Daily Archives: 22. 11. 2010

Odpojte se od všeho ostatního

Dr. Michael LaitmanNaše sjednocení musí nastat na  kvantitativně nové úrovni. Musíme se sjednotit tak, že každý vnitřně zapadne do všech ostatních, zanechajíc své egoistické přání venku. Musí přinést pouze své toužení po spiritualitě, nazývané jiskrou Světla. 

S touto jiskrou se ponoří do skupiny, odpojí se od emocí a všeho dalšího, co k tomu nepatří. Výsledkem bude  sloučení jisker všech lidí dohromady.

Toto oddělení mi dovoluje poznat kolektivní vůli přijímat potěšení, která sídlí vně mého ega a v ní odhalit schopnost vnímat Vyšší Svět a Stvořitele.
[27091]
Z lekcí na téma Rabašových článků, 05/11/2010

Zpátky ke knize Zohar

Dr. Michael LaitmanNauka kabala nám byla dána, abychom napravili svůj stav. Sestoupivší ze Světa Nekonečna (Ein Sof) do hmotného světa, můžeme vystoupat nazpět do Světa Nekonečna za použití nauky kabaly. Kdy tak můžeme učinit? Jakmile ji použijeme, jak byla zamýšlena.

V Nekonečnu jsme všichni spojení dohromady jako jeden muž s jedním srdcem. Bez ohledu na naše těla jsme v srdcích svázáni. Na „srdce“ by mělo být nahlíženo jako na touhy, úmysly a dokonce i myšlenky. Vždyť myšlenka je určena k posílení a utřídění touhy;  je určena coby nástroj k opracování touhy. 

Proto, není řečeno: “Jako jeden muž s jedním srdcem a jednou myslí” ale spíše, pouze “jedním srdcem” , neboť to stačí. Musíme spojit naše touhy, aby se staly jednou. Jaký druh tužeb? Přání zaměřená na účel stvoření. Ty jsou ty jediné, které musíme spojit dohromady. Šíří se z Nekonečna tak, že je můžeme sjednotit a napravit.

Celý náš problém je zapříčiněn roztříštěním Kelim (nádob) a odloučením, vzdalováním těchto tužeb a jisker jedné od druhé.  Proto nápravou je jejich vzájemné přiblížení a dosažení úplného přilnutí. To je realizováno prostřednictvím našeho úsilí, když si přejeme se sjednotit zatímco čteme autentické, původní zdroje, díla psaná kabalisty, kteří dosáhli jednoty a nápravy.

S tímto úmyslem bychom se měli obracet ke knize Zohar.
[26932]
Z 1. části denní lekce kabaly, 18/11/2010, “Hakdama, BeLaila De Kala (Noc nevěsty)”