Cestování Stvořitelovým světem

Dr. Michael LaitmanOtázka: Baal HaSulam píše, že když člověk získá spirituální znalost (dosažení), “cestuje kolem ohromného světa.” Co znamená cestovat kolem Stvořitelova světa?

Odpověď: Svět je Malchut Nekonečna, zatímco všechny ostatní světy jsou oddělené, jednotlivé stavy v nich, které odhalují jejich specifické vlastnosti ve vztahu k nám, aby nám pomohly stát se naplno její součástí.

“Cestování kolem Stvořitelova světa” znamená dosažení Malchut ze Světa Nekonečna a dosažení celé moci a bohatství spojení mezi jejich částmi, které spojují a doplňují jedna druhou.

Nemám co dalšího dodat, slova nemohou vyjádřit, co se stane Nad jakmile se dobro a zlo, pravda a lež sjednotí. Sloučí se a doplňují se navzájem a my to odhalíme uvnitř nás, ve společné touze všech duší, nazývané Malchut ze Světa Nekonečna.

To je nazýváno “cestování kolem Stvořitelova světa.” To je, když můžeme použít všechny síly a všechna přání Malchut z Nekonečna, dosahujíc každého z jeho detailů a je všechny společně. 

Nejvýznamnějším potěšením je „když se pochybnosti rozplynou“, myšleno když věci, které se zdály být sobě opakem, nenáviděné jedna druhou, najednu splynou. Tak je, když mezi nimi vzplane láska, která utváří prostor pro naplnění Světlem.

Takto člověk „cestuje” kolem Stvořitelova světa, ověřujíc všechnu harmonii ve které Malchut ze Světa Nekonečna pobývá. 
[27323]
Ze 4. části denní lekce kabaly 22/11/2010, “Podstat a učel náboženství“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: