Svět je slovníkem duchovních pojmů

Dr. Michael LaitmanOdkud pochází slova tohoto světa? Proč se nějaký rolník, který kdysi žil poblíž Jeruzaléma, podíval na Olivovou horu a pojmenoval jí tímto způsobem? Je to tím, že si myslel, že se k ní toto jméno hodí. Toto přání v něm vyvstalo z povahy, a povaha pochází Shora. 

Proto ve slovech našeho světa nic není náhodou; všechna pochází Shora. To je důvod, proč je mohou kabalisté používat pro popis duchovních kořenů, což je nazváno “jazykem větví.” A když vezmeme názvy tohoto světa a vysvětlíme, co se za nimi skrývá podle jejich duchovních kořenů, uvidíme rozdíly mezi světy. Takto odhalíme, co stojí mezi námi a duchovním světem.

Kámen tohoto světa a kámen duchovního světa, strom tohoto světa a strom duchovního světa, muž, žena, dítě, oheň, voda, tak studuji rozdíly mezi světy a podobu, které musím dosáhnout. 

Avšak jazyk větví není určen běžnému člověku, ale těm, kteří vnímaní duchovní svět. Pouze oni mohou porozumět, co se odehrává mezi větví a kořenem, a předávají si vědomosti navzájem za užití tohoto jazyka. Když jeden kabalista popisuje určité spojení mezi kořeny duchovního světa a chce tuto vědomost předat jinému, vylíčí to jazykem větví.

Prozatím se tímto jazykem nevyjadřujeme, spíše používáme mluvenou řeč. Když budete cítit duchovno, pak posloucháním slov svého učitele, který vám o duchovním světě vypráví, budete rozumět, co znamenají. Nebo Vás bude učit jako malé dítě, které se učí mluvit. 

Představte si, že jste na stejné duchovní úrovni společně se svým učitelem, poukazuje na určitý fenomén a říká, jak je nazýván. Vidíte-li duchovní fenomén a slyšíte-li jeho jméno, můžete je spojit dohromady, připojit slovo tohoto světa k duchovnímu objektu. Tomu se říká studování jazyka větví. Novorozený v duchovním světě se učí jazyk větví podobně, jako se novorozenec tohoto světa učí mluvit pozemským jazykem.

A později budete schopen konverzovat s učitelem; budete mít aktivní slovník. 
[35334]
Ze 4. části denní lekce kabaly 2/14/2011, „Podstata moudrosti kabaly”

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: