Daily Archives: 17. 11. 2010

Chci překročit Machsom!

Dr. Michael LaitmanOtázka: Když překročíme Machsom (bariéru oddělující nás od spirituality), uděláme to společně, nebo každý za sebe, až přijde jeho čas?

Odpověď: Machsom je potencionální hranice. Pokud usiluji o sepětí s přáteli a z odloučení toužím po větší blízkosti, snažím-li se jak nejvíce mohu potřít tuto vzdálenost, avšak jsem neschopen tak učinit, pak se obrátím na Stvořitele, Světlo a prolomím Machsom. Jinými slovy, mé ego zůstane, ale přeji si se nad něj povznést navzdory skutečnosti, že jsem si to v předcházejících etapách zrovna nepřál a jeho přítomnost ve mně jsem akceptoval.

Tak tomu bylo před Machsomem. Avšak nad ním existují dvě formy spojení: “dávat kvůli dávání,” úrověň Bina a “přijímat kvůli dávání,” úroveň Hochma and Keter.

Kde si tedy Machsom uvědomím? Ve spojení mezi námi. V něm nejsem subjektem našeho vzájemného vnějšího působení  a projevů osobní nákloností.  Tady musím pracovat  výhradně uvnitř.

Musím cítit vnitřní schopnost se v sobě s nimi spojit, v našich touhách tak, že  se všechny naše jiskřičky odevzdání spojí dohromady. Jakmile si to začnu přát, překročím Machsom. Prozatím všechny naše egoistické atributy přetrvají. Vždyť jsme ještě nenapravili naše ego, ale vzrostli nad něj, dychtíce po sjednocení naší vášnivé touhy po spiritualitě, vlastnosti dávání.

Jsou-li naše jiskry dávání spojené dohromady, vytvoří nádobu pro Světlo Hassadim (Milosrdenství), protože taková nádoba už má atribut Hafetz Hesed (předsedat svému egoismu). Tehdy začne člověk vnímat vládu Vyššího Světla nade vším.

Pod Machsomem, to stejné Vyšší světlo naplňuje celou realitu, ale nevnímáme to. Jakmile se začnou naše body v srdci spojovat, ve spojení, hustotě, komprese mezi nimi, najednou začnu cítit světlo, které vším proniká. Nicméně jiskřičky už Světlo „našli“ a stali se jeho „měřidlem“.

Nyní jsme ve stejném stavu, nepotřebujeme se zaměřit na jiné dimenze či jiné galaxie.  Světlo přebývá mezi námi a my k němu nejsme pouze dostatečně sensitivní, postrádáme orgán k jeho vnímání. Čím blíže si jsou naše srdce, o to více objevíme Světla, které mezi námi přebývá. Dojdeme k tomu společným odevzdáním a touhou, aby se tak stalo.
[26413]
Ze 2. lekce Světového kabalistického kongresu, 09/11/2010