Daily Archives: 13. 1. 2011

Proč zažíváme trable?

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jaký smysl mají moje rostoucí egoistická přání?

Odpověď: Jejich úlohou je dovést Vás k nezdaru, nechat Vás cítit se bezcenní, že Váš život je hrozný, Vaše přání odporná a celkově vzato, nic kolem Vás nemá za mák cenu. 

Proto jedinou věc, kterou potřebujete, je, aby Vás světlo probudilo. Probudí Vás ke stejným přáním, ukazujíc Vám, že jsou ještě horší, než se zdáli předtím. Pak si skutečně budete přát pozvednout se nad ně a začít nad těmito přáními odhalovat  obrácenou stranu reality. Nicméně předtím musíte začít studovat ve skupině, protože lekce a komunikaci na živo nelze nijak nahradit. 
Z lekce “Kabala L’Am” Hall 4.1.2011

Krok za krokem k potěšení a lásce

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co je cílené potěšení?

Odpověď: Cílené potěšení je potěšení z odevzdání, a jediný možný způsob, jak si odevzdání užít, je, když milujete osobu, které dáváte.

Jak tedy mohu dosáhnout lásky? Na základě nápravy, nahrazením nenávisti láskou. Kdo nebo co vykoná tuto nápravu? Vyšší světlo.

Kdy se to stane? Když o to požádám. Kdy o to požádám? Když mě k tomu skupina zaváže.

Kdy mě k tomu zaváže? Jakmile se před skupinou skloním a najdu v ní sílu, která mě zavazuje.

Takže kdy se nakonec skloním před skupinou? To se stane, když na tom budeme pracovat společně s přáteli.

A to je místo, kde klopýtáme…
[32502]
Z 2. části denní lekce kabaly 11.1.2011, Zohar