Monthly Archives: Duben 2011

Místo odkud začnete

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co to znamená žádat od Stvořitele a jak od Něho můžeme něco žádat? Měli bychom si prostě uvnitř sebe říci: Naprav mé vlastnosti?

Odpověď: Když člověk poprvé začne toto dělat, obrátí se na Stvořitele, jako by byl osoba, vnější moc, vnější síla, která se nalézá vně, jako by se modlil k „bůžkovi“ či nějaké imaginární představě. Nemůžete s tím nic dělat. Takto si Stvořitele představujeme na začátku.

Nicméně později začínáme objevovat, že tato síla se nachází pouze uvnitř nás, v souladu se zákazem „Neučíníš sobě jiných bohů“ myšleno ty, kteří jsou vně tebe. 

Noříme se hlouběji a hlouběji dovnitř, kde zjistíme, že Stvořitel je umístěn právě v našem nejhlubším bodě. Je jako tvá matka, která ti dala život a proto je tebou vnímán jako vnitřní síla, která tě stvořila, která je místem tvého původu, tvým zdrojem. Tak člověk cítí Stvořitele.

Stvořitel začne být pociťován uvnitř tebe jako vnitřní zdroj energie, pocitů a mysli.

[41667]
Z 1. části denní lekce kabaly 28/04/2011, Rabašovy spisy

Duchovní svět pro začátečníky

Dr. Michael Laitman

Otázka: Měli bychom v lekcích pro začátečníky používat pouze výrazy, které mluví o přírodních zákonech a teprve později představit kabalistickou terminologii?

Odpověď: Ne, s lidmi, kteří k nám přicházejí s bodem v srdci, můžeme mluvit otevřeně a postupně je rozvíjet. Pokud bychom s nimi hovořili o zákonech přírody, mohli by si myslet, že jim kážeme o fyzice nebo sociologii. Potřebují slyšet o struktuře duchovního světa. K tomu směřují a my jim to potřebujeme dát.
[41458]
Ze 7. lekce WE! Kongresu 03.04.2011

Vžijte se do kůže někoho jiného

Dr. Michael Laitman

Otázka: Když člověk utiší něčí utrpení, oddálí jej od spirituality?

Odpověď: Zdá se, že člověk bude trpět méně, ale pak se nebude ptát sám sebe, proč existuje utrpení. Znamená to, že pokud přeji lidem dobro, musím je přinutit, aby trpěli?

V podstatě, hlavním přikázáním Tóry je „Miluj bližního svého jako sebe samého.“ Jednoduše se vžijte do jeho kůže.  Přemýšlejte nad tím, co byste dělali, kdyby to bylo vaše milované malé dítě, a pak uděláte správnou věc.
[41468]
Ze 7. lekce, WE! Kongresu 03.04.2011

Vstoupení do nové země

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jaké jsou hlavní znaky, které ukazují, že se člověk přiblížil opuštění Egypta?

Odpověď: Velké přání spojit se s ostatními je znakem přiblížení se k úniku z Egypta, protože člověk chápe, že pouze sjednocením s ostatními může být zachráněn. Současně vidí, že je neschopen tak učinit, protože uvnitř sebe nemá jiskřičky odevzdání.

Také cítí existenci vyšší síly: „Není nikoho jiného kromě Něj.“ Tato síla mu dává dva výše zmíněné stavy a on je připřaven vynořit se s touto silou ze svého stavu, aby dosáhl spojení.

Mé spojení s osatními je nazýváno “vyjití z Egypta.” Znamená to, že utíkám od svého nepřátelství k ostatním a od svého vlastního zla směrem ke svobodě a dobrotě. To se nazvývá osvobození od anděla smrti, od oddělení, které vnímám jako smrt. Získám spojení s ostatními, které pro mě představuje život.

Naladím-li se do sítě, kde je každý spojený, nazývá se to „vstoupení do nové země,“ nového přání, které ovládá Stvořitel, síly odevzdání.

[40708]
Z 1. části denní lekce kabaly 14/04/2011, Shamati č. 90

Dva lidé – jeden cíl

Dr. Michael Laitman

Otázka: Jaká je povaha práce muže a ženy ve smyslu anulování touhy přijímat potěšení v duchovním světě?

Odpověď: Mezi prací muže a ženy není žádný rozdíl, protože oba jsou přání přijímat potěšení; oba jsou egoisté. Každý z nich musí pozvednout význam cíle, myšleno odhalit vyšší sílu a její spojení se všemi lidmi, aby odhalili duchovní svět.  

Když cítím význam cíle, anuluji své ego a odmítnu různé věci, které se zdají k jeho dosažení překážkami. Nepřestanu se těšit z jídla či života, neodmítám nic z tohoto světa, pracuji však pouze na důležitosti cíle.

Říkáme, že náš svět je pro nás důležitý a plný velkých potěšení, ale duchovní svět je pro mě mnohem důležitější a atraktivnější. Ukazuje se, že podle stupně této důležitosti, zdánlivě nevnímám vše, co mě dosažení duchovna brání. Tímto způsobem postupuji.
[40830]
Z úvodu k přednášce z 08/03/11, “Dosažení rovnováhy”

 

Tajemství integrovaného systému

Dr. Michael LaitmanNaše přání musí být společné. Každý z nás má dvě části: mužskou a ženskou. Já ovlivňuji tebe a ty ovlivňuješ mě a ostatní, zatímco jiní ovlivňují opět mě atd. Nemůže tomu být tak, že se starám jen o sebe. Nikdy nebudu schopen se sám naplnit.

Uvnitř společného organismu mohu ostatní naplnit pouze tím, že jim předám své přání nebo své naplnění. Nebudu schopen nezávisle cosi směrovat přímo k sobě. 

To je smysl integrovaného systému. Jeho podstata leží v tom, že nikdo není schopen si cokoli obstarat pro sebe svými vlastními silami, ale pouze prostřednictvím prostředí. A to je také možné pouze tehdy, když člověk nemyslí sám na sebe, ale na své přátele. Pak se mu jeho úsilí vrátí, pokud si samozřejmě nemyslí, že se mu skutečně vrátí.

[40657]
Ze 4. části denní lekce kabaly, 14/04/2011, Passover brožura

Největší tajemství

Dr. Michael LaitmanOtázka: Rozumím tomu, že se musím modlit o naplnění tužeb mého přítele. Nicméně, jak mohu znát jeho touhy?

Odpověď: Je třeba vidět své přátele jako největší z generace, kteří jsou spojeni navzájem v jediné napravené, bezchybné síti. Jsem jediný, kdo ještě existuje mimo toto nádherné spojení a musí se s nimi spojit a podporovat jejich spojení co nejvíce.

Proto musíte vidět touhu svého přítele jako touhu spojit se s vámi a všemi ostatními. Tomu se říká vstoupit do sítě spojení mezi nimi, stejně jako buňka, která se připojí ke sjednocenému organismu. Ostatní části organismu jsou již mezi sebou spojeny v jednotě a harmonii.

[40789]
Z 2. části denní lekce Kabbaly 15.4.2011, Kniha Zohar

Egypt je mezi námi

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co si můžeme odnést z celého procesu vyjití z Egypta ve smyslu naší denní vnitřní práce?

Odpověď: Musíme usilovat pouze o jednu věc: jednotu ve skupině. Skupina je mini-lidstvo. Nemůžeme okamžitě konat v globálním měřítku, v lidských masách, ale ve skupině, kde můžeme nacvičovat všechny principy lidského spojení.

Tam odhalíme všechny stavy: „sestoupení do Egypta,” “ponoření do Egypta,” a “vyjití z Egypta.” Budeme cítit k Faraonovi (našemu egu) nenávist, utrpíme od něj rány, a pečlivou prohlídku naší povahy.

To vše zkoumáme na jednom místě: ve svém spojení s přáteli. Potřebuji skupinu, své „přátele“, neboť neumím začít milovat celý svět. Skupina pro mě představuje celé lidstvo, a ve skupině mohu procvičovat všechny mé vnitřní kvality.

Pokaždé, když se snažím s přáteli stmelit, odhalím uvnitř rozbíjení, nenávist a odpor druhých, a provádím vnitřní  přezkoumání. Mohlo by být, že tato zkoumání stále patří k práci „v Egyptě“ nebo dokonce „předtím“. Na tom nezáleží.

Teď neumíme jasně rozlišit tyto fáze. Celkově nedokážeme vidět jasně nic, dokud Egypt neopustíme. Jen poté porozumíme, čím jsme právě prošli. Vždyť tato práce je prováděna v temnotě, pod nadvládou egoistických tužeb, kdy se v nich nějak snažím existovat, společně s nimi či proti nim. To je důvod, proč jsou nám tato zkoumání nejasná.

[40542]
Ze 2. části denní lekce kabaly 13/04/2011, Zohar

Dokončení Stvořitelových slov pro Něho

Dr. Michael LaitmanJsme egoisti a jsme schopni udělat pouze to, co je důležité pro naše ego. Jak se ho potom můžeme zbavit?

To je důvod, proč se držíme doporučení kabalistů. Máme dvě možnosti:

1. Pohybovat se pod ranami od naší přírody, to znamená rozvíjet se kvůli tomu, že neexistuje jiná možnost volby, dokud nebudeme toužit zbavit se utrpení. Nicméně, cesta neustálého utíkání od zlého, je velmi zdlouhavá a náročná.

2. Chcete-li použít lupu mysli, aniž byste čekali na rány, které přijdou, v článku „Podstata náboženství a jeho účel“ Baal HaSulam vysvětluje, že můžeme zvýšit naši vnímavost a nadšeně rozpoznat znamení na cestě, podobně jako být schopný rozumět slovu, než je dokončeno. Moudrý člověk vidí věci, kterých si ostatní ani nevšimnou.

Někteří lidé si zapíší moudrou radu, ale nenechají ji projít jejich srdcem. Existují různé druhy případů. Každý člověk má svůj „osud“. Do té míry, do které člověk slyší to, co je mu řečeno, do té míry bude postupovat, pokud je připraven rozlišovat mezi jeho egem a duchovní cestou, pokud správně interpretuje význam „exilu“ a „vykoupení“, a je ochoten být vytrvalý a tvrdohlavý, i když je to nepříjemné pro jeho egoismus.

Člověk pracuje, aby se zvýšila důležitost pozvedání nad egoismus, i když mu to způsobuje bolest, a zdá se to být jako ztráta. Rozlišuje nové věci znovu a znovu, a s každým novým úderem se ztráta egoismu už nezdá tak smutná v porovnání s duchovním dosažením, které se stává odhaleným. Pak dostává další várku uhlí do pece sebelásky, a ta je určena pro dosažení následného vzestupu.
Z 4. Části denní lekce kabaly 13.4.2011, Spisy Rabash

Chci Světlo!

Dr. Michael LaitmanOtázka: Já to prostě nedokážu pochopit: Co je to světlo, které napravuje? A jak se ho mohu domáhat během studia?

Odpověď: 1. Snažte se uvnitř sebe alespoň rozpoznat všechny ty vlastnosti, o kterých čteme ve knize Zohar.  Pokuste se rozeznat, kde se uvnitř Vás nachází, „přehrabujte se“  uvnitř Vašich přání, myšlenek a uvnitř sebe. 

Tak rozšíříte své vnitřní Kelim, přání a vlastnosti vnímání. Jak mezi nimi hledáte, začnete je rozlišovat. Všechny tyto vlastnosti se už nachází uvnitř Vás. 

2. Nemám-li potřebu napravit se, pak jsou pro mně slova „Světlo, které napravuje“ bez života. Pokud nápravu požaduji, pak toto Světlo očekávám. Pokud však tuto potřebu nemám, pak nevím, čím toto Světlo je.

Je mi řečeno, “Musíte počkat na příchod Světla.”  Dobře, nechť přijde. Mudrci říkají, že je to správně a já souhlasím. Je-li toto můj postoj, pak jej nemohu přilákat. 

Je psáno, že člověk musí očekávat spasení každou chvíli. „Stvořitelovo spasení přijde mrknutím oka.” Přesně to mluví o napravujícím Světle, reformujícím Světle, které nás přivádí zpět ke Stvořiteli.

Činu, kterého se dožadujeme, musí vždy předcházet naše přání, naše potřeba po něm. Jinak k tomu nikdy nedojde. Buď vyvoláme trápení uvnitř nás sami, což je „trápení z lásky“, vášnivá touha po Světle, nebo přijde ve formě nuceného utrpení, cestou “Beito” (ve svůj čas).

Nicméně bez trápení, bez otázky a bez přání, nemohu dosáhnout Světla nápravy. Je to proto, že Světlo je v absolutním klidu. Potřebujeme pouze touhu, aby nás Světlo ovlivnilo.

Mohli bychom říci, že se Světlo nachází uvnitř přání, ale je odhaleno pouze tehdy, když toto přání dosáhne pravé míry.
[40438]
Ze 2. části denní lekce kabaly 12/04/11,  The Zohar