Daily Archives: 23. 2. 2011

Ničíme své vlastní životy

Dr. Michael LaitmanVe vyšším světě je pouze láska a jednota, ale v okamžiku, kdy dosáhne našeho světa, se převrátí, protože náš svět je opakem toho duchovního. Shora, od Stvořitele, k nám sestupuje absolutní láska, ale zde, našima očima, vidíme nejhorší ze všech světů! Svatý čin odevzdání ve vyšším světě ovlivní naši egoistickou touhu zde v tomto světě, vyvolávaje v něm opačné reakce. Avšak síly jako takové byly úžasné!

Je to, jako když k tobě přijdu s láskou a dárky ze samé hlouby svého srdce a přeji si sdílet s tebou všechny své poklady, avšak vida, jak tě miluji, jsi šťastný, protože toho můžeš využít a vysát ze mě vše co mám. Myslíš si, „Jak báječné je to, že je tak laskavý, protože nyní ho můžu obrat na kost a zničit.”

Ode mě přichází láska a laskavý přístup, ale ty to vnímáš a používáš zcela opačným způsobem. Tak nám Stvořitel dává všechnu tu dobrotu a příležitosti, ale my využíváme jeho laskavý přístup obrácením v náš egoismus. Aktivujeme jej do plné síly a vše děláme opačným způsobem!

Stvořitel je dobrý, dokonalý a neměnící se. Je to jediná síla, která řídí celý svět. Avšak uvnitř nás se toto dobro odhaluje prostřednictvím činů a formy, ve které jsme ji schopni jako Jeho dobro vnímat. Proto v našem světě vidíme lidi zabíjet se navzájem, a že žijeme ve světě, který nemůže být horší!

Změním-li však svou představu, pak spatřím dokonalý svět Nekonečna, vyšší Světlo naplňující celý vesmír, svatou Šechinu. Avšak ve skutečnosti se nic nezměnilo. Jednoduše jsem koupil nové brýle.

[34921]
Ze 4. části denní lekce kabaly 9.2.2011, „Podstata moudrosti kabaly”

Stavět a neničit základy

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co je podstatou našeho uvědomění svobodné vůle?

Odpověď: Je to sklonění se před skupinou s cílem získat od ní důležitost duchovního cíle, Stvořitele, odevzdání. To znamená, že moje svobodná vůle se uskutečňuje v mé volbě sklonit se před skupinou tak, aby vše co mají, se ve mně mohlo usadit jako nejdůležitější věc v životě, a že jejich myšlenka na Stvořitele může ovládnout všechno, co mám uvnitř sebe. Pak budu myslet jen na to.

Nebudu jednat slepě, jako bych byl hypnotizovaný, raději úmyslně pracuji v mém egoismu proti němu. Napojím se na přátele, dávám na ně, a vidím je jako vůdce naší generace, vše s cílem přijmout jejich důležitost dosažení duchovního cíle.

Měl bych potom vidět tento svět s jeho touhami po bohatství, moci a cti jako něco nízkého a nedůstojného? Ne, neměl, protože když to udělám tak to znamená, že Stvořitel je stěží větší než tato nízkost, je třeba dosáhnout jiného druhu stavu.

Proto si musím velmi cenit bohatství, moci, cti a celého tohoto světa, ale musím umístit spiritualitu ještě výš. Jinými slovy, nesmím snižovat hodnotu tohoto světa, jak navrhují náboženství a systémy víry, naopak, měl bych ocenit vše, co nabízí, ale použít ho pouze pro cíl dosažení spirituality. A to je podstata.

Pokud místo pohrdání tímto světem, budeme oslavovat duchovní, potom jak spiritualita poroste, stane se tento svět ještě důležitější. Takže, ne zničit a znehodnotit, ale povýšit spiritualitu ještě výš nad něj! Tímto způsobem, budete postupně stoupat z úrovně tohoto světa na úroveň toho příštího.
[35816]

Ze 4. Části denní lekce kabaly 20.2.2011, „Úvod do knihy, Panim Meirot uMasbirot“