Sejdeme se v Berlíně!

Dr. Michael Laitman

Otázka: Jak důležité je účastnit se nadcházejícího evropského kongresu kabaly v Berlíně?

Odpověď: Opravdu doufám, že každý, kdo s námi studuje chápe, jak je pro nás i pro celé lidstvo důležité, a to zejména v našem současném stavu, že se Evropa stane jednotná v duchovním smyslu. Evropa stojí na prahu velmi tíživých událostí. Myslím, že to každý začíná cítit.

Všechny sladké naděje, že se najde řešení prostřednictvím společného trhu, se začínají rozplývat. Vidíme za tím vším projevy velké nenávisti, vzájemného odloučení a rostoucího protekcionismu.

Proto je nyní čas k urychlení šíření moudrosti kabaly v Evropě s naším nejvyšším úsilím. Všichni naši přátelé, kteří tam žijí, musí vidět svou vlastní budoucnost a budoucnost celého lidstva v tomto světle.

V opačném případě Evropa začne nový oheň ještě jednou. Právě tam začali první dvě světové války. Mohlo by to být stejné s třetí. Myslím, že Německo, více než kterákoli jiná země, cítí, jak skutečná a blízká tato hrozba může být.

Přesto, jak nás moudrost kabaly informuje, vše závisí na jednotě mezi lidmi a na dosažení rovnováhy s přírodou. Všechny tyto skutečnosti mohou být uskutečněny za pomoci vyšších sil, pokud si to tak člověk přeje a snaží se čerpat tuto sílu. To je to, čeho moudrost kabaly pomáhá dosáhnout.

Klíč spočívá v oběhu kabaly ve všech možných formách tak, aby mohla dosáhnout ke každému člověku v Evropě. Přizpůsobíme články a jejich publikování na internetu do všech evropských jazyků v té nejintenzivnější podobě. Už nemůže být žádné další zdržení, protože příští rok nebo dva bude přelomový pro celé lidstvo.

Svět bude čelit velkým zkouškám. Aby bylo možné projít skrze ně správnou cestou tak, že nás nevrhnou do propasti, ale spíše nás odrazí vzhůru k cíli, musíme být vyzbrojeni moudrostí kabaly. Je to všechno na vás!

Doufejme, že všichni naši studenti z celé Evropy se zúčastní kongresu, i z nejvzdálenějších míst. Očekáváme, že uvidíme všechny. Doufám, že náš hlas bude konečně slyšet.
[31745]
Z 4. Části denní lekce kabaly 4.1.2011, „Moudrost kabaly a filozofie“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: