Hmotný svět má své vlastní zákony

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jaký by měl být můj postoj k hmotným problémům?

Odpověď: Obojí, hmotné i duchovní problémy pochází se stejného zdroje, neboť „není nikoho jiného kromě Něj.” Musíme na vše pohlížet jako na části jednoho celku. 

Hmotný svět má však další své vlastní zákony. Pokud stále vidíme tělesno, musíme překonávat tyto překážky a bojovat s nimi v souladu se zákony, které platí v tomto světě a v lidské společnosti. Vždyť i tyto zákony jsou výsledkem mého pokřivení a proto jsem povinen je dodržovat.

Mám-li žít v lidské společnosti, bez ohledu na to jak velký kabalista mohu být, musím se v této společnosti chovat podle jejích zákonů. My všichni musíme tyto zákony dodržovat a nemůžeme je ignorovat, přestože nemají žádný vztah k duchovnu. Například, chce-li mě někdo zabít, musím se před ním chránit a bojovat proti němu.   

[43181]
Z 1. části denní lekce kabaly 16/05/2011, Shamati #8

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: