Mnoho tváří touhy

Dr. Michael LaitmanExistuje pouze jedna touha přijímat, ale projevuje se v mnoha různých formách, včetně té současné, konečné podoby, kterou cítíme dnes. Všechny naše pocity nejsou nic jiného než touha užívat si, která má mnoho různých podob. Vidím svět plný lidí, sebe v něm, a mnoho dalších věcí, činů, příčin a důsledků. To vše se rovná stejné touze přijímat, která existuje v duchovním světě.

A jen v tomto případě to předpokládá „materiální“ formu, které říkáme lidské tělo. Vyšší formu nazýváme duše, ale v každém případě mluvíme striktně o touze užívat si.

Všechny stupně jsou identické ve své hmotě (touze) a naplnění (Světle). Pouze poslední, nejnižší stupeň se liší v tom, že dodává člověku pocit odloučení od všech ostatních stupňů nebo ho ponechává zcela bez tohoto pocitu v realitě tohoto světa. Tento stupeň má své vlastní detaily vnímání, ale i ty jsou vnímány ve vztahu k touze přijímat a světlu, které existují ve svém nejnižším stavu.
[43883]
Z 4. Části denní lekce Kabaly 24.5.2011, „Předmluva k moudrosti kabaly“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: