Duchovní svět pro začátečníky

Dr. Michael Laitman

Otázka: Měli bychom v lekcích pro začátečníky používat pouze výrazy, které mluví o přírodních zákonech a teprve později představit kabalistickou terminologii?

Odpověď: Ne, s lidmi, kteří k nám přicházejí s bodem v srdci, můžeme mluvit otevřeně a postupně je rozvíjet. Pokud bychom s nimi hovořili o zákonech přírody, mohli by si myslet, že jim kážeme o fyzice nebo sociologii. Potřebují slyšet o struktuře duchovního světa. K tomu směřují a my jim to potřebujeme dát.
[41458]
Ze 7. lekce WE! Kongresu 03.04.2011

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: