Příprava na věčnost

Dr. Michael Laitman

Otázka: Baal HaSulam píše, že v zájmu dosažení pokroku cestou světla („Achishena,“ předčasně), musím vzít své zlé vlastnosti a přeměnit je na vlastnosti lásky. Ale vy jste řekl, že budu objevovat mé špatné vlastnosti, nebo zlý sklon, pouze poté, co překročím Machsom (bariéra oddělující nás od spirituality).

Takže v tuto chvíli to vypadá, že nepostupuji prostřednictvím světla, ale cestou utrpení („Beito,“ ve svůj čas)?

Odpověď: Ať tak či onak, do určité míry již rozpoznáváte své zlo, protože jste v přípravné fázi. Můžete existovat ve čtyřech úrovních vývoje:

1. Jako všichni normální lidé v tomto světě;
2. Ve fázi přípravy;
3. Ve vlastnosti „Hafetz Chesed“ (nepřát si nic pro sebe);
4. Ve vlastnosti lásky.

„Hafetz Chesed“ a láska jsou duchovní úrovně. „Jako všichni normální lidé“ a „v přípravné fázi“ jsou ty tělesné. Tělesností se rozumí záměr „pro sebe“, duchovno znamená „pro odevzdání“. Duchovní svět je oddělen od materiálního Machsomem. 

Když jste ve spiritualitě, na jedné straně máte zlý sklon, materiál stvoření, na straně druhé, máte dobrý sklon a Světlo, které reformuje. Níže, v materiálním světě, neexistují.

Ale i teď, v přípravné fázi, stále máte nějakou reflexi spirituality, přibližné pochopení levé a pravé linie, vzestupy a sestupy. To je důvod proč se nazývá přípravná. A to je to, s čím pracujete.

Ať tak či onak, postupujete. Máte nějakou představu o tom, co je napsáno v kabalistických textech i když zatím jen v jeho projekci na egoistickou látku. Přesto něčemu rozumíte a něco cítíte. Je to velký úspěch! Je přípravný čas bezcenný? Může trvat několik desetiletí. No a co? Projdete ho a vstoupíte do věčnosti!

Proto nepodceňujte dobu přípravy. Procházíte velmi intenzivním, velkým a silným procesem. Měli byste si toho vážit! Pokud si toho člověk necení, je tím zbaven všech jeho sil. Musíme neustále zůstat v tomto procesu a pokaždé do něj přidat trochu víc organizováním kongresů, ještě silnějších, spolu s hlubším pohledem na věc.

Dokonce i sestupy jsou jasnější, ostřejší a jste schopni lépe pochopit jejich příčiny a rozpoznat vnitřní vlastnosti. A to je to, na čem záleží.
[30647]
Ze 4. Části denní lekce kabaly 23.12.2010, „Mír ve světě“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: