Duální realita

Dr. Michael Laitman

Otázka: Pokud máme vidět skupinu pouze jako její vnitřní, napravený stav, jak se pak liší od zbytku světa, který se také jen zdá být nenapravený?

Odpověď: Není rozdíl ve vnitřním významu. Ale když se podíváte na skupinu, nemůžete si nevšimnout, že jejich touha po spiritualitě se projevuje navenek, že přijdou na lekci každý den. To znamená, že usilují o dosažení spirituality, ale ještě ji nedosáhli.

Máte externí obrazovku, kde vidíte, jak touží po odevzdání, zatímco aktuálně zůstávají v egoistickém systému, který má v úmyslu zkonzumovat vše pro sebenaplnění. Nicméně, oni už vědí, trochu rozumí a dokonce i cítí, že existuje šance přejít na jiný postoj ke světu: nahradit konzumaci odevzdáním.

Vědí, že existují dvě formy prožívání života ve vesmíru:

1. Život, kde se instinktivně snažím spolykat všechno, protože jsem se tak narodil, což je považováno za „zlý sklon“ se kterým se rodíme.

2. Existuje jiný postoj k životu: odevzdání, vyjít sám ze sebe, kdy moje „já“ samo o sobě neexistuje, pokud není zahrnuto do všech ostatních. A tento druhý přístup je ten, kterého chceme dosáhnout.

Ukazuje se, že už máme dva přístupy. Každý žije podle 1. principu tak dalece, že konzumuje všechno do sebe. To je to, co v současné době vnímáme, „tento svět.“ Ale sníme o tom dostat jiný pohled na život a vidět spirituální realitu, která existuje v odevzdání.

Co se pak stane s fyzickou realitou? Zmizí? Ne, to ne. Zůstane tak dlouho, jak dlouho ji budete potřebovat, dokud ji bude potřeba zaměstnávat jako nutnou součást.

Tak, teď byste měli být schopni pochopit, co je vaše hmotné tělo: Je to nezbytné měřítko, které musíte zachovat, abyste mohli konzumovat pro svůj vlastní prospěch a ne pro odevzdání. Ale ve skutečnosti není žádné tělo. Přesto do té míry, do které se musíte účastnit egoistické spotřeby, budete i nadále existovat v této materiální realitě. A do té míry, do které vykročíte mimo sebe, můžete vstoupit do spirituálního světa.
[31024]
Z druhé části denní lekce kabaly 28.12.2010, „Představení Knihy Zohar, článek“ Vy jste Moji Partneři „

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: