Daily Archives: 24. 11. 2010

Spirituální virus

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, “Mesiášův roh”: …děti Israele jsou vykoupeny pouze poté, co je skrytá moudrost do velké míry odhalena, jak je psáno v Zoharu, “S touto kompozicí, děti Israele jsou vykoupeny z exilu.”

Dokud se nauka kabaly nerozšíří po celém světě, Israel (“Isra“ – “přímo,” “El“ – Stvořitel), myšleno,  ti, kteří touží po Stvořiteli, nebudou schopni odhalit Světlo nápravy, které jimi musí procházet k celému lidstvu. Svět musí být připraven moudrost přijmout; v opačném případě Israel zůstanou otroky jejich egoistické přirozenosti. 

Zohar byl odhalen, aby urychlil vývoj celého světa. Co je však na této knize tak jedinečného? Proč má na svět takový vliv?

Pravdou je, že nežijeme v tomto hmotném světě, pouze nám to tak připadá na našich vnitřních „obrazovkách“. Svět je jeden; realita je jedna.

A tak, když je duchovní zdroj, kniha Zohar, odhalena na hmotné úrovni, ovlivňuje nás a působí na nás. Nachází se mezi všemi dušemi, tento zdroj urychluje náš pokrok a šíří se jako virus. Proniká do každého přání, každé reakce a začíná je měnit. 
[27288]
Z denní lekce kabaly19/11/2010, “Mesiášův roh”

Přelstěte svůj egoismus

Dr. Michael LaitmanNesnažte se být „chytráky” či  “hrdiny” a bojovat s egoismem svými silami. Není nic hloupějšího než to!  Kdo může čelit podstatě? Je to vůbec možné?

Naše práce je vzrůst nad naše ega, což znamená přitáhnout sílu Světla a s ní vystoupat nad egoismus, jako by neexistoval. To neznamená  ego potlačit a pokojně se probíjet životem. Náš egoismus zůstává a my zjišťujeme, že je to Stvořitel, který nám dává tak velkou rezervu touhy. My si ale přejeme být nad tím.

Své ego neničím, protože nad něj se pozvedám. Ale v téhle chvíli, neberu v potaz mé vztahy s přáteli, bez ohledu na to jak příšerně arogantní, domýšliví, závistiví a hnáni mocí či ctí, mi každý z nich připadá. Na ničem z toho nezáleží; vše co vím je, že “láska překryje všechny hříhy.” Ty s pistolí a já s nožem v ruce sevřeme jeden druhého v náručí a učiníme všechna rozhodnutí založená na lásce. 

Každý si myslí, že má pravdu, ale každý se anuluje. Láska znamená, že přijmu verdikt druhých a oni přijmou můj, a touto cestou dojdeme ke společné domluvě, která nám dovolí udělat rozhodnutí na vyšší úrovni. Povznesli jsme se nad kolektivní nenávist ke své společné lásce. 

Zkuste to ve skupině a uvnitř ucítíte třetí element: Stvořitele! Budete cítit, buď že už je uvnitř Vás, nebo že ho postrádáte.

Toto je velmi praktický typ práce, neboť celá kabala je: “Přijď a spatři (Bo-Reh)”; “Uděláme, a uslyšíme” jsou zcela praktické věci, které musíme realizovat právě teď.
[27032]
Ze 4. denní lekce kabaly, 19/11/2010, „Svoboda”

Vyberu si, ale neovládám

Dr. Michael LaitmanOtázka: Na tisíckrát jsem si vybral atribut soucitu, aby mnou vládl, ale i nadále klesám zpět k vlastosti úsudku. Jsem z toho nemocný a unavený. V čem je problém?

Odpověď: Problém je v tom, že nepracuješ skupinově, ale přeješ si se vším vypořádat sám. Jinými slovy, přeješ si pocvičit své vlastní síly na místo své svobodné vůle. To je však nemožné, protože ty osobně jsi předmětem jedné ze dvou sil: Biny nebo Malchut, a většinu času to je Malchut.

Střední třetina Tifferet je místo naší svobodné vůle ale ne naší moci. Tady se rozhoduji, kdo mnou bude vládnout. V každém případě to nebudu Já, mé Já, ale něco vnějšího. A na vnější straně mám jen jeden výběr: prostředí.

Mohu být obklopen “shlukem posměvačů” (jak je psáno v Žalmech) či shromážděním kabalistů, tedy lidmi, kteří jsou přímo zaměření ke Stvořiteli. O tom je má volba. Zakořeněním ve správném prostředí, naberu sílu jít dále.  

Máme tu omezenou platformu: vybrat si jedno ze dvou možných prostředí. A to je místo, kde činíme rozhodnutí ne jednou, ale stále. 
[27018]
Z 1. části denní lekce kabaly, 19/11/2010, Rabašovy články