Daily Archives: 19. 5. 2011

Hmotný svět má své vlastní zákony

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jaký by měl být můj postoj k hmotným problémům?

Odpověď: Obojí, hmotné i duchovní problémy pochází se stejného zdroje, neboť „není nikoho jiného kromě Něj.” Musíme na vše pohlížet jako na části jednoho celku. 

Hmotný svět má však další své vlastní zákony. Pokud stále vidíme tělesno, musíme překonávat tyto překážky a bojovat s nimi v souladu se zákony, které platí v tomto světě a v lidské společnosti. Vždyť i tyto zákony jsou výsledkem mého pokřivení a proto jsem povinen je dodržovat.

Mám-li žít v lidské společnosti, bez ohledu na to jak velký kabalista mohu být, musím se v této společnosti chovat podle jejích zákonů. My všichni musíme tyto zákony dodržovat a nemůžeme je ignorovat, přestože nemají žádný vztah k duchovnu. Například, chce-li mě někdo zabít, musím se před ním chránit a bojovat proti němu.   

[43181]
Z 1. části denní lekce kabaly 16/05/2011, Shamati #8

Mlčení kabalistů

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak se připravujete na podávání vysvětlení v rámci lekcí či přednášek na kongresech?

Odpověď: Abych řekl pravdu, raději bych přišel na podium, hodinu a půl mlčel a je to. Mezitím byste mohli pracovat na záměru spojit se do jednoho přání, odhalit mezi sebou vlastnost dávání a lásky, Stvořitele. V okamžiku, kdy se sjednotíte, zasluhujete odhalení, reformující Světlo a celkové odhalení. 

Proč musím hodinu a půl “blábolit”? Možná vás tím tak odvracím od vytvoření správného záměru vůči Světlu? Proslov je zapotřebí pouze k tomu, aby vás svázal dohromady víc a víc, aby přidal další povzbuzující slova. 

Klíčem k úspěchu je spojení, ve kterém dostanete vše ostatní. Je-li odhaleno, lekce nepotřebujete. Pak duše pracují jiným druhem spojení.…
[43320]