Monthly Archives: Červen 2011

O knize „Zohar pro lidi“

Dr. Michael LaitmanOtázka: Když zjednodušíte knihu  Zohar, nemáte obavy z jejího zruinování?

Odpověď: Ne,  nemám obavy, protože vím zcela jistě, že jsem to já, který jí kazí! Text Zoharu pro lidi je sestaven z originálního textu knihy Zohar  Sulamova komenáře, je spleten dohromady a zjednodušen. 

Proto je zcela jistě zruinován v porovnání se zdrojem. Mnoho slov (jako Behina a jiné) které podtrhují přesnost, byly z vět odebrány, aby byl text jednoduší. Výsledný text je prostý, méně přesný, za to více konkrétní.

Museli jsme přistoupit k tomuto poklesku, abychom text Zoharu přiblížili úrovni čtení a porozumnění průměrnému čtenáři. Samozřejmě, tento text za žádných okolností nenahrazuje zdroj.  Je určen ke čtení Zoharu masami.

Někteří studují kabalu jako mechaniku, někteří studují kabalu jako moudrost, někteří studují kabalu, aby si ji zapamatovali, někteří studují kabalu kvůli psaní knih, někteří studují kabalu, aby učili – ale někteří kabalu studují proto, aby se změnili. Pod vlivem vyššího Světla, které sestupuje na člověka při procesu čtení knihy Zohar, začne cítit vyšší svět, a pak, z pocitů, jí začne rozumět. To je skutečné studium Kabaly. A kniha Zohar pro lidi je určena tomuto druhu lidí. 
[46774]

Příprava na čtení knihy Zohar

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co mohu udělat během dne, abych se připravil na ranní lekci, zejména pro čtení knihy Zohar, tak abych měl maximální výsledky?

Odpověď: Je žádoucí, aby měl člověk u sebe vždy knihu s vybranými pasážemi ze Zoharu nebo texty kabalistů. Pokud může člověk během dne poslouchat zaznamenanou lekci, ať poslouchá, pokud může číst, nechť čte, když může jen myslet, ať myslí.

Existují lidé, kteří nemohou číst, poslouchat, nebo myslet na duchovní práci, protože je to úplně absorbuje, a jen občas se vrátí k záměru. Existují různé situace.

Rabáš vždycky říkával, že je žádoucí zvolit jednoduchou fyzickou práci, která nevyžaduje žádné mentální a emocionální úsilí. Dnes ale nemáme mnoho takových zaměstnání. Proto by měl člověk vytvořit určitý plán, například, odpojit se od své práce každou hodinu a spojit se se spiritualitou na pět minut.

Každý člověk by se měl pokusit udělat všechno možné v situaci, ve které se ocitne. Tyto snahy jsou jeho úsilím.
[46127]
Z 2. části denní lekce kabaly 22.6.2011, Zohar

Příprava na přijetí Světla

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, “Svoboda“ : Před poskytnutím metody kabaly, se děti Israele vzdali jakéhokoli soukromého vlastnictví do míry vyjádřené slovy „Království kněží,“ a cílem celého Stvoření –  přilnout ke Stvořiteli podobností s Jeho vlastností: jako On dává a nedostává, tak oni, budou dávat a nedostávat. To je poslední stupeň Dvekut (adheze), vyjádřené slovy, “Svatý národ”….

Jak vyjít z tohoto světa? Vstoupíme do přípravného období. Poté překročíme Machsom (bariéru oddělující nás od duchovna) a vystoupíme na úroveň nazvanou “Hafez Hesed,” kterou je dávání kvůli dávání.  To je úroveň Bina.

Pak stoupáme ke stupni Keter, dostávání kvůli dávání,kde dostaneme Světlo Hochma (Moudrost), zatímco o úroveň níže dostáváme pouze Světlo Hassadim (Milosrdenství).

Na stupni Bina, upustíme od “soukromého vlastnictví,“ což znamená, že jsme dospěli do stavu Hafez Hesed a nepředpokládáme používání našich přání, která dostávají. To je také příprava, stádium nápravy nádob. Přijetí Světla se odehraje na následujícím stupni.  

 

  [46359]
Ze 4. části denní lekce kabaly 24/06/2011, “Svoboda”

Usínání v nepřátelském sevření

Dr. Michael LaitmanOtázka: Proč moderní vědci neobjeví podstatu toho, co se děje?

Odpověď: Naopak, postupně podstatu odkrývají. Mnoho lidí už objevuje a píše, že se lidská společnost musí snažit sjednotit. Je psáno „Věřte moudrosti národů.“ Mají vědomosti a vidí, že jednota je nezbytnost. Jednoduše nemáme žádnou jinou možnost. Lidé to vidí na své vlastní oči dokonce bez toho, aniž by byli na duchovní cestě, bez osvojení si metody nápravy. 

Navíc budou sami  široce hlásat potřebu se sjednotit. Tento proces bychom měli pouze podpořit, se vší naší silou.

Avšak nejdůležitější věc je, že od nás bude vyžadováno, dát lidem všemi možnými prostředky vědět, za použití všech kanálů, že existuje metoda, prostředek. To je místo, kde se nachází problém: Jak můžeme prezentovat tuto metodu světu, aby si ji vzal jako lék? Jak můžeme přepsat celou vědu kabaly způsobem, že se od ní lidé nebudou odvracet?

Musíme to dělat postupně: Nyní mluvíme o Stvořiteli, Tóře, přikázáních atd. Pouze sebereme myšlenku jednoty a  pokračujeme v ní. Pokračujeme ve vysvětlování více a více, dokud porozumění lidí neprojde specifickými změnami a co je nejdůležitější, dokud neprojdou vnitřním vývojem prostřednictvím Světla. Pak se objeví další body v srdci a vedle nich, svět bude schopen si ujasnit, že „Israel“ je funkce, předurčení. A najednou nás každý začne brát jinak.    

Proto musíme lidem postupně přinést naši část, metodu nápravy. Budou mluvit o krizi a potřebě se spojit sami o sobě. My musíme pouze vysvětlit, jak přesně může být jednoty dosaženo.

Cítíme se dotčení neschopností se sjednotit, jako by nás Stvořitel, příroda, vedla do slepé uličky, až bychom chtěli zabít jeden druhého. Jako ve starověkém Babyloně, stojíme před neměnným zákonem. Nenávidíme se navzájem a zároveň zcela, bezmezně závisíme jeden na druhém. Tak co bychom měli dělat? Moji nepřátelé stojí za mými zády připraveni mě zabít, ale já usínám v jejich rukou jako dítě. Je to možné?

Příroda nás vede do slepého konce, ke katastrofě. O tom musíme se světem mluvit, jasně ukázat, že to je ten nejlepší stav, abychom přijali metodu nápravy.

[46038]
Z 5. části denní lekce kabaly 21/06/2011, “Matan Torah (Dávání Tóry)”

Učit se z našich problémů

Dr. Michael LaitmanOtázka: Říkáme, že přebytečná spotřeba je spotřeba na úkor ostatních. Nicméně abychom si uvědomili zlo v tom obsažené, musíme koukat na konec filmu?

Odpověď: Ne. Stvořitel nemá nedostatek minerálů, vitamínů, ropy, plynu, vody či čehokoli jiného. Připravuje ti tyto potíže v tomto světě proto, aby sis začal uvědomovat svoji ztrátu. Proděláváš.

Stvořitel ti neukáže, že ve skutečnosti necháváš duchovní svět, aby tě minul, protože pak bys ztratil svobodnou volbu.  Místo toho na tebe navalí rány z tohoto světa, ze kterých si začneš uvědomovat zlo své povahy. Stvořitele coby příčinu neodhalíš, nýbrž svůj vlastní egoismus.

Pak, neschopen jej napravit, začneš litovat, že jej máš. Tak postupně dojdeš k pochopení zla. Takže co bys s tím měl dělat? Jak můžeš vyšplhat z pasti? Pomalu, ale jistě se dostáváš blíže řešení.

Nedostatek zdrojů, přírodní katastrofy, lidé kradoucí jeden druhému, to vše jsou vykonstruované věci na závěr dne. Je to „malá změna“ určená k tomu pomoci nám eventuelně odhalit fakt, že si navzájem krademe duchovní svět.

Ve skutečnosti, proč bych měl s tebou sdílet to, co mám, a sebe uspokojovat pouze nezbytnostmi? Je to jen proto, abych se z toho učil a získal přání usilovat o duchovno. To je cíl, vše je od počátku strukturováno přesně tímto způsobem. Jinak by každý člověk měl svou vlastní planetu.

Ze 4. části denní lekce kabaly 22/06/2011, “Matan Torah (Dávání Tóry)”

Systémová omezení

Dr. Michael LaitmanOtázka: Dejme tomu, že si chci koupit přepychový vůz, který je dvakrát tak dražší, než běžné auto. Jak tím dělám ostatním lidem něco špatného?

Odpověď: Všichni jsme v globálním, integrálním, omezeném systému přírody, který je propojený v jedné „kouli“, ze které se nemůžete dostat. Jste zavázán být v této kouli a být velmi precizně propojen s ostatními. Není ničeho více či méně než to.  

Proto když si koupíte dvakrát tak dražší vůz, stanete se rakovinou buňkou, protože v tomto případě si jej nekupujete, abyste vedl normální život a sloužil ostatním, ale abyste si „urval další sousto“. Čím více „zkonzumujete“ nad vaše základní potřeby, tím zhoubnějším nádorem se stáváte.

Ideálně postavený společný organismus: Každé osobě v něm se musí dostat nezbytných životních potřeb, a v každém dalším ohledu myslet jen na ostatní. Stvořitel vytvořil přání a jeho naplnění. Takže proč si najednou berete více, než kolik vám náleží?

Všechna přání jsou sjednocena v jedno. Světlo je naplňuje a dává jim život v jedné formě. Najednou však “přetahujete deku na svou stranu,” toužíte mít více. Výsledkem je, že váš nadbytek zcela určitě půjde na úkor někoho jiného. 

Dnes to můžeme jasně vidět: Miliarda lidí je na pokraji hladovění, a mezitím, přírodní zdroje dochází svého konce. Brzy je spotřebujeme a nezbyde nám nic.

Veškerou naší konzumní produkcí se blížíme konci.  A co bude dál?

Proto, pokud chcete dosáhnout života v rámci životních nezbytností proti své vůli, pak se to tak stane. Všechno je konečné, limitované, vypotřebované. Vše má svůj konec a ten je čím dál tím blíž. 
[46157]
Ze 4. části denní lekce kabaly 22/06/2011, “Matan Torah (Dávání Tóry)”

Program vývoje kód „HaVaYaH“

Dr. Michael LaitmanHaVaYaH (Yod-Key-Vav-Key) je jediný model, vtištěný Stvořitelem do přání, které stvořil „z absence“.  Celé stvoření  je obsaženo v těchto čtyřech stádiích, které plynule expandují a  rozvíjí se ve světy. 

Zatím jsme nikdy neopustili Malchut světa Nekonečna, která se začíná uvnitř sebe rozvíjet, což považujeme za světy Adam Kadmon a Acilut, rozbití, světy Beria, Yetzira, Asija, tento svět, a my v tomto světě. To vše je stále uvnitř té samé Malchut Nekonečna.

Všechny tyto světy se objeví ve vztahu k těm, kteří dosahují vlastností Malchut a místa, kde přebývá. Tak se jim  Malchut zjeví. A to je důvod, proč říkáme, že jsme v „tomto světlě.“ Co je však „tento svět“?  Je to ta samá Malchut Nekonečna, která je však tak temná, sebeomezující, že ji zažíváme jako „tento svět“ namísto světa nekonečného Světla. 

Když začneme pracovat a přitahovat Světlo, vyrovnávat se Světlu, začneme místo tohoto světa zažívat světy Asija, Yetzira, Beria, a tak i vyšší stupně, dokud se nám Malchut neodhalí zcela. 

Poté, co byla stvořena, tato Malchut byla ve svém prvopočátečním stavu (1); nyní se v ní nacházíme v procesu nápravy (2); a na konci, dojdeme ke stavu konečné nápravy (3). Je to stále to samé stvoření, jedna Malchut světa Nekonečna.
[45310]
Ze 3. části denní lekce kabaly 30/05/2011, Talmud Eser Sefirot

Roztříštěné vnímání

Dr. Michael LaitmanKabala vysvětluje, že na počátku bylo stvořeno pouze přání, které bylo naplněno potěšením, Světlem. Pak, aby byl položen základ pro budoucího člověka, toto přání bylo rozbito na části. Zůstalo stejným přáním, bylo však roztříštěno na četné fragmenty, které si navzájem nejsou vůbec podobné. Tyto části jsou různé a nevnímají se, jako že jsou spolu. Navzájem se necítí. Jedna nerozumí, co chce druhá.

První stav je nazýván “svět Nekonečna” (∞), a druhý, “rozbití nádob.” Výsledkem toho máme 7 miliard roztroušených, pokažených částí. Na obrázku jsou si blízké, ale ve skutečnosti jsou vnitřně rozdělené, oddělené takovou zdí, že se navzájem nedokáží tolerovat. Každá vnímá jen sebe, myslí pouze na sebe, a žádná si nepamatuje, že jednou byly jedním přáním. To jsme my v našem světě, v oddělení, ke kterému jsme byli přivedeni úmyslně.

Nádoby, které byly kdysi jedním celkem, jsou si zcela cizí; ve svých pocitech se jedna druhé ani nedotýkají. Jednou z nich jsem já a tou druhou jsi ty. Pokud chceme mezi námi vytvořit duši (je vytvořena přesně mezi námi), musíme uprostřed vytvořit odpor (R).

Proč je to zapotřebí?  Faktem je, že každý se chce radovat jen kvůli sobě, nikdo nemyslí na ostatní a mezi námi panuje odmítání. Pokud ale začneme natahovat nit jednoty k sobě navzájem, pokud si alespoň navzájem nepřejeme nic zlého, pak vzrosteme z našeho egoistického stupně na stupeň Biny, kde ti už nadále nebudu chtít ublížit. To už je neutralizace egoismu.

Pokud si také přeji přinést ti dobro, které podle svého ega předvídáš, pak na tvém egu začnu pracovat, abych jej naplnil. To je stupeň Keter, stupeň lásky. 


Je to proces, kterým musíme projít, vzrůst z prvního stupně egoismu na stupeň Biny, abychom druhým neubližovali, stupeň lásky. 

[45193]
Z 1. lekce kongresu ve Španělsku, 3/6/2011

Pusťte do svého srdce každého

Dr. Michael LaitmanMusíme udělat jedinou věc, neustále pro každého vyklízet prostor uvnitř našich srdcí. Mé srdce je kus masa. A já musím uvnitř najít bod, který bych mohl změnit v prázdnotu, abych z něj mohl vytvořit místo. To je bod, ze kterého to vypadá, že se rozvinul náš vesmír.

Ve skutečnosti náš vesmír neexistuje a nejsou žádné světy. To vše existuje pouze v našich pocitech. 

Tak, pokud tato prázdnota začne expandovat uvnitř našeho srdce, bude to vznik nového světa, podobně jako byl v našem přání stvořen náš svět. To je to, co musíme udělat. 

Nechť každý člověk cítí tento bod uvnitř sebe, uvnitř svého srdce a snaží se vytvořit prázdno kolem něj tak, aby do něj mohl vejít každý. 
Ze závěrečného ceremoniálu Moskevského kongresu 12/06/2011

Klíč k úspěchu

Dr. Michael LaitmanOtázka: Můžete podrobněji popsat správný směr, který je zmíněn ve verši, “Pokud je přání správně nasměrováno, je to klíč k úspěchu”?

Odpověď: Člověk v našem světě je neustále v pohybu. Každou chvíli si něco přeje, někam směřuje a něco dělá.

Pokud můj směr každým okamžikem mé existence odpovídá pohybu přírody, pokud se nevychýlím stranou, ale pohybuji se přesně v tom směru, bez jakéhokoli úhlového odchýlení, a pak je můj pohyb optimální, cíle dosáhnu v maximální možné míře a tím nejlepším možným způsobem.

Proto musím neustále kontolovat sám sebe a prověřovat: Pohybuji se ve svých myšlenkách, přáních, činech správně, v souladu se směrem vyšší síly, přírody, v přáních, ve kterých se mám pohybovat? To je klíč k úspěchu.  

[45374]
Ze 2. části lekce na Moskevském kongresu, 10/06/2011