. Každou chvíli si něco přeje, někam směřuje a něco dělá.

Pokud můj směr každým okamžikem mé existence odpovídá pohybu přírody, pokud se nevychýlím stranou, ale pohybuji se přesně v tom směru, bez jakéhokoli úhlového odchýlení, a pak je můj pohyb optimální, cíle dosáhnu v maximální možné míře a tím nejlepším možným způsobem.

Proto musím neustále kontolovat sám sebe a prověřovat: Pohybuji se ve svých myšlenkách, přáních, činech správně, v souladu se směrem vyšší síly, přírody, v přáních, ve kterých se mám pohybovat? To je klíč k úspěchu.  

[45374]
Ze 2. části lekce na Moskevském kongresu, 10/06/2011

ARI posiluje spojení s UNESCem

Reprezentantky Ašlagova výzkumného institutu (ARI) Rachel Laitman a Norma Livne se zúčastnily 27. Mezinárodní konference žen ve vedoucích pozicích: „Věda, technologie a inovace: Vzdělávání a odborná příprava pro ženy a dívky.”  Konference se konala v Haife, Israeli. Událost zorganizovaly UNESCO, Israelská agentura pro mezinárodní rozvoj spolupráce Ministerstvu zahraničních věcí (MASHAV) a Golda Meir Mount Carmel mezinárodní vzdělávací centrum.

ARI Strengthens The Connection With UNESCO_1ARI Strengthens The Connection With UNESCO_2

Konference se zúčastnili zástupci z více jak 50 zemí, na které byly přítomny i paní Irina Bokova, generální ředitelka UNESCA a Dr. Asha-Rose Migiro, náměstkyně generálního tajemníka OSN. Během konference měli naši reprezentanti příležitost vést další jednání s UNESCem ohledně společných projektů v oblasti globálního vzdělávání. 
[45203]

Nabídnout světu řešení

Dr. Michael LaitmanOtázka: Milióny lidí po celém světě si přejí duchovně růst. Co však ten zbytek?

Odpověď: Každý trpí; každý se cítí bídně. Podívejte se, jak se po světě šíří nepokoje. Není z toho zřejmé, že se nacházíme na pokraji neštěstí? Tento proces akceleruje s mimořádnou rychlostí. Nedávno jsem obdržel dopis ze Španělska, kde obyčejní lidé čelí vážným problémům. Nezaměstnanost letí do nebes. 

Tímto způsobem Stvořitel všechny popohání a obrací tak, aby mu čelili. Chtíc či nechtíc, lidé se začínají ptát:“ Co uděláme? Jak se dostat ven z potíží?“ Za prvé, předejít potížím je klíčem: Pokud člověk nemá co jíst a nemá peníze, aby zaplatil nájem, pokud postrádá základní potřeby, duchovní záležitosti ho sotva budou zajímat. Můžete jim však ukázat, jaké je řešení.

Přečtěte si, co píší analytici, hledejte kde chcete: Dnes nikdo nemá řešení na problémy, kterým svět čelí. To je při nejmenším více než jasné. Ti, kteří mají stále moc, stejně tak jako političní komentátoři, jsou si plně vědomí toho, že jsme došli do slepé uličky. Nikdo nemá tu kuráž zdvihnout svou ruku a nabídnout vlastní řešení. Je také zřejmé, jak nerealistické a nepraktické je cokoli, co mohou nabídnout. Za této situace, se můžeme ozvat a musíme spěchat tak učinit.  

[45281]
Ze 4. části denní lekce kabaly 25/05/2011,“Úvod do moudrosti kabaly”