Daily Archives: 4. 4. 2011

Faraon sám nám pomůže před ním utéci

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co brání člověku dosáhnout modlitby společnosti, pokud již chápe, že všechny jeho záměry má jen pro sebe?

Odpověď: Problém je ten, že člověk rozumí tomu, že jeho úmysly jsou egoistické, ale je ochoten to tolerovat. Je tomu tak proto, že vidí pouze to, jak odporné tyto úmysly jsou, ale nechápe, jaké škody mu působí. To je celý problém!

Pokud prostě přijmu fakt, že jsem egoista, tak co pak? Musím cítit, jak mě to zabíjí. Jen poté budu schopen se oddělit od svých egoistických úmyslů. Mé vlastní ego mě oddělí od věci, která mi způsobuje újmu. 

Takže nejdříve Já oddělím od svých egoistických myšlenek předností samotného egoismu. To znamená Faraon přivedl syny Israele blíže ke Stvořiteli.
[39193]
Z 1. části denní lekce kabaly 27/03/11, Příprava na kongres WE! (MY!)